Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorkovičová Jarmila, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčíková Eufrozina, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galanska Iveta, Marketing. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stopková Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Marcel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Mária, dôchodky?a, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
 • Králiková Mária, Ekonómka, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1330
 • Krehlík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zborovjan marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák Marek, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavý František, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavá Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Marianna, vytvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavá Antónia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyjovsý Štefan, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Hana, ucitel a vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahorjanová Ivana , administrátívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin František, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meščan Marek, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapec František , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Exner Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wallenfels Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kornecký Jozef, administrátor farnosti - k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • madar marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Senderáková Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štelbaský Jaroslav, reholny k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vencel Juraj, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozej Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meščan Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniezová Júlia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmihuľa Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabašová Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pramuková Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ürge Tomáš, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Menke Zuzana, Administracia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzalová Anna, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menke Jozef, obchodny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibala David, kamenár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steranková Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrusová Monika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steranka Michal, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nestorik MIchal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasparikova Emilia, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cíbik Ján, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturáková Gabriela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karabin Robert , zamestnec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirot?ák Pavel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Tomáš, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbiková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacharová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Helena, zasvätená osoba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harvilko Richard, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetešová Viera, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onisiková Zlatica, obch. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Široká Renáta , lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špesová Tatiana , Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špes Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocká Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • onisik martin, knaz, vyšné nemecké17, 07251 krčava
 • Kravčáková Gabriela, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markusova Zuzana, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timkova Lenka, pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popovcová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikita Miroslav, fytoinšpektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikitová Tatiana , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapcová Elena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolová Milena, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fatrsíková Ľudmila, filmový animátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Beáta, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mizeráková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacher Tomáš, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škubníková Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maretta peter, zivnostmiku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Deák Ladislav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galuška Vlastimil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguli Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčáková Ľudmila, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Marian , sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančišinová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudolani Pavol, Geodet, Štefanov 177, 90645 Štefanov
 • Tkáčová Júlia, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maník Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eštvan Erich, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popik Daniel, Country manager, Zelenecska 89, 91702 Trnava
 • Peszekiová Patrícia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinák Michal, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Anna, pošt. doručov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik František, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščák Jaroslav, udržbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčík Serafin, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuraš Viliam, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ochránek Peter, úradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Marianna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivnakova Dana, prevadzkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazánová Katarína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Alena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • matosova lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoľák Jaroslav, k?az, Jolany Cirbusovej 37, 083 01 Sabinov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černáková Gabriela, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Stanislav, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubas Mário, učiteľ ZUŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galliková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lehocký Jaroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaura Ladislav, Údržbár, Znievska 3, 85106 Bratislava


Platon webhosting