Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buricová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovčák Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Branislav, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bc. Judáková Zuzana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarkoš Július , energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drutarovský Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karkošková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališová Eva, Materská dovolenka, Nográdyho 11, 96001 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králiková Mgr. Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galovič Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchovská Miriam, učiteľka na SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filo Eduard, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Skvarkova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozár Karol , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitoňáková Ľubomíra, učiteľka, č. 6, 059 76 Stráne pod Tatrami
 • madlenakova monika, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záleha Ondrej , záchranar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štaffenová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovníková Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zálehová Zuzana , socioterapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeňová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švorcová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • poštek anton, vychovavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pošteková marcela, vychovavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Ľubica Ing., ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohlmajer Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohlmajerová Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Barbora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zimovčák Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najvyšší Homofób, Brainwasher, Vaginálna 35, 02008 Jeruzalem
 • Štadániová Elena , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filip Marek , Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaník Jozef, designer, programmer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • muránsky marek, tu a tam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Zuzana, personálny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Száras František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárasová Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteková Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macinská Nikoleta, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazdera Vladimír, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Jana, Študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šichulová Vanda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazdera Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baloghova Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doblej Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lakatoš Dominik, študent PhD., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vorčáková Martina, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaník Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponechalova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cák Peter, výkonný riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cmar Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková Patrícia , študent VŠ, , Čaňa
 • Filičková Alena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seidlova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocan Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpat Michal, Novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnátková Anna, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančo Martin, marketér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitterová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillárová Eva , doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domáň Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinsky ivan, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dankovic David, asistent auditora, Sibirska 24, 08001 Presov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turlík Jozef, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišutová Martina, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Marek, ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubovič František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balogh Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrobárová Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mittuchová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regešová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mittuchová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišak Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regeš Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyttertová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyttert Daniel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Antónia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašpárková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richtarik Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucharčík Richard, VŠ Asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčíková Terézia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Eva, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanicova Karin, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanic Peter, gr.kat.knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košarníková Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Staníková Janka, študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaniga Stanislav, , Partizánske
 • Kosť Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bergendiová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkovicova Katarina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polomská Alena, starostka obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Anna, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecuchová Mária, dôhodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimak Miroslav, Operator vyrobi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jozef Pecuch, dôhodca, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting