Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabian Anton, katolícky kňaz, VŠ učiteľ, , Košice
 • Sedlák Pavol , stredoškolský učiteľ, Čordákova 3, 040 23 Košice
 • Sedláková Mária, Právnička, pedagogička, Čordákova 3, 040 23 Košice
 • Hraboš Albín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabošová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baratova Dominika, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudáková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stúpal Jozef, Hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOllárová STanislava, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhaščiková Jana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • penickova ludmila, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TVOJ BOH, Sudca. NIKTO NEMÁ PRÁVO SÚDIŤ. VŠETCI SME SI ROVNÍ. RADŠEJ NAPÍŠTE PETÍCIU ZA ZDANENIE CIRKVI. VŠETCI STE SMIEŠNI. BODAJ BY VAŠE DETI BOLI HOMOSEXUÁLNE ORIENTOVANÉ.. HLUPÁCI., Nebíčko 77, 058 01 Bardejov
 • Slaninova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frišničová Monika, študentka, , Bardejov
 • ANDRáš Anton, štát. zamestnanec, hUSZOVA 263/13, 058 01 POPRAD
 • Szentivanyiova Katarína, Škola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garčarová Monika, Diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorbová Eva , sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartoš Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoždora Miroslav , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demočková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turinič alojz, , bratislava
 • Frišničová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plančárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milenkyová Anna, tanečník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošíková Mária, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolárová Zuzana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakajsa Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fratričová Hana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Michal, špecialista podpory, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuk Jozef, dôchodca inval., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Cecília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnochová Gabriela, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brath Milan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňáková Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalata Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dorocákova Božena, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvizdakova Eva, obchodná manažerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovčíková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leščinská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dullova Veronika , stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľ Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigerova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalondeková Lucia, Reportingovy specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hládek Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladekova Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škuta Štefan, murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Anna, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišlan Miroslav, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár Slavomír, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Kolha , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zigo Marian, docent, Malinovského 3, 96007 Zvolen
 • Pinkošová Marta, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinkoš Jaroslav , invalicný dôchodca, Hlavná 52/137, 09412 Vechec
 • Pinkošová Petronela , rodičovská dovolenka, Herlianska 451/27, 09303 Vranov nad Topľou
 • Banasová Daša, detská lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebo Mário, obchod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdá Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Mária, Md, Perecká 8, 934 05 Levice
 • Fischerová Rozália, banský inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabryova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajonk Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zazuľáková Renata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gutu Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ťažiarova marta, lekár, Prievidza,Nábr.sv.Cyrila 33/11, 97101 Prievidza
 • Žibeková Vanda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Juraj, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halušková Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Vladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Eva, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábry Stanislav, vedecko-technický pracovník, Moldavská 29, 04011 Košice
 • Dolák Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňáková Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Silvia , sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Číková Jana, asistent EÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metiľ Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Anna, referent odbytu, Trenčín, Dol.pažite 40, 911 06 Trenčín
 • Slaná Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žák František , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Alena, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubjak Milan, konateľ sro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sudorova Marta, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kremenova ml. Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kremen Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kremenova st. Edita Kremenova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kremen Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušová Ivana, štátny zamestanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kohut tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kohut tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Margita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírošová Margaréta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beličáková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pigulová Margita, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • útla martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlbočan Ján, projektant energetických zariadení, Jurkovičova 33, 949 11 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žuchová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnisková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzelová Dagmar, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • behulova stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcik Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krupova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Pavol, lekár, Narcisova 64, 94901 Nitra
 • Mináriková Ing. Daniela, SZČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáček martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlik Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Igor, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáčeková monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamický Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadaňková Jana, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albert Igor, , Ruimavská Sobota
 • Pravec Jozef, štátny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpiš Ondrej, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpišová Michaela, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mališová Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kominko martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting