Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Fejerčák Imrich, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Svetozár, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krehlík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOČIŠOVA AMALIA, ADMINISTR. PRACOV., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidiečanová Slavena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Eva, pom.zdr.personál, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múdry Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypák Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dobošová štefánia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášek Pavol, stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurský Ján, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhászová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majkova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šálek Daniel, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominová Marcela, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faško Marián, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horecký Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecká Anežka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stružáková Miroslava, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regešová Ľudmila , THP pracovník,plánovačka, Allendeho 76, 059 51 Poprad-Matejovce
 • Horecká Vierka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynárik Michal, kurenár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabáková Dušana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líška Henrich, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konkoľová Tatiana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fotta Peter, pedagóg, Krajná 8/14, 90042 Dunajská Lužná
 • Ďurina Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gbúrová Jana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holonič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, Manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dúbravská Katarína, umelky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorková Veronika, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorko Martin, tlmočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Dominika, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košta Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zorvanová st. Mária, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orosová Gabriela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franzen Peter , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Justh Tomáš, zdravotnícky operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Peter, Technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornakova Frantiska, Financny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gbúr ivan, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Mária, právnička, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richtarik Matúš, KOS IZS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záleha Ondrej, zdravotnícky záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutníková Valéria, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvassayová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gedaj Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčková Emília, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech Marek, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitnerová Katarína, Technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ladosova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augusti?áková Katarína, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuran Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Estočák Maximilián , učiteľ na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Helena, ekonóm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rynik Emil, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ryniková Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kupka Marián, technik, Dolná 75/18, 96701 Kremnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnárová Valéria, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Katarína , návrhár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madárová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušakova Janka, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošková Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulejová Anežka, referentka na OcÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tielesch Eugen , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tieleschová Elena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Jozef, prev. elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golhová Jana, účtovníčka, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ZAJAC Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošovská So?a, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašperova Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • banikova terezia, inv. dochodca, vazecka 14, 08005 presov
 • Harvilik Dušan , študent, Košická 7, 06601 Humenné
 • Horný Filip, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošková Emília, študentka na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bomborova Anna, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutka Miroslav, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viskup Jozef, Inštruktor na aš., Kľušov 64, 08622 Bardejov
 • Skube?ová Zuzana, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustinová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vícenová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skallová Marianna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrencikova Zuzana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesák Slavomír , Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mušková Mária, interiérový dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korma?áková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinko Jan, Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesáková Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pafcova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmehýlová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huk Jozef, masér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlinska Anna , SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furdova Alena, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Eva , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Randová Alica , asistentka pre výživy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Zlatica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašková Mária, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Firicová Beata, učiteľka, Pod Príslopom 185, 02952 Hruštín
 • Kovácsová Zuzana, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svihurova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Běhálek Vladimír , Učiteľ, tréner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lojan Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Roman, Terapeut - útulok ARCHA, Justičná 3, 08001 Prešov


Platon webhosting