Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Králik Bohumír, Asistent kvality, SAP Key user, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendek František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zibura Ján, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šrank Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinko František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltysová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendžala Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Piovarová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhájecký Ján, , Čerhov
 • Švedová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovský František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šrank Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrba Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kazíková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčiková Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zverecová Mgr. Helena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sroková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamžíková Anna , Učiteĺka, Hlavná 24/44, 07617 Čeľovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregor Marián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čík Matthias, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magát Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrickova Maria, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysa Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mika Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žák vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajtášová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiak Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunová Ľudmila , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Peter, Školská 28/22, 96263 Pliešovce
 • Rybar Jozef, lekar, Hajniky 6, 90021 Svaty Jur
 • šarišský Jaroslav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapin Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gálik Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuksova Jana, technicky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romaňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pastoreková tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudcovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacková Klára, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Peter, nezamestnaný, Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
 • Vlčková emília, lekár, M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubová Eva, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašov Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimešová Jarmila, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granakova Maria, projektova manazerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, študent FMFI UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Dlugoš, zamestnanec verejnej správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Martin, vodič sanitky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktor Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalcinova Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugošová Marta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecho Peter, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočiško Ing.František , rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešvová Zuzana, zdravotná sestra, A. Kubinu 13, 917 01 Trnava
 • Pipta Ján, Koncertný umelec, Žarnovická 1, 83106 Bratislava
 • Klein Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedáková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešva Peter, technik, A. Kubinu 13, 917 01 Trnava
 • Okál Michal , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimičák Juraj , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimičák Juraj , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimičáková Lucia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • podhradska monika, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balberčák Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovičová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašová Katarína, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Britaňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malacha Miroslav, pedagóg, Stodolova 8, 01015 Žilina
 • Kováčová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Duľová Mária, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysý Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slašťanová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Ľuboslav, obch.-tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Patrik, Charita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudák Jozef, Štátny zamestnaniec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibala Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duľová Mária, Asistentka sociálnej pracovníčky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slučiaková Darina, administrativna pracovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaplanová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ištoňová Zuzana, študnetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hollá Zuzana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Květuše, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drinkova Alena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurica Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Judita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydlo Jozef, bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jureková Dominika , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuffová Elena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalna Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghy Andrej, historik, bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sonoga Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sobota Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurech Miloslav, Porn, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Miroslava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubov Ján, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivda Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brijová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kajaba martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregova Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Mária, Učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdiak Blažej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting