Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Hamzová So?a, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liday Jozef , študent práva a filozofie, komunálny politik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grohoľová Viera, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janega Ján, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luptáková Jarmila, špeciálna pedagogička, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teslík Karol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezovska Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jevčáková Vladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mellová Daša, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofka Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurajkova Andrea, riaditeľka DSS , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmec Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hric Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Margita, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakyta František, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajanová Jana, elektorinžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošíková Mária, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minárik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spáč Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rodzenáková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibuľka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikuláš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sucho?ová Lenka, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Anton, podnikateľ, Kuzmányho 2093/31, 05801 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaborsky Vladimir, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horehájová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulova Lenka, zdravot.zachranarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Natália, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzárová Miriam, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolozsvariova Narcisa, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polo?ová Magdaléna, matka, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Stanislav, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Ladislav, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Peter, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenák Július, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Lucia, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turák Štefan , pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter, štátny zamestnanec, Jablonec, 49, 90087 Jablonec
 • Pisarovič Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiky?ová Anna, pom. ekonón, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlišin Dušan, projektant v lesníctve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cisárik Ľuboslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčičová Daniela, živnosť, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešutíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šipula Peter, produktový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurda Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljaková Jana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, telekomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatko Ján, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šípošová Glorika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivdová Michaela, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilášová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maroši Igor, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iláš Peter, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováčiková Diana, študent, Kuzmányho 559/3, 96301 Krupina
 • Mikláš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wophlandová Mária, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová ivana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčík Peter, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovič Branislav, Stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš František , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglaš Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PILARČÍK Ľubomír, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petržala Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Terézia, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veličová Darina, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, Kordíky 169, 97634 Kordíky
 • Arvay Emil, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Villínová Katarína, pracovník v doprave, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápayová Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublinec Marián , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Tereza, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Katarina, univerzitný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janceková Janka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabo Kornelia, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masarik Ján, dôchodca, Mierová 115/87, 059 21 Svit
 • Vargová Katarína, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marti?uková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbiar Milan, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Ladislav, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matis Andrej, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marti?uk Jaroslav, advokát, Branisková 7, 040 01 Košice
 • Milčák Ján, SZČO, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • Vöröš Marek, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš, obyčajný dedinský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarlová Mária, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghyová Dominika, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kličová Ľudmila, dôchodca, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • Kuriaková Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária, redaktorka, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klič Cyril , dôchodca, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buchová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števek Juraj, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuriak Milan, súkromný podnikateľ, Medvedzie 159/41, 02744 Tvrdošín
 • Milcakova Iveta, SZČO, Ohradzany 179, 06722 Humenné
 • Kubačková Jana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vápeník Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raticová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting