Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harmáčková Dana, Vychovávateľka, Štúrova 34, 90001 Modra
 • Beňová Lucia, administr. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, , Ružomberok
 • Kipikaša jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazikova Maria, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlýnková maria, ekonom, Sládkovičova 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Mičura Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moskáľová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kipikašová ľudmila, obrábač kovov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reichlová Ing. Helena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovič Martin, , Žilina
 • Strelcova Zuzana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reichl Ing. Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cachová Michaela, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riecka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Zlatica , Kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Andrej, , Nitra
 • Píšová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Štefan, inžinier- poľnohospodár, Kriváň 496, 94204 Kriváň
 • Sliacka Mária , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoloda Martin, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žakarovská Danka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skolodová Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepan Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltys Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltysová Katarína, tajomník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matušek Ivan, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovská Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucková Martina, kadernička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebík Oto, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucková Iveta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peštová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucko Anton, sladov. majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabronova Darina, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucková Laura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jajčišin Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynčeková Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková mária, admistr.zamestanec, Ťačevská 24, 08501 Bardejov
 • jajčišinová Mária, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kucková mária, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gímešová Anna, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barancová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucko Stanislav, traktorista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Agnesa, verejná správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pňačková Margita, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucko Slavomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skalošová Žofia, , Kokava nad Rimavicou
 • Kucková Drahomíra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rektor Milan, Taneční pedagog, Děčín 1,Zámecká 1069/1, 405 01 Děčín
 • Zimovčáková Mária, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jošt Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jopčík Dávid , študent, , Zákopcčie
 • Kadlubová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krátky Erich, VOR lesníctvo, Palánkova 3, 963 01 Krupina
 • Vojtek Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rambalová Mária, obchodná zástupkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kapusta Miroslav, projketant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • zibalova olga, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Ing. Alfonz, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Terézia, vrátnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tiža Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejíčková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, správca firem. úverov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samselyová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moskáľová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapkovič Michal, adm. pracovník, Kátlovce 15, 919 55 Kátlovce
 • Kňažková Milica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Justína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Jaroslav, záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guťan Jozef, ekonom, Chabenecká 9 , 97411 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Parkanská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behro Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierny Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrasova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lüleiová Paulína, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janoťáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierna Katka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bratkova Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapsanska Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefunková Eva, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Viera, SZČO, Prekážka 726/25, 03301 Lipt. Hrádok
 • Mažáriová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bratkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saxová Katarína, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Andrej , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pincelová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Jozef, SZČO - stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefunko Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vontorčíková Pavlína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Anton, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blanárová st. Cecília, účt., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Alexander, dochodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • kučerka marian, THP, J. Alexyho 2677/3, 955 03 Topoľčany
 • Petrigal Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbala Marek , interný doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koribská Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčák Karol, štátny zamestnanec, Sládkovičova 737/68, 01901 Ilava
 • Bugárová Alžbeta, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Didiová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažko Miroslav, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďalog Michal, SZČO, Rázusova 5, 05801 POPRAD
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvathova Kristina, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuláková Anna, krajcirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ochaba Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostyál Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolčáková, Ing. Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárik Marián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podpera Rastislav, vedecky pracovnik, , Bratislava
 • Hutta Peter, projektovy manager, , Bratislava
 • Bieliková Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Margita, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illés Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting