Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišta Ján, riaditeľ sekcie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raj?áková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benyak Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkorová Laura, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Marian, učiteľ-dôchodca, Bočná 4, 91702 Trnava
 • Zifčaková Anežka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupa Ján, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganóczy Kamil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejčík Martin, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejčíková Silvia, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salyova Katarina, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pniak Tomáš , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacková Zuzana , učiteľka, č. 233, 916 35 Modrová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružička Ivan, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišucký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtko, Ing. Ján, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lompartová Renáta, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatinec Eduard, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacko Martin, historik, č. 233, 916 35 Modrová
 • Bencova Ludmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • brodnanova jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Mgr. Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorensen Kamila, n/a, A.Hlinku 58, 92101 Piestany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jezbera Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olajošová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimková Miroslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žegorjaková Andrea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavrík Marcel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malotova mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandráčová Julia, prof.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcová Jana, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stoklasová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYDLO Jozef, Bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Acsay Balázs, dealer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáteková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik František, kulturológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianova Danka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valigura Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Jozef, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dakos Zuzana, výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsulakova Maria, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danka Lackovičová, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmár Matej, záhradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárová Barbara, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maďarová Lenka , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dečová Maria, učitel, Furčianska 11 A, 040 22 Košice
 • Novanská Mária , študednt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuracina Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majekova Linda, ekonom, t.c MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hetesova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferenčík Vladimír, ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík Vladimír, st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Šarlota, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Marta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalamár Miroslav, veduci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba, JUDr. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiak Matej, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ľuboš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldák Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božena Miklasova, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajtošová Anna, zdrav. sestra, Sadova449, 05314 Spissky Stvrtok
 • Hertelýová Viera, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medžo Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklas Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galadíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ľudovít , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • VIKTOR Robert, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škovierová Mária, učiteľka, Studenohorská, 84103 Bratislava
 • Klas Mário, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brod?anský Martin, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Michal, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barger Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chmelík Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baran Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoštáková Lívia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldáková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolenčík Dušan, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Anna, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ivan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathiova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Katarína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabanova Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurášková Drahomíra, stredošk. učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducar Martin, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šurínová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lacna veronika, marketingovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jankechová Jarmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huliak Peter, SZČO, Legionárska 21, 010 01 Žilina
 • Svore?ová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuliková Slavomíra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kičinka Lukáš, operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozda Marián, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠULC Pavol, právnik, Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozár Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šebová Katarína, odborna asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbočanová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Slavkovský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavska Eva, zdravotnícky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting