Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Žolnír Cyril, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Tatiana, ekonóm dôchodca, Šancova 104, 83104 Bratislava
 • Kenderessy Erika, Geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Miloš, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpáková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublova Jana, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišíková Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovová Ivana, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclavik Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, J. K?azovického 6 , 97655 Ľubietová
 • Dendišová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gertliova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčová Magdaléna, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Didiová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mak Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipek Peter , Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babulicová Ľubica, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Veronika, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Terézia Jozafáta, reh.sestra, adm.pracov., Moyzesova 10, 040 01 Košice
 • Stolejdová Monika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, rím. kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukianová Helena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Pavol, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretik Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terézia Kováčiková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baráková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palla Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovská Mária, správca služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbinárová Zuzana, pedagóg, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Písečný Pavol, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Ľubica, administr.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ?csová Judita, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorova Martina, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoradová Ľuboslava, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rafajová katarína, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovanec Pavol, Informatik, Nad Luckami 49, 84105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palušová Lucia, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrabovec Stefan, dochodca, Tupolevova 9, 851 01 Bratislava
 • Pastorekova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpišová Alžbeta, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Alfonz , operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhradníková Anna , farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dikova Monika, Szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajská Lenka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromkovič Ladislav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harabinová Andrea, Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sofka Patrik , pac.v geol.ústave, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Izabela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuharska Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ján, riaditeľ školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulková Monika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michaslčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šefčík Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otruba Albin, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Magdaléna, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Telepčáková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bar?áková Daniela, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurčeková Katarína, referent, Starohutská 140, 968 01 Nová Ba?a
 • Fronc Gorazd, obchodný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ptáček Jozef, technik, Vasilov 177, 02951 Lokca
 • Krkoš Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Dušan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klubertová Jana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varečková Alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dusková Eva, Cukrárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Andrea, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Širá? Miloš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreinerová Katarína , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obrinová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rutkovská Edita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Laura, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipoš Michal, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ritomská Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boroš Mario, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ražeková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter, ekonom , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoráková Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Astalošová Ľubica , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovičová Oľga , učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastier Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, poslanky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hujová Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honzová Henrieta, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Libuša, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babulicova Lubica, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrba Pavol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grachova Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Weinbergerova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benešová Margita, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Silvia, financny analysta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, knihovník, učiteľ, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kravec pavel, nezamestnaný, Dubová 243, 966 11 Trnavá Hora
 • Krajmer Peter, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnišová Anna, referent v samospráve, Komenského 22, 08301 Sabinov
 • Puci Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hradský Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozár Peter, pracovník OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubinsky Milan, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecsková Silvia, muzikológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting