Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Privarčák Jozef, Tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Jozef, kňaz, štatutár OZ Romintegra 7777, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balún František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lengyelová Anna, zdravotná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filasová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricková Eva, Učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušicová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovecká Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubica Tomáš, Kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škulecová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňaková Agáta, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepková Jadwiga, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boka Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľ Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žák ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benešová Bc. Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beneš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benešová Mgr. Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaurová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holá Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurňáková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magátová Margaréta, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujdakova Martina, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solar Peter, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozefcikova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova, Dis Katarina, učtovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr Mazúrová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlec Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mariancikova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schriffel Rastislav , IT produktovy specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudinec Michal, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanecká Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Piešová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žuk-Olszewski Dariusz, , Nitra
 • Mikusova Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudyová Lenka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • launerova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašovský Jaroslav, riaditeľ OZ, , 93405 Levice
 • Michalčin Lukáš, obchodný manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavadilová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrovič Tomáš, učiteľ, M. Nešpora 2, 90851 Holíč
 • Bauer Peter, Tehnický poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachnová Petra, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koryťáková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šrobová Lucia, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chochrunová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • humenik ladislav, system inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehorčáková Ľudmila, pracovníčka Matice slov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mokrá Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajči Pavol, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Vladimír, knihovník, Holíčska 23, 851 05 Bratislava
 • Krčmárik Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarkošová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondovčíková Ivana, , Trebišov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučka Marek, obchodný manažér, Matúškova 465/9, 02743 Nižná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďuriš František, webmaster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrozik Fero, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janegova zdenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajník Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durisova Jana, ucitel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišová Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Źáčik Jozef, IT - consultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keruľ-Kmec Štefan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majer Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čapeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sendeková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkovič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťáková Valéria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Helena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urmínová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urigová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poľaková Miroslava, Vihorlatská 12, 08001 Prešov
 • Pružinec Tomáš, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dančo Karol, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Davčová Michaela, učiteľka, , Hubová
 • Balazova Martina, , Kremnica
 • Bendelová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • CENKEROVA ALENA , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monsbergerová Alžbeta, Pracujúca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wesserle Filip, člen eRka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wesserle Filip, člen eRka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnišová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrlentová Dana, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krátka Alena, , Prešov
 • Šimon Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuláková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ábel, profesor-v dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cepissak hubert, vytvarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcova Jana, odborná poradkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strežová Jana, učiteľka, Zaskalicka 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Kollár Ladislav, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arendáč František , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strežo Pavol, riaditeľ, Zaskalicka 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Angelovič Anton, vodič, Mirka Nešpora 28, 080 01 Prešov
 • cimra jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovičová Katarína, sestra, Mirka Nešpora 28, 080 01 Prešov
 • Mikušková Stanislava, dôchodkyňa, Hurbanova 2293 Čadca, 02201 Čadca
 • Kirchnerová veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojzešová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajči Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Jana, dôchodkyňa, Železničiarska 10, 08222 Šarišské Michaľany


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting