Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • konecna daniela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmárová Iveta, referent PaM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szpyrcová Eva, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fázik Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurečkova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánis Rastislav, študent a programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefánik František, podnikateľ, Mederská 11, 940 11 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boršová Patrícia, chem. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lomen Jaroslava, učiteľka hry na klavíri, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanusková Oľga, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Satina Ivan, technik, Trebichava 40, 956 53 Trebichava
 • Jana Adamcová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borcin Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteššáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Roman, lekár, Šidlovská 8, 08001 Prešov
 • lutzu kuchtova maria, MD, melcice521, 91305 trencin
 • Olejár Marcel, f, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažová Katarina, verejný zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soroková Adriana, učiteťka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolár Peter, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morozová Zuzana, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polačková Agáta, zdravotnícky VŠ pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hradský Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusňák Radoslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Híveš Ján , vys. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ladislav, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovská Helena , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hartl Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriniková Katarína, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaputa Vladislav , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriniková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gromoš Ing. Juraj, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Potočňák Igor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejková Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zatkalíková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačuha Maroš, riaditeľ O.Z., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrová Adela , výskumná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hívešová Alena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurina Zsolt, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nortík František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakóczyová Andrea, customer servis representative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovicsová Gabriela, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maxa Petr, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stachura Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Zuzana, risk analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Janetta, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Jana, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gažo matúš, sociológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Anna, účtovníčka, Škultétyho 28, 949 11 Nitra
 • Matejková Kamila, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goriľ Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovics Andrej, elektrotechnik, 9. mája 16, 90029 Nová Dedinka
 • Ondrisekova Ivana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gažová maria, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gažo jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmiť Peter, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Darina, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimarčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Tatiana, HR špecilaista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčeková Zuzana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Žofia, stredoškolsá učiteľka, Pekárenská 708,Dunajská Lužná, 90042 Dunajská Lužná
 • Hariň Eduard, finančné služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdan Radoslav, Vysokoškoský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olosová Monika, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janoušová Marie, učitelka tance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mravík Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vicianová Dana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, knihovník - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajňák Imrich, starosta obce, , Sedlice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majherová Janka, učiteľka, , Ružomberok
 • Rusnáková Lýdia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, stavebná nžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulla Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hnáta Milan, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristášová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pétery Martin, Zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvát Marek, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerešová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohmová Katarína, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Eva, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michálková Slávka, ekonóm-účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vratna Nada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmurčiaková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paluš Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Gabriela, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušková Dagmar, ekonómka, , Bratislava
 • Makáňová Mária , tretí sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Struhárová Adriana , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký Ing. Jozef, Poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, metodik, , Hriňová
 • Gallus Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matašova Adriana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vesela Eva, penzistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maščák Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labancova Antonia, Pedagóg , , Košice
 • Novotný Fabián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting