Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Seeber Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zátopek Róbert, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balažia Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papík Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vagovic marian, uciteľ, vl. clementisa 37, 917 01 trnava
 • Papíková Ildikó, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčíková Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovránek Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabo Štefan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabová Eva, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pancura Marek, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koiš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Monika, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flamík Róbert, katolícky kňaz, salezián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinský Juraj, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poizl Juraj, úradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinská Mária, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Magdaléna, bývalá učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čurik Štefan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuriková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahradnikova Gertruda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turiak Emil , Kňaz - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caleková Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benická Štefánia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brosová Lipková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotuľaková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Ľudmila, pedagóg, prac. v sluýžbách + tretí sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janáková Slavka, MD, , Nemčice
 • Winter Vojtech ml., , Bratislava
 • Vontorčík Juraj, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hermanová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Lucia, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrvalová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korčušková Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrikova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldán Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herz Manfred, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčáková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeliga Miroslav , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulak Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerczak Jozef, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homzoivá Anna, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gamrat Lukáš, , Humenné
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ciglian, Ing. Rudolf, hlavný odborník, Bobrovec 306, 032 21 Bobrovec
 • Matejková Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pindrochova Anna, uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bak Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mináriková Miroslava, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Ján, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búšová Mária, ekonóm-účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valachova Hilda, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masariková Jana, ekonomka, Donská 75, 841 06 Bratislava
 • Varchola Jaroslav , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuľak Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botur Stanislav, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniezová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Tatiana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedinská Gabriela, štátny zamestnanec, Štúrova 437, 02743 Nižná
 • Vyšná Jana, momentálne MD, , Liptovský Hrádok
 • Biscontiniová Elena, stred.prof.na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micheľová Beata , logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zakuťanská Viera, finančný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krizan Martin, Slobodny umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovičová Mária, administrat. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavková Karolina, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňák, Ing. František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Jana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, md, J.Silana 21, 01001 Žilina
 • Verešová Oľga, Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herz Peter, investor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivoš Kazimír, Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Svedková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knoteková Alena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palfi Slavomír, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinceková Ružena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallová Katarína, štátny zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biro Patrik, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kolenčíková dominika, študujem, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lidik Slavomir, Sieťový architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavčanová Eva, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lidiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iwaniecová Helena, záhradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderova Albina, LEKARNIK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovičová Ľuboslava, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenák Július, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balco Peter, Projektovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuš Jaroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kľúčiková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halasová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karahutová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamzová Soňa, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drevková Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Marián , kňaz - vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Irena, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Milan, Elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík RNDr., Lukáš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuzmova gabriela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacová Elena, prevádzkový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubačková Jana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošková Beata, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurský Ján, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laciak Ondrej, policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafárová Ľubica, manažerka, 713, 94142 Veľké Lovce
 • Števánka Ivan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sakáčová ml. Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sakáčová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendra Andrej, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravingerová Elena, dokumentačná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendra Jozef , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosincová Janka, administr.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troščak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repka Anton, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Jolana , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedelová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitná Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruchaláková Marína, Sociálny pracovník, , Dolný Kubín
 • Zámečníková Maria, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunaj-Jurčo Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalafus Ľubor, špecialista chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Ján, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Becherová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiabová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting