Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Šefranková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šťofanová Stanislava, študent tretieho VŠ stup?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauer Stefan, security, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fra?o Daniel, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plevová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chautur Milan, biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchčáková Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Miroslava, JUDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Andrej, Senior SW Enginer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korinkova Marta, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubík Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sleziak simon, student, aleksince 237, 951122 nitra
 • Pastoreková Štefánia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelský Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosik Martin, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martaus OFM Branislav, rehoľník, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?áková Anna , zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Štefan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Vladislav, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gmitterová Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Matúš, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečínková Elena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matta Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andruščák Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iliaš Igor, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodnanova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostik Daniel, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimorová Monika , štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačutová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonovič jozef , herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosakova Katarina, ucitelka ZS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Jozef, r.k. duchovný, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikula pavel, muž, kostolná č. 4, 086 41 raslavice
 • balejová zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferková Mária, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zrebný Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferko Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Anna, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináč Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffa Štefan, poslanec NRSR, Zochova 53, 06001 Kežmarok
 • Lazurová Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Matúš, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterova Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Jan, rim. kat. k?az, Limbova 17, 010 07 Žilina
 • Luciková Lýdia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackuliaková Eva, ošetrovateľka, Marček čd:77, 0133 2 Žilina
 • Poloha Miroslav, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednar Jan, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenčárová Žofia, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malikova Lucia, Na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Mikuláš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudcovský Juraj, Plachého 11, 84102 Bratislava
 • Semánková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ko?anová Michaela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Jozef, filozof, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščáková Ruženka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Viktor , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stručková Petra, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Mária, inšpektorka-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigálová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havrilová Marcela, administ. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vysny Roman, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, adrianarepelova@gmail.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka Michal, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigová Lenka, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Marián , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosszúová Adriana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiakova Alžbeta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ženčuch Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabáková Hana, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palcová Marta, učiteľka, Ratnovce, 92231 Ratnovce
 • Sláviková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošteková Anna, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Lýdia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šindler Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macho Peter, konatel spol., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Dávid, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Mária, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčík František, grafický dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jellúšová Mária, projektova manazerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigová Otília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csánová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krak Peter, webdeveloper, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasova Miroslava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaniková Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricko Jozef, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zatkalíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Szuhay György, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana, administratvny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavilla Mikuláš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golejova Helena, Skripov 1072, 97228 Valaska Bela
 • Rohalová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavillová Ing.arch Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohal Peter, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Anton, pracovník ŠS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murgašová Veronika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrišová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paštrnák Ondrej, Admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Libant Matúš, cirkevný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polner Kamil, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Závacká Milena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting