Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Koricina Jozef, manažér IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartko Štefan, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Zdena, technická redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tressová Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez Ondrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranová Veronika, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninka Bystrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glajšeková Katarína, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťovčík Micha, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartovičová Erika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chyly Miro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefanec pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalaninová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelkova Jana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrabček Mgr. Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusková Dagmar, taneční mistr a psychoanalytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lainczová Marcela, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamov Ján, projektant, Cyrilova 1, 82108 Bratislava
 • Svíbová Monika, credit manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golias Lubos, vedúci pobočky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybárik Tomáš, IT inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šintál Marian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Hana, Marketing administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čulová Johana, pomocná sila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Róbert , bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benczová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebeníčková Petra, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paúková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Milan, správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Pavol, riadiaci pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jantáková Katarína, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frkáňová Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cútová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupčuliaková Anna, Odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymus Ľubomír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berko Kristian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papčo Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badániková Magdaléna, matrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Marta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemergut peter, obchodny zastupca, partizanska 2504/13, 066 01 humenne
 • Gloneková Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerek Rastislav , logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Viliam, ekonóm-účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Katarína, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreňo Oto, stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horák Pavel, učitel tance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sústriková Dana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišenčík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skupinova Dana, spravca siete, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velšmid Viktor, riaditeľ, Tatranská 11, 040 01 Košice
 • Ganoczy Kamil, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šranko Ladislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária , manažér kultúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ochránková Alena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolska Ernestina, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baránková Viera, SZČO, Komesnkého 1630/11, 02001 Púchov
 • Vreštiakova Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ochránek Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maderka Andrej, projektovy manazer, Novomeskeho 41, 94912 Nitra
 • Mináriková Barbora, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macangová Mária, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenhart Matus, Sietovy administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajcova Alena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovská Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazíková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkovská Anna, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštik julian, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulicna Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čambalová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcik Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulicny Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čelková Renáta, informatik, Sadová 161, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Mikoláš Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tielesch Eugen , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varcholová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tieleschová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Jozef , prev. elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golhová Jana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier., Lednica 109, 02063 Lednica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beáta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Lenka, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Lucia, inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saganová Jana , knihovník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malachovska Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomáš Hudcovič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Ján, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rássova Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Pavol, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, Laborecká 62, 066 01 Humenné
 • Brosch MUDr. Kornel, detský lekár, Hviezdoslavova 65, 08271 Lipany
 • Gič Ing. František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hertelýová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nortikova Katarina, koordinator kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lunterová Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čusová Andrea, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchaničová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Michal, financny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minca Peter , žIVNOSTNíK , Platanova 6 , 010 07 žILINA
 • Ralbovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Eva , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pristasova Dana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Ľubomír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazíková Magdaléna, magistra farmácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrásová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducháček Václav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kákošová Anna, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting