Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Sekereš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacherová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konušíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchar Rudolf, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašova Mária, zdravotna sestra, Nám. sv. Jakuba 30, 082 21 Veľky Šariš
 • Trokšiar Pavol, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • DORKO Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konušík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranová Oľga , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOSSEY Pavol , tajomník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machacova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Matúš, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hollá mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urdová Lucia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sykora Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňková Ingrida, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konecny Anton, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielik Martin, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LISÝ Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izakovič Patrik, PM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňová Ing. Katarína, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krehliková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbiakova Daniela, domaca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobias Marian, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiar Erik, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulinová Margita, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GREGOR Marian, Ucitel Tanca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabatula Marek, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromiak Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková, Mgr. Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albertyová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Mária, správca služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • podolska maria, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juriková Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Klára, rozvojová pomoc, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Jana, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kottra st. Jozef, technik, Zd. Nejedlého, 934 05 Levice
 • Kňazovická Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezinská Juliana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňkosova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčarik Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Jozef , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minárik Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fečková Andrea , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Zuzana, inzertný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komendátová Mária, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorínová Katarína, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Amrichová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačík, Ing. arch. Viktor, slobodné, autorizov. arch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Onderik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čalfová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudčeková Renáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčiterová Alžbeta, štátna služba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gono Pavol, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobotová Zuzana , SZČO, Komenského 11, 97401 Banská Bystrica
 • Klimovič Martin, učiteľ, , Prešov
 • Kureková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sviba Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rídza Anna, profesionálny rodič, Pod čerenou 376, 02601 Dolný Kubín
 • Mináriková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhumenský Roderik , technický manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búran Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bošácky Pavel, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemjak Štefan, Pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyttertová Gabriela, učiteľ, J.C.Hronského 6, 831 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berinšterová Iveta, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendra Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteššák Peter, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Príbelský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendrová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strhanova Eva, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doktorová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skubeňová Silvia, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Degro Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chladná Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Mária, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Háber Rastislav , reklamný grafik, Školská 14, 082 21 Veľký Šariš
 • Bendelová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilong Martin, právnik, Hviezdoslavova 14, 900 25 Chorvatsky Grob
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špániková Tatiana , lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Háberová Henrieta, tanečný pedagóg, Školská 14, 082 21 Veľký Šariš
 • Andrej Kubiš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavik Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jobeková Terézia, študent VŠ, , Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klembara Jozef, Vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magalová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulčíková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubišová Marianna, ekonomická referentka, Detvianska Huta 401, 962 05 Detvianska Huta
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slobodník Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Speváková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachurová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bohuš Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Libuša, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivý Jan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Andrej , Strečnianska 1, 851 05 Bratislava
 • Kubová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Očenášová Lenka, Zamestnanec, Kriváň 518, 96204 Kriváň
 • Stuľak Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondreička Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenáš Miroslav, Podnikateľ, Kriváň 518, 96204 Kriváň


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting