Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Dobrovič Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščík Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaffová Anna, Ing., pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janejka Ján, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potancok Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecuchová Marta, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološová Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vymazal Peter, , Trnava
 • Činčár Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöp Tibor, Študent, , Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hromada Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maják Štefan, katolícky kňaz, , Nitra
 • Kovaľská Lucia, učiteľka, , Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaleha Milan, kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľská Noemi, , Stará Ľubovňa
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gottweisova Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiliánová Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalafut Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lábský Marian, elektroudržba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefúnová Janka, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová st. Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohata Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocmunda Juraj, predseda OZ, , Nové Mesto nad Váhom
 • Lábská Marta, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohata Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juskanič Dominik, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švirlochová Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínek Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brodnansky jozef, mních, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová Mária , , Poprad
 • Dyttertová Anna, dôchod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dyttert Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrovičová Eva, Administratorka, M.R.Štefánika 115, 908 41 Šaštín
 • Glett František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oršulová Nina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepcová Elena , účtovníčka, Fatranská 6, 010 08 Žilina
 • riskova iveta, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Singer Marek, Správca školy, Holleho 60, 01001 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládok Jaroslav , , Bratislava
 • Sládok Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Študencová, PaedDr., PhD. Zuzana, VŠ - učiteľka, Jiráskova 5, 917 02 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuba Dr. Tibor, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládková Soňa, , Bernolákovo
 • Šefčík Marek, učiteľ, Jednoradová 1539/15, 90851 Holíč
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krovinová Ľubica, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karc slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilianová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galliková Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesolová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazoríková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborská Anna, učiteľ, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lochajová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sopková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Kristína, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištof Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stepanovic Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cackova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Edita, študentka špeciálnej pedagogiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trajlinková Soňa, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Patrik, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zboran Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezakova Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro František , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliová Petra, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Britaňáková Anna, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniaková Milota, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľová Jana , sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medňanský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hulinova alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazáčková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špánik Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrilák Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhás Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Lukáš, predseda OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Ing. Mgr. Maroš, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriel Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovnikova Mosna Miroslava , pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanc Peter, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvan Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karaffová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefurik Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikovský Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Eva Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Juliána , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Júnoš Miroslav, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Libor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jonek miloš, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivková Elena , , Podkriváň
 • Pivková Marianna, , Podkriváň
 • Medek Peter, učiteľ, organista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bedrichova Katarína, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opela Ján, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Pavol, merací technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Mikloš Marek, strojny inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, žena na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • papcova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guniš Tomáš, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting