Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noskovičová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomčíková Anna, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janus Martin, , Levoca
 • Chrobačinský Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janusova Veronika , , Levoca
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bradovková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prejsova Sylvia, učiteľka, Pčolinska 42, 06901 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zádorová Dagmar, učiteľka tanca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikuliak Peter, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlupíková Anna, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľupták Milan, Montážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krúpová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Jozef, učiteľ, , Lomná
 • Baroková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Lucia, učiteľka, Za vodou 11, 06401 Stará Ľubovňa
 • Palša Ján , učiteľ, Za vodou 11, 06401 Stará Ľubovňa
 • Korecký Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haško Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastier Peter, študent, , 96266 Sebechleby
 • Komloš Jozef, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Viera, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Štefan, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thurzo Alexander , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Ing. Marian I. , podnikateľ , SOblahov 23 , 913 38 Soblahov
 • Švitková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerova Zuzana, , Banska Bystrica
 • Šimonffyová Daniela, očná optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdovská Ivana, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čierna Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváček Marian, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harinek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrasek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrotýř Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kruták Pavol , katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Adela, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovič Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovičová Danka, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko Marian, katolícky kňaz, SNP 3, 908 79 Borský Svätý Jur
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Weissová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Peter , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remišová Andrea, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cieker Peter, ucitel tanca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pravdova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Synovcova Erika, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Andrea , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petko Tomáš, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slosiarikova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Edita, doktorand, , Kostoľany pod Tribečom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivančáková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jucková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlech Lukáš, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnovská Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komorová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustin Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovičová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TABÁK Ondrej, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halajčík Aurel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondičová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džomek Pavel, inv.dochodca, Šturova 340/7, 09431 Hanušovce nad Topľou
 • Knorr Alexander, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeková Juliána, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefanisko peter, pomocny robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária, zdrav.sestra na MD, Rumančeková 38, 82101 Bratislava
 • Bačišinová Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Falis Vladimir, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Verešová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Deák Ján , Thuroczyho 40, 93601 Šahy
 • Deáková Mária, Thuroczyho 40, 93601 Šahy
 • Deáková Monika, Thuroczyho 40, 93601 Šahy
 • Bačišinová Adriana, učiteľka, Partizánska 4, 06601 Humenné
 • Gažúrová Jana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrova Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hirschner Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalenko Marek, salezián-kňaz,učiteľ,vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sliacka katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeluš Róbert, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoššová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krčmárová Katarína, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najarová Anna, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Viera, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • reuterova petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabova Marta, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mochnáč Mojmír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kakaščík Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotočová Lujza, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • antl jozef, ochrana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydzyk Ladislav, IT programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezakova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlcakova sr. Laura, misijna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáčeková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuzinska Lucia, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrik Jozef , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrikova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guthrie Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balčák Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňuš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajtúnová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavikova Jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grúňová Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Zuzana, t.č.MD, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting