Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Ďuriač Pavel, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalica Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chovanec Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rizman Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilátová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamená Veronika, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dikejová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melišík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielikova Dagmar, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajská Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čmehíl Lukáš, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Garaj Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Martin, Sieťový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fremalová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Talan Jan, slobodný umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illešova Jarmila, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Teodor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedinár Stanislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marmanová Andrea, QC officer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachanová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štasselová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkala Jozef, Združenie pre ochranu rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarný Ladislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniš Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Calonová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, kaplán - PN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horníčeková Soňa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasalová Denisa, doručovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batunová Stanislava, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šumichrastová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beniačová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavel Jaroslav, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová, Mgr. Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovsky Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moško,Ing. Miroslav , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková,Ing. Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Kvetoslava , invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabat Jozef, Šefkuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligasová Valéria, controllor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojžiš Milan, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mayerova Karolina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráz Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švidroňová Eva Švidroňová, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muránska Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupanská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Andrea , špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliman Marian, občan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krška Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hertelyová Zdenka, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomek Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greliková Adela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grivalský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turák Štefan, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťák Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jorgičová Majka, ekonómka, J. Smreka 14, 84108 Bratislava
 • Jorgičová Majka, ekonómka, J. Smreka 14, 84108 Bratislava
 • Liptákova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozaňák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotovčinová Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kertys ml. Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibuľová Lenka , záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeková Beata, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bundová Júlia, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gál Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipkošová Mária, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišhák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polakovicova Petra, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polakovic Martin, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melich Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočanová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňúr Jaroslav, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarinová Barbora , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • králiková jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papco Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Jaroslav, správca sadu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jiříčková Edita, farmaceut, Močiarna 19, 04017 Košice
 • Sabadková Dana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jiříček Ivan, firemný poradca, Močiarna , 04017 Košice
 • Střelcová Mária, účtovníčka, , Hlohovec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • franek peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belušáková Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuščik Radoslav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolbasová Helena, vychovavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepko Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hulinova kristina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Geňová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szepesiova lucia , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kredatusová Alžbeta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szepesi štefan, valcovac kovov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masár Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagnešáková Daniela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krigovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting