Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Zihlavnik Rastislav , obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zihlavnikova Jana, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fillerová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešna Elena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliar Peter, študent, Vavilovova, 85101 Bratislava
 • Domesová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špano vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • SIMON KLENOVICS Kristína, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barošková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sabova olga, veduca sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmeťková Anna, osvetový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piták Augustín, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Margita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreká?ová Darina, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szőkeová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habová Andrea, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vikartovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Mária, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cincilova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagac Gustav, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domenová Mária, inval.dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusi?ák Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrbcek Stefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aradská Antónia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragulský František , hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljak Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, t.c. na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Dagmar, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubban Jozef, inkvizitor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Marek, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maretta Jozef, Exorcista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Rágulová Petronela, PhD., matka 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Partl Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melicherčíková Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajan Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Robert, biotechnológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podivinská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • manakova edita, dochodca, teplicka 135, 135 piestany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešš Attila, vývojový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak ml. Juraj, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Ivan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martina Kaliciaková, študenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivana Kaličiaková , domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Mária, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Mária, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedor Tomáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Edita, špeciálny pedagóg/ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šesták Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olivová Priska, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurík Milan, Stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššák Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluš Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Marek, Obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kornaj Anton, živnostník, Strážske námestie 504/10, 05801 Poprad
 • Čaputová ´Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sonlajtner Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tehlárová Vladimíra, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalka Pavol, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapin Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lastincova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Sebastián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Marian , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pašuth Ondrej, dataminer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Peter, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašov Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Juraj, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, Ing., banský technik, L.Svobodu 64, 058 01 Poprad
 • Karvašová, Mgr.Ing. Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urban Frantisek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koperniech Ján, študent, Rajecká 17, 01001 Žilina
 • Nevolny, Mgr. Peter, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlavickova anna, kniharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanečková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maliarikova Sylvia, úradník VS, Makovickeho 4/11, 971 01 Prievidza
 • Boršová Patrícia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišurová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áková Iveta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubisová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somogyiová Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovarova Anna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • halmkan livia, graphic design, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volanska Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindroch Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendelova Andrea, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somogyiová Ingrid , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálfyová Katarína , podnikatel, Uralská 28, 05810 Poprad
 • Tonková ml. Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sucha Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čavajdová Klaudia, technická pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thuroczyová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gre?a Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová, RNDr. Ludmila, technik,matka 8 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Vladimír, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizerák Václav, štatný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Legatova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcovic Pavel , muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Kvetoslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hesková Erika, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaterková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Štefan, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková Mária, dôchodkz?a, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting