Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Bardovičová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Martina, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lejová Anna, Živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoštáková Miroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cenkner Jozef, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Háberová Petra, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janotová Eva , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Gabriela, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Gabriela, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solar Miroslav, ine, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefún Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • szalo oskar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnavý Ján, stav. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novajovská Jana, učiteľka NV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Anna, ved. prac., Zimná 66, 05201 Spišská Nová Ves
 • Babál Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murín Štefan, pribišská 159, 02957 Oravská lesná
 • Smažák Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • peskova bibiana, zdrav.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmadyová Jarka, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zeleňák Ján, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáň Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Virba František, zdrav.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáň Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilimajerová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapko Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhás Ján, , 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Horvathova Dorota, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaela Takáčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulinyová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťapušík Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čopjanová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňo Ľuboslav, , Rankovce
 • Hrbál Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cmorejová Michaela, personalitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivicová Tatiana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bordáčová Emília, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juskaničová Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konštiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galbava Maria , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovarovičová,Ing. Renáta, syst.špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallik Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricova Slavka, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trizuljaková Jana, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kralovicova Michaela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Težbirová Daniela, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitkova Marcela, učiteľka, Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Niemec Peter, technical sales, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparovičová Lenka, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrišová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • imlej vlado, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejkova Alina, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasikova Lucia, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazancová Zuzana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trizuljak Samuel, student, stipendista v zahranici, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bôryová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišac Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišacová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščáková Gabriela, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hríbik Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benčík Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Griglakova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Misurova Maria, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Misurova Lubica, oparovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednar Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čagáneková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čagánek Ľubomír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vráblová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Martin, stavebný majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Katarína , rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážia Marian, konateľ s.r.o., Beniakova 28, 841 05 Bratislava
 • Banáry Slavomír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tilimonová, Mária, študentka VŠ, , Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žitňanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodňanová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlebcová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengrošová Mariana, , Pružina
 • Valková Jana, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengroš Miroslav, , Pružina
 • Rajtarova Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Jaro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Gabika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažeková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnova Katarina, na rodicovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting