Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Sabol Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmiťová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Agnesa, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Oliver, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pöštenyiová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Marta, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furjelova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Ján , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sušienková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová Anna, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križian Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huszár Peter, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoňová Lenka, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Telehaničová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Esztergályos Štefan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zaruba martin, obchodny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyselová Miriama , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekovská Emília , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puškár Ján , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Lucia , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Mgr.Adriana, učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondírko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Mgr. Ida, matka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Jiří, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Štefan, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polony Miroslav , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominik Hake, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klenovicova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Jakub, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baco Lubomir, predajca, Ružova 35, 040 11 Kosice
 • Vachna Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasová Eliška, účtovníčka, Osuského 28, 851 03 Bratislava
 • Polonyová Mária, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Albína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibuľka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šešerová Eleonóra, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivoň Marián, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolárik Lukáš, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berežná Emília , zdravotná sestra, Kollárova 25, 74101 Banská Bystrica
 • Mišina Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goneková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stvartak Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ondrej, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičko Dávid , manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivka Pavel, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sucha Peter, Technicka Podpora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Andrea, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • FERENC Radoslav, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komadová Dana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zadzorova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komadová Danka, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hladký eduard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knap Karol, kňaz, Trnava pri Laborci, 072 31 Vinne
 • hladky martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čertek Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Karin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slebodnik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrackova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnikova Jana, detska sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňová Renáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubellan Adam, , Banská Bystrica
 • Pekarovič Boris, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliakova Katarina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Michal, Radiova 44, Bratislava
 • Gičová Helena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Jozef, študent, Smreková 31, 01007 Žilina
 • Suchoňová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoričková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Vlastislav , Misionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopcik Peter, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurikova Zita, učiteka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašovský Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruščák Martin, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koréneková katka, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebro Miroslav, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jáger Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pafcova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Díaz Ángel, M, signatár si neželá zverejniť adresu
 • saraková barbora, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valábik Adrián, muž, Golianovo , 327 Nitra
 • BENDEL Jozef, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, Študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gačová Danka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcak Imrich, konatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Ladislav, muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kissová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmeť Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rutová Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebro Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Peter, SZČO, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesakova Ludovit, Zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džavoronková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Branislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Soňa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďubeková Mária, literárna historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrúz Jozef, rim. kat. kňaz, Metodová 1, 08001 Prešov
 • Hudáková Miriam, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Martin , knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrín Štefan, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakoštík Matúš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčáková Petra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nová Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulla Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubjel Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grega František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondova janka, col.deklarant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polovková Štefánia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesakova Ludmila, kadernicka, D.Trnavka, 96621 Ziar n.Hronom
 • kalafusova katarina, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecka Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mentúz Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tutkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting