Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Petrovič Martin, študent, Potravinárska 23, 949 01 Nitra
 • Urbán Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herbrik Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerka Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janeka Michal, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Jozef, obchodný manažér pre zahraničie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeif Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeifová Jana , liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, admin. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janusová Mária, koordinátor práce s mládežou, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruscakova Marta , fakturantka, Janosikova 63, 080 01 Presov
 • Drozd Peter, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tešľová Mária, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudečková Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Anna, referent odd. soc. vecí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovcak Tomas, OS Admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Rastislav, referent, Orgovánová 14, 960 01 Zvolen
 • Mankovecká Veronika, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peniašteková Magdaléna, botanička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenčéš Peter, Sitnianska 3, 949 01 Nitra
 • Poloha Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o viliam, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ernest, administratívny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števa?áková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmogrovitsova Jana, mama na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecký Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čintalová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelníková Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hunčár Martin, spisovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvantová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušovský Marek, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalíková Elena, učiteľla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovský Ivan, št.zam, Snp, 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • Somrová Eva, učiteľka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppanová Zlatica, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krutá Jana, finančník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • schmogrovits brano, kazatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristofova Marta, rehoľna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdenka, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťák Marek, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovsky Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajdáková Alena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján , študent, Tatranská 33, 059 07 Lendak
 • Lenčéšová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachová Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Ľubica, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?o Roman, manažér, Na záhrade 34, 91105 Trenčín
 • filo radoslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antolík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bebčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biesová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debrecká Viktória, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mazúch pavol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrik Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Jana, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novožilová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belan Jan, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bencová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačo Ľubomír, manažer, Ružová 35, 040 11 Košice
 • palková Alena, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kavkova barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Auxtová Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smeja Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?adik Klára, Liuečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Střelcová Mária , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kekelyova alžbeta, kurier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuka Anton, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothova Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kocmunda juraj, produktovy specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laciková Hana, pedagóg/logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyšeľa Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dupkala Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rejduga Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LOjan JOzef, učiteľ, Rastislavova 1837, 069 01 Snina
 • Feriancová Marta, finančná účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belá Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durkovic Andrej, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledenyi Ivan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JACOS BOHDAN, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovišová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerech Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Róbert, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magulová Otília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koysova Martina, Szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Daniel, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viš?ovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalica Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huncarova Beata, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnáčová Anna , admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Viera, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, Dôchodky?a, Golianova 34, 917 02 Trnava
 • Krejčiová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halajová Katarína, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačný Peter, živnostník, Riečka 312, 974 01 Riečka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Labancová Monika, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beljaková Anna, diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smejova Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagurková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?ová Jozefa , VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orbanová marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Ján, cem. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Martin, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Katarína, referent CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagaská Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szerdová Valéria, navrharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katri?ák František, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Valeria, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabovičová Noema, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting