Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Máčajová, st. Lívia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšenzuliak Igor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, ekonóm, Púpavová 48, 841 04 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrbček Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žemlová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výboh Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varmusová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Dana , inv. dôchodkyňa, Švošov, 034 91 Ružomberok
 • Šimonová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonov Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraj Zabka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maron Vladimir, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Anna, technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strecansky Martin, lekar, Hinter der Brauerei 12, 99947 Bad Langensalza, DE
 • Lipcakova Miriam, zdrav.laborant, , Humenne
 • Štrba Pavol, , Budmerice
 • Krčmáriková Bohumila, v, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturek Martin, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gvušč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovecký Pavol, lekár, Štúrova 6, 90901 Skalica
 • Vypušťák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašuth Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štugner Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štugnerová Katka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černová Monika, Fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porubský Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strnisko Igor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stav.inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rágula Pavol , hasič-záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černo Michal, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rágulová Petronela, matka 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moťovská Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljaková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, , Bratislava
 • Martičková Andrea, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaj Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Richard, , Presov
 • Labdík Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERENCIKOVA Beata, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cepláková lucia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labdíková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcik Frantisek, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERENCIKOVA Marta , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Katarína, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stepanek Ludek, supervisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Hana, vysokoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cích Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencik Jan, restaurator-konzervator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlá Kamila , geodét, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Löbb Juraj, dôchodca, Klčové 9/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stuchlý Jiří , podnikateľ, Bernolákova 35, 04011 Košice
 • Stefancik Radoslav, , Bratislava
 • Löbbová Oľga, ošetrovateľka, Klčové 9/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulova Alexandra, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachová Marie, učitelka tance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemcová elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavík Vladimír , študent, Čeláre - Kírť 177, 99122 Veľký Krtíš
 • Tomanova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenay Rudolf, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusakova maja, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pasiar Martin, Kňaz, Moyzesova 662/3, 03101 Liptovský Mikuláš
 • Poloňová Magdaléna, matka 6 detí, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poloňová Jaroslava, vysokoškolská pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižárová Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • balazova kristina, spec.pedag., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repová Monika, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská KATKA, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repa Martin, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Viviana , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janík viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janíková daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenayová Eva, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lackovičová Andrea, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sochůrek Ladislav, učitel tance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weinciller Peter, režisér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochůrková Vladimíra, učitel tance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebanová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorská Izabela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápay Lukáš, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jediný Matej, , Bratislava
 • Vargončíková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pollakova Petra, Nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaminková Marta, absolvent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubla Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Gabriela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, , Dubnica nad Váhom
 • ochabova jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Adelaida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žitňanská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vandák Ondrej, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Vilma , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • čukášová alena, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škuciová Ružena, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamčíková Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petreje Rastislav, učiteľ, Livina, 95632 Livina
 • Habovštiak Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčáková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • čukáš peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobríková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borosova Maria, majster OV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, PR manager, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olosová Štefánia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrík Miroslav, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kudolani martin, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petreje Monika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting