Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Mikulová Klaudia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maretta Jozef, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišek Matúš, konzultant, , Prešov
 • Tomíková Agáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nič Bc. Lukáš, živnostník, , Levoča
 • Nič Bc. Lukáš, živnostník, , Levoča
 • Gregová Juliana, lekráka, Lucenkova 1203/13, 026 01 Dolný Kubín
 • Gajdoš Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabris Ludovit , knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ničová Mgr. Miroslava , pedagóg, , Levoča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martin Kustra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šestáková Gabriela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kustrova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gebauerová Ľudmila , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bajanik pavol, , krasňany
 • Michančo Peter, sociálny pracovník, Mudroňova 15, 08001 Prešov
 • Gebauer Anton , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčeková Zuzana, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovská Denisa, učiteĽka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohůnek Lukáš, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárová Mária, stredoškolská profesorka, Levice, Ul. 29. augusta 35, 934 01 Levice
 • Gromoš Marián, technik IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaturova Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lompartova Zuzana, reholná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Ján, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutova Eva, lektorka ANJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarcalová Beáta, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavčan Jozef, student, , Bratislava
 • Nemčík Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojničan Mgr. František, karikaturista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heraufová Zuzana, lekárka, , Břeclav
 • Kuruc Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plačko martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borecká Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boča Boris, reklamny manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocek Juraj, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kralikova Nadezda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, vysokoškolský pedagóg, Bernolákova 2, 04011 Košice
 • Stepankova Denisa, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spusta Peter, živnostník, č. 74, 919 01 Suchá nad Parnou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Romana, asisten učiteľa, MPČĽ 43, 9777 03 Brezno
 • KLeinová Anna, THP pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katuscakova Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ščuriková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuljovská Marta, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zápražná Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Ľuboslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránková Maria , ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudry Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnakova Juliana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krissova Janette, ucitelka, , 02744 Tvrdosin
 • Tušanová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeová Katarina , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belanová Slavomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránek Ladislav , Strojník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holienčíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • huzvar pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holienčíková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peniažková Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudryová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Mgr. Marta, učiteľka, , 02744 Tvrdošín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrovičová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Peter, Rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráčalík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar Marek, študent, Vinohradnícka 27, 93401 Levice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dibdiakova Lucia, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonovič jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpatová Laura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuliakova Zdenka, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Lucia , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmárová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Štefan, misionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanigova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haládiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trpáková Lýdia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Norbert , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáčová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trpák Lubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrík Martin, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • habovstiakova julia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popadičová Marcela, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanes Marek, invalid, Pribinová 83 , 96001 zvolen
 • Trpáková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristaš Marek, Kňaz, Budkovce 122, 07214 Budkovce
 • Ševc Vladimír, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kormaňošová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanesová Eva, obchodný zástupca, Pribinová 83 , 96001 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlčková Zuzana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová Ľudmila, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasova Daniela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacko Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faltus Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovács Imrich, pedagóg, , Nové Zámky
 • Kacaniova Maria, psychológ, Mateja Bela, 91108 Trenčín
 • Klundová Helena, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuziak Marián, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Míária, účtovníčka, Krosnianska 3, 04022 Košice
 • Hodničák Peter, študent, J. Bottu 204, 069 01 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselá Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Bartolomej, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velička Drahomír, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojan Jozef, učiteľ, 1.mája 2053, 069 01 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrišíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goban Stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romaňáková Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribylinová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markos Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting