Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Pigulová Anna, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybansky Juraj, anlagefuhrer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križanová Andrea , psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širanec Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kusyová Sabína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moncoľ Martin, lakírnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Ján, podnikateľ, Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
 • Púpava Vladimír, software developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidtová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gorbarova Katarina, Studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leškovský Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizikova Bc. Barbora, student, Boricka cesta 103, 01001 Zilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jana Cvíčelová , administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažek Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernát Martin, chemik, Dvorec 147, 956 55 Bánovce nad Bebravou
 • Šefranko Martin , evanjelický a. v. farár , Konventná 11, 811 03 Bratislava
 • Bernátová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobl Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loblova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasalová Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žišková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Marián, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klementová Natália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchsová Monika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kreká? Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Janka, mama na plný úväzok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Ján, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamborek Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamborková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobekova Terezia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakoviková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cigániková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rendekova jana, hudobnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hockicková, PhDr., PhD. Beáta, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajdák Martin, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakovik Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horka Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • DOLINSKÝ Juraj, k?az, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuželová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haládiková Jana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haládiková Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haládiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magerčák Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dérerová Eva, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breburdová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laštúvková Miriam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topolčanská Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvijáková Viktória, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Renáta, referent UPSVaR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grešo Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanus Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vysokaiová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ševčíková DANA, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Matúš, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimaš Vladimír, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassayová Katarína, vychovávateľka v ŠKD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušicová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Přikrylová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbák Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štorcelová Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldán Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Proksa Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujházyová Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kore?ová Ľubica, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaťa Frantešek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chochulova Zuzana, Koordinatorka na oddeleni pre DPH, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabayová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlobejová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusová Barbora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macejová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behro Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóz Adam, kníhkupec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paráková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Mária, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danco Vladimir, statny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Carikova Kataarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažková Barbora, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachtl Branislav, stavebny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Adriana, terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, Mjr. Gondu 151, 93502 Žemberovce
 • Škapcová Mária , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štiťáková Cecília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocka Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nedorost Jozef , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nedorostová Jarmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocký Jozef, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Miroslava, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocká Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocký Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocká Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačutková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačutek Ján, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovská Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fritzmanová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fritzman Rudolf, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošík Daniel , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčka Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Gregor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • velasova helena, fotografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fillo Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreus Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreusová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiašovská Mária, klinická logopedička, Bratislavská 12, 902 01 Pezinok
 • Hušlová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechová Peter, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Samuheľová Eva, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting