Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Mikláš Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Katarína, produktová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Patrik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderová Monika, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamara Matúš, importér vín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabček Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciglian, Ing. Rudolf, hlavný odborník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čandová Iveta, Knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidaiová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirzova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solár Peter, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová Cecília, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrobárová Ľubomíra, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluvanec Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holos Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, Na záhumní 5, 044 14 Gy?ov
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusenda Ján, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Marianna, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáč Jozef, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borzík Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabela Pavol, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, Š. B. Romana 1, 036 01 Martin
 • Borzíková Anna, materská "dovolenka", signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin , Projektant, Víťaz 406, 082 38 Víťaz
 • bednáriková janka, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengroš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvalný Ivan, konštruktér, M. Bela 4752/50, 921 01 Piešťany
 • Goliášová Ľudmila, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peťo, Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamov Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanská Vanda, občianska aktivistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leščinská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piršč Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniak Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastova Gita, charitatívna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandíková Ľuba, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holečko Ľubomír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Schmidtová Denisa, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Alena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pleva Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružanský Pavol, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ducháčková Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajný Anton, tunelový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Renáta, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, greckokatolicky reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajná Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubiková Apolonia , inštruktor autoškoly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvrškovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučerová Jana, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičova Emília, uctovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pallová Natália, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurgalyová Mária , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hobrla Ján, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Martin, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ratica vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malobicky Lubomir, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • poizl juraj, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raticová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vápeník Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubačková Jana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milcakova Iveta, SZČO, Ohradzany 179, 06722 Humenné
 • Kuriak Milan, súkromný podnikateľ, Medvedzie 159/41, 02744 Tvrdošín
 • Števek Juraj, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klič Cyril , dôchodca, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • Strečková Anastázia, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária, redaktorka, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuriaková Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kličová Ľudmila, dôchodca, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • Szeghyová Dominika, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarlová Mária, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš, obyčajný dedinský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčák Ján, SZČO, Ohradzany 179, 06722 Ohradzany
 • Marti?uk Jaroslav, advokát, Branisková 7, 040 01 Košice
 • Matis Andrej, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Ladislav, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbiar Milan, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marti?uková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Katarína, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarik Ján, dôchodca, Mierová 115/87, 059 21 Svit
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabo Kornelia, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Batorova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janceková Janka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Katarina, univerzitný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Tereza, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublinec Marián , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápayová Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Villínová Katarína, pracovník v doprave, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvay Emil, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, Kordíky 169, 97634 Kordíky
 • Veličová Darina, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Terézia, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petržala Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • PILARČÍK Ľubomír, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglaš Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš František , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovič Branislav, Stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčík Peter, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová ivana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wophlandová Mária, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováčiková Diana, študent, Kuzmányho 559/3, 96301 Krupina
 • Lach Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iláš Peter, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maroši Igor, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilášová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivdová Michaela, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šípošová Glorika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatko Ján, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, telekomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljaková Jana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurda Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipula Peter, produktový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rešutíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčičová Daniela, živnosť, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cisárik Ľuboslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlišin Dušan, projektant v lesníctve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Medvedova Alexandra, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiky?ová Anna, pom. ekonón, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovič Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter, štátny zamestnanec, Jablonec, 49, 90087 Jablonec
 • Turák Štefan , pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Lucia, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenák Július, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Peter, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Ladislav, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Stanislav, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polo?ová Magdaléna, matka, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolozsvariova Narcisa, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzárová Miriam, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Natália, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulova Lenka, zdravot.zachranarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horehájová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaborsky Vladimir, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frič Anton, podnikateľ, Kuzmányho 2093/31, 05801 Poprad
 • Sucho?ová Lenka, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibuľka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodzenáková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spáč Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janošíková Mária, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajanová Jana, elektorinžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakyta František, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Margita, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hric Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmec Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurajkova Andrea, riaditeľka DSS , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofka Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mellová Daša, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Vladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezovska Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teslík Karol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Jarmila, špeciálna pedagogička, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Va?ová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janega Ján, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grohoľová Viera, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liday Jozef , študent práva a filozofie, komunálny politik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamzová So?a, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riška Rajmund, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko ml. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogelton Andrej, doktorand FIIT STU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Dominik, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe? Jozef, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Monika , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Mária , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarlina Roman, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerová Kristína, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fedorko martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Michal, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petriskova Alexandra, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ritomský Adrian, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Obšitník Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Medar Pavol, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komada Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmigová Katarína, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Marcela , vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanus Adrián, Hlavná 210/36, 97637 Hrochoť
 • Ďurčeková Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahunka Jan, spravca systemu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vašečka Richard, poslanec NR SR, Marček 100, 013 32 Svederník
 • Bračok Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúk Miroslav, vedúci kontroly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Dana, doktorandka, Jablonec 49, 90088 Jablonec
 • Mulik Ladislav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántorová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúková Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodek Matej, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • De Jonghe Zuzana, obchodna asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fučo Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiak Peter, Informatik, Moyzesova 3285/6, 058 01 Poprad
 • Krčméry Michal, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andráš Lešková Katarína, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešeková ml. Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabura Jozef, IT, Krátka 425, 02942 Bobrov
 • Tuhý Anton, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olexová Anna, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TAB?K Ondrej, študent-doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorko Jozef, vojak, Okružná 769/69, O58 01 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubán Ľudovít, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brix Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydzyk Ladislav, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačer Peter, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slabá Veronika, banková manažerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Láslová Silvia, grafik, momentalne na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrej Dalibor, štátny zamestnanec-katolícky k?az, M.R.Štefánika 253, 075 01 Trebišov
 • Tirpáková Martina, referentka, Soľ 150, 094 35 Soľ
 • Palfi Slavomír, K?az, Hlavná 509/108, 09414 Sečovská Polianka
 • Kozák Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Tomáš, architekt, Istrijská 81A, 841 07 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Možiešik Jozef, RK k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhás Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocur Stanislab, verejné služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrata Michal, Meteorová 7, 82102 Bratislava
 • Štefanides Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubčo Marek, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kameniar Pavol, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doroš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganobčíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušák Martin, študent filozofie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacka Andrea, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kujovičová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boráková Paulína , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarkošová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Valeria, misijna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillárová Eva , doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potheová Anna, Lekár-dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gromanova Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocko Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Patrik, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemethova Judita, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrovič Tomáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klingová Slávka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Dominika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajan Patrik, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhrin Sokolíková Michaela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutta Martin, advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durovsky Frantisek, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • daniska tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Anna, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemethova Eva, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššák Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Kamila , project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutter Juraj, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovič Juraj, technický účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunčáková Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatok Darius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambróz Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belička Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leskovská Anna, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovič Martin, analitik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristasova Dana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Lucia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Peter, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánis Rastislav, študent, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hofericová Anna, ekologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Jozef, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuško Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalík Matej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaprál Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimlaštík Miroslav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribylincová-Volovárová Barbara, spisovateľka, Dunajská 60, 811 08 Bratislava
 • Muška Marián, stredoškolský učiteľ, Predmestská 56, 010 01 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krippelová Kristína, študnetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blanárová Cecília, ekon., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siteková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Dominik, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Dominik, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plancar Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuľha Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianek Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Marián, redaktor, č.269, 02351 Raková
 • Pavelka Artur, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaurová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnáš Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanzelová Katarína, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucký Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Zdenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Martina, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábriš Andrej, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktor Zoltan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikusova zdenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zalondek Peter, oblastny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallik Slavomír, Nová Ľubov?a, 06511 Nová Ľubov?a
 • Martin Klimek, zivnostnik, Cintorínska 228/27, 93521 Tlmače
 • Moncoľ Ján, Manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bôryová Majka, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikus Roman , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varšová Viktória, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jana Klimeková, administrativny uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hučko Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holečková Anna, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skovajsa Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Miroslav, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korec Robert, manažér, Ružová 543/10, 92553 Pata
 • kadlecova maria, adminis. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiaková Alena, koordinátor projektov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Adriana, rodičovská dovolenka, Ružová 543/10, 92553 Pata
 • Repka Miroslav, pedagóg, Budatínska 5, 85105 Bratislava
 • Švarcbacherová Marta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štieberová Lucia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehuta Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švirloch Matúš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Ivan, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Telekyová Mária, inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Marián , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Dávid, Teplická 144, 92101 Piešťany
 • Pecuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petra Vladimír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Da?ko Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Rasťo, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najar Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hýbl Jiří, živnostník, Piešťanská 11, 01008 Žilina
 • Láslofi Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schlosár Rastislav, právny referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cidorík Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek, IT vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harišová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Burejová Emilia, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištvan Miroslav, IT programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Ľudmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlák Slavomír, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Martin, Istebné 156/6, 027 53 Istebné nad Oravou
 • Be?ová Beáta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?ová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Vanda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hájový Josef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanaliková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Živčák Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubčíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanaliková Helena, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sta?o Marián, SŠ učiteľ, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valko Jozef, student, Novozamocka, 96001 Zvolen
 • Chmelo Pavol, študent, 110, 93529 Hronské Kľačany
 • Vivodík Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lopušníková Paula , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paľková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulop Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisik Richard, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turiak emil, k?az, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dilong Martin , právnik, Hviezdoslavova 14, 900 25 Chorvatsky Grob
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotora Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarábek Marián, špecialista IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadač Michal, invalidny dochodca, Stankovany 318, 034 92 Stankovany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pidik Jozef, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroncer Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šatanová zuzana, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčik Milan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapko Marian , IT programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdá Alžbeta, študentka práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundračíková Marika, Terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuciak Ján, študent žurnalistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitek Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fenikova Maria, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konkoly Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinál Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Laura, odborny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stav Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducho?ová Marta, poistný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ján, analytik - programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melkovičová Viera, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetova Silvia , aupair, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Monika, študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenik Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlámal Karol, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diškantová Martina , vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Guregová Mária, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fenik Michal, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignáthová Marta, drevárska inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chudiaková Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynček Pavol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružík Vladimír Jan, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huttová Ing. Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejka Tomáš, IT HW/SW Support, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáj Peter, Elektromechanik, Slovenskej Jednoty 42, 04001 Košice
 • Macková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaži Peter, seminarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanovska Romana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Tomáš, Žilinska 20, 81105 Bratislava
 • Šterbák Martin, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Matúš, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René , univerzitný učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavúková Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielková Elena, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchovský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mgr Gradošová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová alena, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čekovská Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková So?a, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárik Štefan, THP, Malý Kiar č 115, 93401 Levice
 • Banikova Andrea, Zivnostnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tokarsky Miroslav, Hotelovy Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubčík Miroslav, št. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaníčková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanova Katarina, živnostníčka, Tavarikova osada 7, 841 02 Bratislava
 • hlebová stanislava, záhradná 3, 05601 gelnica
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Eva, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobarčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobarčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Veronika, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamáček Josef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobek Martin, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyova Olga, statistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brod?asnký jozef, mních, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusyniak Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegi Tibor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Branislav, IT Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cervenka Kamil, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurek Martin, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bárkányi Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzana Kureková, Psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajbošová Janka, kult.ref., 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Kuliková Pavla, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okruhlicová Veronika, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajboš Mikuláš, súkr.podnikateľ, 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocúrková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičurová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramárová Petra, finančný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dacko Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteranová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Andrej, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drgo? Jakub, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolár Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letz Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavý František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halbichová Marie, organizační referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffova Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, obch. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skurčák Ján , katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sumilasová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Karol, vedecký pracovník, Macharova 9, 851 01 Bratislava
 • Jurinová Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácky Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovčíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janočko Ján, Študent/Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Katarína , vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajči Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tadialová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Carnogurska Jana, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Jaroslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radimáková Emília, historička umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Eduard, THP, Klimkovičova 1, 04023 Košice
 • škor?a roman, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráz Rastislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vagovič marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Ondrej, študent, freelance writer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Eva, TSP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Kristína , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mudrák Pavol, Študent IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav , mikrobiológ, Lisková 679, 03481 Lisková
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laurova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Ľudmila, dobrovoľne nezamestnaná, Lisková 679, 03481 Lisková
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Henko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veis Damián, študent, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobušová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražel Robert, vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orkutyová magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Jozefína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Štefan, Strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassaiová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machovičová Ivana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaura Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tines Tomáš, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozinaj Gregor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kianičková Ing. Marianna , zootechnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medla marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovič Tomáš, elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Terézia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovska Katarina, lekarnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chanath mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • černý Oldrich, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, živnostnik, Moyzesova 7, 96801 Nova Bańa
 • Takáčová Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymus Ľubomír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Michal, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbalová Veronika, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parcová Anna, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grinčová, Ing. Janka, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková RNDr. Daniela , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupčíková Magdaléna, samostatný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajči Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiova Aneska, zdr.sestra, Moyzesova 7, 96801 Nova Bańa
 • Kašper Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutara Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kadlecik peter, bankovy analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučanová Michaela, misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišica Marek, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomastikova Luba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gyurki Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spurná Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brtá?ová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajci Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčariková Daniela, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Mária, obchodná zástupky?a, Martin, 036 01 Martin
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzianska Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteiniger Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráček Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčarik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ambriskova terezia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucej Daniel, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilková Beata, lekárka, Hlinícka 17, 90701 Myjava
 • Demjanics Mária, adm. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkovič Ivan, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírová Katarína , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecková Kristína, štident, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eštoková Silvia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • latiková magdaléna , administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočiš Michal, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikolášiková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teľuchová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kacsmariková Andrea, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibraná Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarik Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichý Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaj Jozef, majster odb.výcviku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina Viktor, projektový manažér, Čižatice 59, 04447 Kecerovce
 • Harazinová Katarína, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinský Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagner Roland, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jursa Martin , manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Lenka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Ľuboš, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, prdagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Oliver, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šupolíková zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazíková Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekariková So?a, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Alena, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metzl Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sochor Vladimír , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaská Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucka Eleonora, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovinyi Pavel, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strojný Peter , riaditel marketingu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, order manager/NCON, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Culka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skorvanek Juraj, Network specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagnerová Nikoleta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gelušiak Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marian, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aigelsreiter Lenka, opatrovatelka deti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stefanovic Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ratica Jozef, Telekomunikacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, vš učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kafún Ľuboš, Špecialista operačných systémov, Strečnianska 5, 85105 Bratislava
 • Urbán Péter, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekety Lukáš, študent, Medzany, 20, 08221 Veľký Šariš
 • Haťapková Anna, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojek Martin, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Rastislav, ekonomicko technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačišin Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Valéria, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cziglerova Bibiana, misijny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Olga, TAP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nagyová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitana Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláková So?a, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbal Jaroslav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bódi Mgr.Jozef, kameraman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatka Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitmann Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bertha Éva, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Lenka, vzťahový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, order manager/NCON, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michančo Peter, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botek Mgr. Ing. arch, PhD Andrej, architekt, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belinský Ján, maneger, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerová Mária, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halász Péter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patoprsta Bozena, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Roma?áková Mária, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliašová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čederlová Mária, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidéky Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejička Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaleková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pitel Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacová Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujdošová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, PhD., psychológ, PR manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čauderová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baco Rudolf, elekrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Marek, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holý Jozef, technik - dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štupáková Gabriela, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilimajerová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav , elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mach RNDr. Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csemi Szilard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovičová Ľuboslava, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čarnogurský Ján, advokát, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
 • Ščepaniková Adriana, administr.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunzo Pavol, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhár Peter, finančný sprostredkovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinek Peter, misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Lucia, inžinierka, Boženy Němcovej 9, 917 01 Trnava
 • Vančová Viera, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuklová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolen Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorek Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magdolen Jozef, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššovic Dominik, vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Michal, kameraman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duranková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slabejová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazán Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stašik stano, hospodar.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císarová Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Zuzana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majer Tomáš, misionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magátová Martina, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repaská Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černeková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hámorský Juraj, vývojar, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpiš Ondrej, VŠ učiteľ, Prieložky 211/13, 97211 Lazany
 • Smalova Marcela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavala Tadeáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúsik Ľuboš, vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podmajerský Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbáková Viera, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janegová Margita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižák Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášek Pavol, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Libantová Barbara, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Patschova Eva, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stano Rastislav, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocur Lubomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmil?ák Pavol, projektovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Lucia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hypiusová Mária, vysokošk. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozakova Marta, veduca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benický Miroslav, Zoraďovač-mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turiaková Antónia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtaníková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benická Jana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanis Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sameková Janka, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhárová Silvia, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janečková Jana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ?gh Miloš, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezegová Beáta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčová Andrea , projekt. manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartalošová Katarína, dôchodky?a Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujdáková Hana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čutková Ľubomíra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendžala Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzuroška Filip, študent, Roľnícka 37, 03105 Lipt.Mikuláš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Anton Šmid, OFM P. Bernardín, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránková Otília, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oleríny Vladimír, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmil?áková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Ján , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelle Gabriel, call center agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tinka Matej, referent dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanic Peter, greckokatolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamkovská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanicova Karin, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlebanova Marcela, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vosyková Beáta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerová Mariana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanič Marek , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Duricova Daniela, navrharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovičová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nitulinec Jaroslav, reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Franeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Dorota, ucitel ANJ NEJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťková Helena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Mária , študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • straka tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzur?áková Královičová Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Štefan, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raušáková Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmid Andrej, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlicova Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mecir Marek, architekt, Krajná 9A, 91701 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gračková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durechova Silvia, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Andrea, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miadok Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačík Juraj, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrkva Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poništ Silvester, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčméryová Terézia, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoral Pavel, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trandžíková Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinceková Ružena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konček Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timoracká Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grellneth Igor, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cmarková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daniela , advokátka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokorný Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škuciová Ružena, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurovi4 Ján, prevádzkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lošonský Martin, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičo Peter, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihál Martin, Mgr. Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repasky Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninková Lucia Marta, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurek Roman, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnáčová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažková Milica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fister Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujec Patrik, Vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lupták Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaník Marek, SZČO, Tomášikova 2511/15, 058 01 Poprad
 • Svobodová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ka?uch Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sukopova terezia, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • RNDr. Tokarčíková Zita, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrkút Pavol, Vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zemková Viera, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, Bankový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galanský Ivan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytel Peter, konštruktér, A. Žarnova, 97101 Prievidza
 • Pokorný Lukáš, prednosta ObU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mednanska Maria , dámska krajčirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacho Samuel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinská Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belišková Beata, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprlák Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rydzyková Zita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čišecká Jana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Viera, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová Daniela , pojektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktiš Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciprich Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ma?uchová Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Gabriela , aktualne pracujem ako dobrovolnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hovoričová Kvetoslava, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biroš Pavol, SZĆO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palinkas Zoltan, CIO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanecká Katarína, učiteľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birošová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letavaj Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofej Michal, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valabik Adrian, Prijimaci technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabaš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Mária , obchodníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gazo jozef, ekonóm-úradník ver.správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zábovská Lenka, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitašová Antónia, zasv. osoba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Patrik, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, Konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnenčák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žit?anská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balún František, sólista opery, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bičuš Lukáš, softvérový vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorinc Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Lenka, na rodicovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločaj Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaťko Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykora Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Ľudovít, elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabová Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gres Stanislav, Jana Chalupku 2, 06001 Kezmarok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • špesová maria, študent - doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Dominika, Pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobiáš Rudolf , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holíková Olga, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalondeková Lucia, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovska Vlasta, dochodca, Plavisko 44, 03401 Ružomberok
 • Klimek Marián, šTUDENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • AIGELSREITER LENKA, opatrovatelka deti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovský, MUDr. Pavol, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovská Helena, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnakova Klaudia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cernansky Ladislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinš Dominik, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčok Peter , SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašicová Mária, det. sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heribanová Iva, školstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tőrők Ondrej, správca systémov IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Peter, dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kremska Erika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovicka Barbora, obsluha cs, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednarik Tomas, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajanec Rafael, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žit?anský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovič Kamil, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havetta Anton, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križian Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novajovská Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valiček Peter, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodnanova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Štefan, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grainda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerčák Daniel, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Monika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košec Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Eva, admin. prac. v dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selep Lukáš, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovičová Lucia , učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liberková Terézia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadková Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sestakova Michaela, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozík Ing. Jozef, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zápotočný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozíková Mgr. Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Griglakova Ivana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Viktor, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčanová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, š tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schönová Lenka, samostatný referent ekonomiky práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosek Jozef, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kimličková Daniela, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššo Michal, ICLic., katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišek Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kropilakova maria, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragasová Helena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trstenská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genzorová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kruteny Jozef, Profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brestovanský Martin, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Robert, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klenková Alžbeta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Monika, fakturantka, Horelica 360, 02201 Čadca
 • Kažimír Peter, obchod s elektronikou, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Patrik, stavebný manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čúzy Ladislav, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nechajová Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Síkeli Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukyová Lýdia, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogányová Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovská Michaela, Socialno výchovný pracovník, Hlavná 75/54, 07613 Kazimír
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Víťazová Ita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovič Mário, učiteľ, Utawala, 00500 Nairobi
 • Eštočinová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chabaľ Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčín Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šupolík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švancárová Miroslava , učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecký Jaroslav, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Ivan, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žáková Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Amália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blšák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebek Martin, pravoverný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuffová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pipík Roman, Programátor, Vihorlatská 16, 08001 Prešov
 • Hertelyová Zdenka, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrík Tomáš, Špecialista Technickej Podpory, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petruláková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • srnikova eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffová Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poruban Ivan, adv. koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púpala Miroslav, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hre?o Rudolf, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusnir Radovan, Popradska 3, 08001 Presov
 • Hanicova Beata, specialista nakupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydla Jozef , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotulová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Pavel, stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicen Peter, financny analytik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Jén, tech.hosp.pracovník, Ševčenkova 2224/17, 069 01 Snina
 • Žuk-Olszewski Dariusz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasaty Peter , student teologie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelleová Mária, Profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelle Július, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košá? Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čusová Andrea, interný doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejová Anna, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opiela Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bedrichová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šustek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, K?az reholník, Púpavová 47, 84104 Bratislava
 • Šustekova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindlerová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Alojz, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčí Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kykloš Zdenko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartonova Zdenka, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupova Anna, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomanova natalia, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynáriková Mária, dôchod., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandráč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peniaštek Miloslav, ekonóm na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurica Rudolf, policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siekelová Anna, regionány zástupca Fóra života, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagnerová Jana , pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siekela Slavomír , skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ostrovský Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minka Július, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavna Miroslav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • György Ferenc, farár, Hlavná 212, 991 11 Balog nad Iplom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Števa?ák Patrik , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Andrea, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokolová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbka Viktor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florian Martin, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pisojova Anna, logistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrovská Vierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Stanislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toman Rastislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroka Tomáš, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císar Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Martina, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlampiaková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Miroslav, lekár gynekológ-pôrodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brunová Veronika, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fernezová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kormancová monika, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelian Pavol , Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fulop Matej, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernický Alojz, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušovský Michal, študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • trieblova adriana, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Eva Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakuš Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďungelová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Michal , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurnik Ján, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačička Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčík Andrej, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Juliána, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacova anna, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúrová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranova Olga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatanik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuljaček Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Velickova Maria, zena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leckova Zuzana, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláiová Marta, penzistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečný Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustín Juraj, k?az, Podolie Hlavná 706, 916 22 Podolie
 • Koščáková Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepencay Tibor, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieleková Michala, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lupták Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Duľová Mária, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilinský Vladimír , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gra?áková Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Pavol, vytvarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravingerova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dankova elena, Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Iveta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ravinger Roman , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenčíková Blanka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Herudová Martina , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivičič Robo, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lafférs Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, TPO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benianová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčák Peter, Projektant, Klin, 02941 Klin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenčíková Miroslava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • halčin anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatanová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dendišová Lýdia, Customer Care, Dolný Badín, 96251 Dolný Badín
 • Jenčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziaková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stopková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvolenská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Štefan , studen LF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troškiar Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokšová Magdaléna, farmaceutický laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaška Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lupták Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Juraj, tesár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavek Jaroslav, lekár, Vranie 170, 010 14 Žilina
 • Marušicová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnat Lubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majercak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavková Tatiana, lekárka, Vranie 170, 010 14 Žilina
 • Peťová PhDr. Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Dominik, muž, Kuková 23, 08644 Kuková
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltisová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Búryová Blanka, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagáč Rudolf, manažér - personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čigášová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boš?ák Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnova Veronika, rodic na materskej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guzmický Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hedvigyová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ottavová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kakošová Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolániová Petra, zena v domacnosti, Kuzmányho 14, 96622 Lutila
 • Hodnická Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeres Martin, sw developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašo Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komorová,Mgr. Monika, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofferova Beata, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zavadský Miroslav, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semánková Mária, sestra2, Krajinská cesta22, 82107 Bratislava
 • Kiss Szilvia , dôchodky?a, Kurtaserská, 932 01 Veľký Meder
 • Hruška Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunder Marek , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noskovivc Martin, marketer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goga Vojtech, inv. dôhodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurák Pavol, riaditel radia, Hlboká 25, 921 01 Piestany
 • Hyža Jaroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Miroslava, študent, Šoltésovej 353, 017 01 Považská Bystrica
 • Branková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cujova Helena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koch Gabriel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špánik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokáč Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dely Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedináková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Oľga, učiteľka, Veľká nad Ipľom 229, 98532 Veľká nad Ipľom
 • Madarova Zuzana, postarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, ucitel, Fandlyho 19, 01001 Zilina
 • Bakytová Michaela, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maľarik štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtíčková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fusko Marian, THP, Pri Rajčanke 11, 01501 Rajec
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomáš Kubiš, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Pavol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malotová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Anna, disponent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkuty Štefan, Čínska 7, 04013 Košice
 • Sekáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belakova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebi?ová Elena , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriška Emil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Portalova Veronika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fučková Monika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasíková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščuriková Lucia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dlugošová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rídza Anna, profesionálny rodič, Pod Čerenou 376/4, 026 01 Dolný Kubín
 • Chomistek Stanislav, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugoš Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halajová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakub peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakubova petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína , stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wesserle Marek, Farmaceut - lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Marcel , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Adam, Študent Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áčková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Dominik, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forraiová Valéria, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orbán Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paukov Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácky Pavel, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monček Peter , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, Vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Anna, vysokoskolska ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Oľga, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bošácka Zuzana, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valenčik Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štugnerová Katka, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štugner Matej , Rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popovičová Iveta, dirigentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová So?a, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belas Miroslav, skladovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovcová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatničková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Starekova Ladislav, vysokoskolsky profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Helena, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dekan Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koníček František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Miriam, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušeková Renáta, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčišinová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karelová Augustina , vedúca sestra, Majcichov č.269, 91922 Majcichov
 • Zahradníček Dalibor, zamočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illová Jana , Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • karas milan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jonisová Zuzana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartakova Anna , rodic na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosianová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládkovičová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahradníčková Beata , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkašová Anežka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burzová Angelika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrabčák Filip, Študent, Popradská 2, 08001 Prešov
 • Polláková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočajdova Miroslava, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?ovič Ľudovít, rim.kat. k?az, J.Hlubíka 11, 91701 Trnava
 • Kudlejová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočajda Rastislav, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládkovič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, sale- inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miglierini Marko, Jeseniova 12, 83101 Bratislava
 • Fodorová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hinca Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašeková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vašek Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barták Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pék János, Revolučná štvrť 972/26, 924 01 Galanta
 • Kubičková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krššáková Eva, sociálny pracovvník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schrollová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomist Matúš, študent, Rojkov 417, 03492 Stankovany
 • Šima Tomáš, Slobody, 04011 Košice
 • Letko Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kryštof František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zborteková Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlech Lukáš, referent, Ostrov 209, 92201 Ostrov
 • Stankovičová Mária, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bekešová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušek Maroš, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ševčíková Beata, referent, Mierová 157, 906 38 Rohožník
 • Konderlová Denisa, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Praščák Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dullova veronika, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmárová Daniela, pedagóg, klavirista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrskova Adela, energetika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiak Jozef, vedecký pracovník, Krivá na Orave, 027 55 Krivá na Orave
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habovštiaková Anna, ekonómka, Krivá na Orave, 027 55 Krivá na Orave
 • Halaj Roman, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eibenova Darina, chemicky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažaličková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorínová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Ladislav , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senčák Ján, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubisova Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalmady Emil, Zamocnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština Igor , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čura Peter , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešková Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemonova marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozyová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovac jozef , podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?anská Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemonova marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubý Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozy Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paločko Štefan, stredoškolský učiteľ na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušek Branislav, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenica Ivan , PrV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábik Jozef, risk špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajciova Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhosová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramko Martin, asset analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrusovska Klara, veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jombík Pavel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Praščáková eva, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ka?uch Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vidošovičová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žubrietovský Tomáš, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orbanová Eva , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schredl Petr, hudobník, Želiarska 6, 84107 Bratislava
 • Mikolajčíková Terézia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Jana , VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michálek Ján, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matfiaková Anna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujlacká Monika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoričková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střebovská Libuše, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátrna Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pravda Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géze Ernest, Stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humaj Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czako Juraj, študent, jase?ová 34, 94901 Nitra
 • Chrvalová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvatova Maria, invalid., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bombala Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobiková Hilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Procházka Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mari?ák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koščová Ľudmila, nezávislý finančný odborník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durkac Vladimir, inzinier, Jakubovo namestie, 81109 Bratislava
 • Macak Daniel, sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčák Mikuláš, záchranár, Lúčna 828/30 , 09301 Vranov nad Topľou
 • Uváčik Lukáš, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokojný Ľudovít, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenčéš Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Michal, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Marta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polohova Mriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klištiková Miroslava , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidayová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlíková Ľubica , vedúca laboratória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianova Marianna, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Jozef, pamiatkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajerova Margita, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Ľudovít, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milanová Iveta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuláková Nicole, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčáková Alena, účtovníčka, Lúčna 828/30, 09301 Vranov nad Topľou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bickova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Fero, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlo Miroslav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minárik Matúš, Študent/IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noga František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudíková Dagmara, podnikatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pucher Libor, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčák Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehová Helena, audítorka, Hornočermánska 13, 94901 Nitra
 • Gogola Dávid, operátor vo výrobe, Bernolákova 84, 920 01 Hlohovec
 • Ďurček Igor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchla Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotná Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bolekova Ľubomíra , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šintal Marek, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hačkulič Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrabec Dávid, študent szš Trnava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Daniel, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Anežka, študnetka práva, Jablońová 15A, 01004 Žilina
 • Finiková Alena, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuliaková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapicakova Emilia , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Néma Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanáth Pavol, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaniga Branislav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahut Peter, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlebová Lucia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypáková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratajová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Edmund, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducho?ová Xénia, odb. redaktorka dôchodly?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, predavač-pokladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Viera , pekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Tadeáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škurla Dušan, kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medvecká zuzana, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • harsany pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčin Daniel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janidžárová Jarmila, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynarčík Andrej, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olahová Ivona, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimerman Ján, šofér autobusu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOSSEY Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimermanová Martina, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolkova Maria, financie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkovič Michal, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mintál Martin, Senior Java/Web Softwarovy Vyvojar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mračníková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Jozef, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczky Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • buranska miroslava, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcová Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Laura, záhradný architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skriputa Miroslav, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prievalský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lettrich Miroslav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčir Zdenko, technik nastavovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasla Peter, senior analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadík Jozef, operátor lisovne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zitta Roman, mechanik elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč sr. Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáčová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tereba Alojz, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Húsková Michaela, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunár Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajtersic Marian, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajtersicova Eleonora, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košút Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištof František, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koníček Karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkemikova Ema, nezam., Jasenica328, 018 17 Pov. Bystrica
 • saitz martina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkemík Ján, živnostník, Jasenica 328, 018 17 Pov. Bystrica
 • saitz julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Miriama, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Počai Tomáš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Stanislav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkemíková Magdaléna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pálinkásová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančara Silvester, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrus Miloš , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Janette, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostricová Alžbeta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmeťová Gabriela , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Andrea, projektová manžérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humaj Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jorgičová Mária, tel. operátor, J. Smreka 14, 84108 Bratislava
 • Toman Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptačin Anton, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe? Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schaleková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nezhoda Vojtech , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvečka Peter, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svrčková Anna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Béreš Peter, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škopec Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faziková Erika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herrmannová Irena, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniač Rudolf , Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukla Miroslav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cárachová Olga, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištofová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matloch Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubiš Juraj, riaditeľ ZŠ, Detvianska Huta 90, 96205 Hri?ová
 • Krištof Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raďáková Eva, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvala Ondrej, Katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kapelová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solenský Marián, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Roman, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Beáta, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejov Ludovit , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Derďáková Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Vojtech, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Marian, poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jókay Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Monika, učiteľka, Mierová 6, 059 71 Ľubica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasala Karol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knapík ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchel Pavol, Programátor, Hollého č.4, 911 05 Trenčín
 • Dohnal Miroslav, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Margita, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurbel Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezeiová Marcela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Mária, Zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanová Tatiana, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Matej, Zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sojková Júlia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paúková Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodál Miroslav, inžinier automatizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viš?ovská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ballon Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machajdík Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroncerová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutara Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvak Karol, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimek Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažiarová Marta, lekár, sv.Cyrila 33/11, 97101 Prievidza
 • Dančeková Ing. Gabriela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutarová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Zdeana, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyhnalová Monika, učiteľka, Hurbanova 25, 07501 Trebišov
 • Plevova Daniela, procesny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, pracovník na CNC, Hurbanova 25, 07501 Trebišov
 • Nazarej Alexander, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Timotej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmil?ák Peter, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanský Peter, strojný inžinier, 370, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • Teťák Ján, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučka Marek, obchodný manažér, Matúškova 465/9, 02743 Nižná
 • Hanuliaková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlochová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokopova Alica, prekladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Alena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musil Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaník Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domes Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukan Jozef, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolárovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokolus Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakyta Róbert , starosta obce jarok, Pri ihrisku 4 , 95148 Jarok
 • Palfiová Vladimíra, administratívny pracovník, manažér chránenej dielne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domaracky Oto, Obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anna, chemička, Pod lipkou 89, 08501 Bardejov
 • Majherová Petronela, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anton , technik, Pod lipkou 89, 08501 Bardejov
 • Hor?áková Daniela , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurkova Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubalová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Discantiny Peter, živnostník, Mierová 165, 82105 Bratislava
 • Hudáková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fullova Jana, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hutirová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csáky Erzsébet, učiteíka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuška Stanislav, ved.výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milenkyová Alena, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šúr Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bäcková Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, VŠ asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubá Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopušanová Jana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgo?ová Jana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štú? Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Púčiková Gabriela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Roman, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Be?ovič Július, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanská Matilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cahovan Ivan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančo Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Tomáš, distribucny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišacová Katarína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harenčárová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, financie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hajkovsky ondrej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Viliam, ekonóm, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermák Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havran Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalík Martin, moderátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troppová Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žmijovský Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliak Ján, študent, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Esztergályos Štefan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubý Dušan, pegagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Albrecht Miroslav , IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhászová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanova Silvia, uradnicka, Bullova 7, 84101 Bratislava
 • Hudáček Ján, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatková Katarína, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čík Tibor, 6ivnosník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Klára, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šúrová Zlatica, sanitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Číkova Ruth, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Jozef, elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štú?ová Mária, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guspan Igor, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorinc Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kojdová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majchráková Blažena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Marián, inžinier, Kasalova 25, 949 01 Nitra
 • Kostková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fodora Bystrík, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajči Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honcová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrkvova simnona, Ing, Olbrachta 996, 02801 Trstena
 • Urban Pavel, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasan Roman, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gubrická Rozália, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapos József , Vysokošk. prof na dôchodku a utorizovaný stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michniaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecsková Silvia, muzikológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubinsky Milan, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozár Peter, pracovník OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hradský Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puci Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnišová Anna, referent v samospráve, Komenského 22, 08301 Sabinov
 • Krajmer Peter, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kravec pavel, nezamestnaný, Dubová 243, 966 11 Trnavá Hora
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Ján, knihovník, učiteľ, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Silvia, financny analysta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benešová Margita, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weinbergerova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grachova Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Pavol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babulicova Lubica, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Libuša, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honzová Henrieta, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hujová Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urban Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, poslanky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastier Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamkovičová Oľga , učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Astalošová Ľubica , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoráková Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter, ekonom , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ražeková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boroš Mario, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ritomská Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipoš Michal, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Laura, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rutkovská Edita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Obrinová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreinerová Katarína , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širá? Miloš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricová Andrea, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dusková Eva, Cukrárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varečková Alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klubertová Jana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Dušan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkoš Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptáček Jozef, technik, Vasilov 177, 02951 Lokca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fronc Gorazd, obchodný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčeková Katarína, referent, Starohutská 140, 968 01 Nová Ba?a
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bar?áková Daniela, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Telepčáková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Magdaléna, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otruba Albin, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michaslčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulková Monika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ján, riaditeľ školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuharska Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorská Izabela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofka Patrik , pac.v geol.ústave, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harabinová Andrea, Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromkovič Ladislav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajská Lenka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dikova Monika, Szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhradníková Anna , farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Alfonz , operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpišová Alžbeta, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorekova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovec Stefan, dochodca, Tupolevova 9, 851 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palušová Lucia, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hovanec Pavol, Informatik, Nad Luckami 49, 84105 Bratislava
 • rafajová katarína, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoradová Ľuboslava, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorova Martina, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ?csová Judita, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollárová Ľubica, administr.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Písečný Pavol, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbinárová Zuzana, pedagóg, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovská Mária, správca služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palla Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baráková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčiková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terézia Kováčiková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretik Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Pavol, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukianová Helena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, rím. kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolejdová Monika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Terézia Jozafáta, reh.sestra, adm.pracov., Moyzesova 10, 040 01 Košice
 • Kováčiková Veronika, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babulicová Ľubica, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipek Peter , Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mak Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Didiová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milčová Magdaléna, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gertliova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dendišová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, J. K?azovického 6 , 97655 Ľubietová
 • Mišík Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclavik Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovová Ivana, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišíková Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublova Jana, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpáková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Miloš, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kenderessy Erika, Geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Tatiana, ekonóm dôchodca, Šancova 104, 83104 Bratislava
 • Žolnír Cyril, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondášová Jana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otajovičová Barbora, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaličanová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbalová Mária Dwyn, lektor jazyka, tréner,, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žolnírová Katarína, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Lukáš, predseda občianskeho združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žolnírová Katarína, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierny Rastislav, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Valéria , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janidzarova terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukučka Miroslav, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponova Maria, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorova Maria, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janidzar milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilavská Anežka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breznický Vincent, Verejna sprava, Kučín 12, 086 12 Kučin
 • beckova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bisova Barbora, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havková Alena, Pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blahuta Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopkova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bančáková Magdaléna, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahutová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miroslav Havko, Stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovnik Michal, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanislavová Mária , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeková Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauko Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferkaľová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech Matúš, ŽSR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeček Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • serdahelyova maria, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sandtnerova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kultanová Mária, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sapár Miloš, kontrolor kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Maja, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltániová Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicka Daniela , matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicky Andrej, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Ľudovít, kazateľ, správca zboru, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holos Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Miroslav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barok Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocakova Marcela, adminis.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendoš Štefan, Kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabova Marta, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gumulák Radovan, ................, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antonič Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Štefan, senior programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbočan Ján, projektant, Jurkovičova 33, 94911 Nitra
 • Fráterová Lenka, vedecky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • muehlfried eva, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eckhardt Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarhanič Roman, strojný inžinier, Požiarnicka 9, 082 22 Šarišské Michaľany
 • Štefová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavcan Jozef, Doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mo?oková Patrícia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Monika, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrecht Richard, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačmarčiková Milena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holinkova Halina, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyd?anská Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohut Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bazala Václav, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Andrea, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnat Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palidrab Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danisova Elena, Studenohorska 52, 84103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koricinová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimanský Dušan, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Billá Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Zuzana, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarik Samuel, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitas Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonský Mgr. Jaroslav , Knaz, Horný Kalník 45, 03802 Martin
 • Mulíková Agnesa, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matlochová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadron Ludovit, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Adriana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tóth Miroslav, Kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šencová Helena, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strenk Ivan, majitel firmy, Mierova 8, 06401 Stara Lubovna
 • Masarik Albín, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gyurcsisová Júlia, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patoprstý ivan, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hirner Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera , adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuracinová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vician Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spuler Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Mária, sam. ekon. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Matej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rajský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Füssy Zoltán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtík Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BERNARD Boris , živnostník, Kukučínova 824/3, 029 01 Námestovo
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budinská Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Martin, operator automobilovej vyroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosszurety Zoltan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčík Peter, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Alexander, Tupolevova 5, 851 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rajský Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, študent, Kutnohorská 4, 07501 Trebišov
 • Luleiova Paulina, programatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Važanová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamperová Lucia, pedagóg, Priechod 95, 97611 Selce
 • Konopová Ida, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sepp Tomas, marketingovy riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Ferdinand, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masariková Erika, ekonóm - účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mayerová Karolína, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dakos Gabriel, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipáková Marianna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Libuša, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weber Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrik Dušan , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajová Ľubica , technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaja Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipáková Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Juraj, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • augustin jan, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnák Jaroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polohová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goffa Vladimír, tréner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostúr Jaroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčík Peter, elektrotechnický ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustovičová jana, obchod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mechel Richard, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpiš Martin, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mechelová Jana, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janega Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisták Roman, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šešerová Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopřivová Alžbeta, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilková Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačur Martin, Tomášikova 36, 08001 Prešov
 • Očenáš Rastislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petriková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Ivan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šiška Martin, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollarova Lucia, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girová Stanislava, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hyžová Zuzana, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • selep jozef, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavcová Alena, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapala Ján , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazalová Jana, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Španko Patrik, ZSČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • masarik jozef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klešč Marek, veduci nakupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhnelova M, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Maroš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovcová Alžbeta, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanes Jakub, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Jana, adm. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartošová Mária, učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Kristína, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopkáš Peter, Novomeského 2, 03601 Martin
 • HESKE Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Stanislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Margaréta, statna sprava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, technik, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Hornáková Monika, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Albín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Macisakova Lucia, finance analyst, Kukucinova 12, 90031 Stupava
 • Majerská Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišúth Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubalová Helena, zamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapčíková Mária, managér, Rovinka 504, 90041 Rovinka
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gubala Pavol, zamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vecseiová Lucia, grafička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostúrová Katarína , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gubalová Klára, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorekova Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Veronika, študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peller Peter, adm.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novakova Gabriela, lektor Aj, Prostejovska 22, 08007 Prešov
 • Remiš Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novak Bohdan, kuchar - casnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Segedy Pavol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribulova Maria, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mészáros Mária, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlbočan Peter, študent, Nedašovce 188, 95635 Nedašovce
 • Šimková Dagmar , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szalaiová Viktoria, geofyzička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcikova Bozena , uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Peter , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrda Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarný Ladislav, VŠ pedagóg, výtvarník, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava
 • Mižičková Tatiana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnego?ová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikušák Marek, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrbáková Ivana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motýľová Helena, učiteľka, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bodnárová Katarína, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sokáčová monika, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Branislav, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eninhi Zuzana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinová Silvia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška František, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaj Juraj, tlačiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Villaris Radoslav, farmaceut, Miloša Uhra 414, 91624 Horná Streda
 • Balej Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muráriková Petra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Marián, servisný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buc Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiss Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murárik Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Karolína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?áková Marcela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mária, sociálne služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gejdošová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peciar Martin , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabatin Ondrej, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špirková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Mária, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polacikova Adriana, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vnenčák Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruby Jan, Rytec kovov, Radola172, 02336 KYs.Nov.MESTO
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabolová Ľuboslava, nezamest., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ginis Peter , invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Terézia, študent, Hanulova 9, 84101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Darula Miroslav, Vývojový technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maceková Anna, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastirčák Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Anna, reštaurátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertésová Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kužmová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacušková Anna, zdrav.sestra, Nová 7, 90043 Hamuliakovo
 • Polatsek Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Ivana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik ml. Bohumír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Mária, analytik, Slnečná 22, 900 42 Dunajská Lužná
 • Sliacka Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slotík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rehorčíková Kristína, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horniaková Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majlathova Denisa, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Darina, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár ?rpád, reformovany duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjataková Dajana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žikavský Martin, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzmiaková Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynčeková Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fazekašová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruško Július, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letkova Marta, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančáková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Rastislav, Ved. predaja ND, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harzek Jozef, Kresťan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Jana , rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbrichová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabčáková Mária, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokráš Mário, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lad?ák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoleková Mária, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondis Štefan, moderátor PMD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulik Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šariská Zuzana, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojakova Anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steiner Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Ivan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Redaj Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srš?ová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prostejovská Dana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muller Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macek Milan, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučinová Katarína, ekologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antl Jozef, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minca Peter, SZCO, Platanova, 01007 Žilina
 • Mincová Zuzana, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimončič Jozef, poľnoh.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Igor, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uherková Veronika, tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Fabián , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michal Chvojka, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masaryková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • riskova iveta, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotná Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Katarina, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dakos Gabriel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smutelovičová Jolana , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotorová Elena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menceľová Adela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyková Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacharová Aneška, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošková Helena , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JUDr. Juhaščík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhaščíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Ľuboš , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bc. Hájek Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubinec Milan, technik, Heyrovského 12, 84103 Bratislava
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Končál Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flimel Oto, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčayová Mária , , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judáková Bc.Zuzana, študujúca mamička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandorfova Barbora, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Jarmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Zuzana, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jergel František , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Potocká Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečkár Miloš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mut?anský Adam, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlíková Marta, Stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sečkárová Daniela, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Gabriela, Ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palencik Samuel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Dominik, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cidorik Marek, vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kádek Tibor, web developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koricina Jozef, manažér IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakosova Zuzana, Administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paločko Jozef, podnikateľ, Prachatická 41, 96001 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimášková Mgr. Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fongusová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Románek Vlastimil, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Júnoš Miroslav, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • babjáková katarina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Tomáš, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Eliška, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungrady Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študentka medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonka Zdenko, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Elena, fundraisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pagáčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lachová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?ár Marian , podnikateľ, Drietoma, 913 03 Drietoma
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ľach Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staro?ová Lucia , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáč Simon, recepčný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švehlíková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laluha Tomáš, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Süll, PhD. Tamás, Duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščák Blažej, športovec, Široké 268, 08237 Široké
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kizek Radomír, sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščáková MUDr.Lívia, lekárka, Šafáriková 286, 06901 Snina
 • Matej Erik, Uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matej Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Ladislav, ikonopisec, Martinčekova 10, 82109 Bratislava
 • Šidlovský Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Oto , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Karol, Profesionalny rodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethova Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chytra Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef , CSR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žigo Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senajová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovská Mária, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mittelmann Ervin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mittelmann Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Briedova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kobela Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský Zdenko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomas Brieda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožlej Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trajdová Jarmila, farm. laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarník Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovacik Jozef, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brestovanská Mária, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gráfová Janette, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Kristina, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrinova Anna, dôch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pős Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duricova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhrová Mária, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančiga Tomáš, študent, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišlinská Stanislava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • koštialiková jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuskáč Pavol, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiaková Tamara, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjatak Slavomir, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bechný Ľubomír, živnostník, fotograf, Bezručova 6, 01001 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benková Martina, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Martina, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdová Hana, Študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vorošová Silvia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruber Rudo, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kypus Milan, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mgr. Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lengyelová Anna, sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišulák Imrich, katol. k?az, Vysoká 52, 969 01 Ban.Štiavnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Franekova Marta, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galovič Maroš, maturant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakab Július, investičný špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubčíková Erika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Magdaléna, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva , medička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špirka František, Mierová 24;, 064 01 Stará Ľubov?a
 • Bačinský Jaroslav, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mut?anská Oľga, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Lívia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriška Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Mária, účtovníčka, Krosnianska 3, 040 22 Košice
 • Kučera Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holeša Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Eduard, učiteľ, Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meluch Michal, helpdesk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilicová Adriana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kovac pavol, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalajová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajník, ml. Dušan, Grafik, webdizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovska Sona, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchar Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirohová Monika, skladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdovská, PhD. Ing. Ivana , podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodreková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gorlicki Zbigniew, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvalová Veronika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodrek Tomáš, konfekcionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelisková Helena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čabáková Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drozd František, vysokoškolský pedagóg, kpt. Nálepku 105, 059 21 Svit
 • Štefánik Matúš, študent, -, - Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimjaková Iveta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárasová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninova Anna, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onuferová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnášová Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtišová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozubaľová Alžbeta, učiteľka, Budovateľská, 09431 Hanušovce nad Topľou
 • Holubjak Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovičová Magda Jana, bankový poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pražienková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brun Jozef, Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzáková Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hriv?ák Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomko Martin, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hunáková Magdaléna, personálny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárová Drahoslava, súdna prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárová Stanislav, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strba Blazej, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovár Michael, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárová Alexandra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeligová Marianna, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyttertová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pražienková Anna, dôchodky?a, Tehelná 11, 900 44 Tomášov
 • Moják Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyseľová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivánová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miznerová Ľudmila, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miškovič Igor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paštrnák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučárová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Abrhanová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smereková Veronika, lekárka, Hollého 50, 07101 Michalovce
 • Medová Magdaléna, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Darina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Král Tomáš, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gr?ová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čelko michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vysokaiová Alica, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachovský Ladislav, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašovksý Vlastimil, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duhárová Margita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová So?a, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužná Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraško Igor, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • z lesa Jebo, Daniškova 88, 88888 Tisovec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jendrichovský Ján, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čech Ján, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molitorisová Viera , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurišová Viktoria, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pelak Martin , zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vahalcová Zlata, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Miroslav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefaničková Ľudmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Rita, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šva?ová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačný Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel Michal, poistný matematik, Seredská 83, 91705 Trnava-Modranka
 • Koláriková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaurová Margita, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčíková Hana, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JAnčíková So?a, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavatý Marek, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubá?ová Viera, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kore?ová Mariana, referentka pre účtovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabovičová Miriama, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • murcinkova katarina, medicinsky reprezentant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Miriam, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatý Vladimír, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína, vedecká pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavatý Roman, systémový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brunová, Ing Silvia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatko Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brun, Ing. Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlusik Jozef, majster OV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasko Peter, advokat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lányová Katarína, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?as Patrik, Charita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartkovjak Marian, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matľák Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačová Alžbeta, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klokner Jozef, manažer, Stromová 4, 91702 Trnava
 • Lišková Irena , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciarová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križ?anová Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plachtinská Anna, učiteľka, 17. novembra 1611/22, 075 01 Trebišov
 • Truchlá Lucia Noemi, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, ovocinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Andrej, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Juliana, lekráka, Lucenkova 1203/13, 02601 Dolný Kubín
 • Hankovska Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablechová Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrijasevic Emilia, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Mária, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Vojtech, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulíková Daniela, študent, Tibava 66, 07301 SObrance
 • Jakubík Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Ing. Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Martina, učiteľka 1. stup?a ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sykorova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bekešová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavska Eva, zdravotnícky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Slavkovský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbočanová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Katarína, odborna asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozár Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ŠULC Pavol, právnik, Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
 • Drozda Marián, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kičinka Lukáš, operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuliková Slavomíra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svore?ová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliak Peter, SZČO, Legionárska 21, 010 01 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jankechová Jarmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lacna veronika, marketingovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šurínová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ducar Martin, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurášková Drahomíra, stredošk. učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabanova Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Katarína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathiova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ivan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Anna, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Dušan, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heldáková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoštáková Lívia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chmelík Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barger Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Michal, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brod?anský Martin, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas Mário, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovierová Mária, učiteľka, Studenohorská, 84103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • VIKTOR Robert, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ľudovít , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galadíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklas Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medžo Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hertelýová Viera, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajtošová Anna, zdrav. sestra, Sadova449, 05314 Spissky Stvrtok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Božena Miklasova, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldák Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ľuboš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaremba, JUDr. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalamár Miroslav, veduci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Marta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Šarlota, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík Vladimír, st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík Vladimír, ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hetesova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antolíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majekova Linda, ekonom, t.c MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuracina Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novanská Mária , študednt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Maria, učitel, Furčianska 11 A, 040 22 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maďarová Lenka , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krčmárová Barbara, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmár Matej, záhradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danka Lackovičová, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsulakova Maria, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dakos Zuzana, výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Jozef, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valigura Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianova Danka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik František, kulturológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáteková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Acsay Balázs, dealer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYDLO Jozef, Bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balcová Jana, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandráčová Julia, prof.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malotova mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavrík Marcel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žegorjaková Andrea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimková Miroslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajošová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jezbera Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sorensen Kamila, n/a, A.Hlinku 58, 92101 Piestany
 • Tichá Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Mgr. Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brodnanova jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bencova Ludmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacko Martin, historik, č. 233, 916 35 Modrová
 • Malatinec Eduard, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lompartová Renáta, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtko, Ing. Ján, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišucký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Ivan, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacková Zuzana , učiteľka, č. 233, 916 35 Modrová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pniak Tomáš , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salyova Katarina, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejčíková Silvia, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejčík Martin, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganóczy Kamil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zifčaková Anežka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Marian, učiteľ-dôchodca, Bočná 4, 91702 Trnava
 • Sýkorová Laura, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benyak Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raj?áková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišta Ján, riaditeľ sekcie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Anna , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružička Vincent, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaniková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martyneková Zita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláčková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovnikova Mosna Miroslava , mama, inak pravnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valková Miriam, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Andrej, IT Asset Manager, Čachovský rad 15/A, 03861 Vrútky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurica Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraželová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mužila Ivan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštik Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomko Jan, manazer IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Daniela, asistentka,t.č.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slnek Vladislav, gastrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BATIZ Ján , Technik, Majeríkova 1, 03101 Liptovský Mikuláš
 • Sitar Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Martin, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vítek Bohumil , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromik Anton, advokat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščurková Zuzana , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Rusnák, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrábel Vladimír, SZČO, Krasnohorská 16, 85107 Bratislava
 • Hrabušová Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rendek Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • badžgo? jozef, dôchodca, Smreková 6, 010 07 žilina
 • Hrabuša Róbert, lakiernik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badžgo?ová Anna, pedagóg, Smreková 6, 010 07 žilina
 • Juruš Ignác, plk.v.v. a rím. kat.k?az, Dlhá(pri Trnave) 87, 91901 Suchá n/Parnou Trnava
 • Frimerová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacharova Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigut Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimer Jozef, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?ačková Anežka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorová Zuzana, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáčiková Kristína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luptáčik Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo František, referent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Lukáš, študent vysokej školy, Jedľová 19, 96001 Zvolen
 • Safarikova Viera, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlík Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčíková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magát Peter, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Patrícia, áno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčíková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliesková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčíková Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklášová Diana, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hric Stanislav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlíková Dana, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brigan Jozef, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostyálová Katarína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chapčák Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Marián, Skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vluka J., elektroinzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jemelková Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keruľ Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčák Kristián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanáliková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridzik Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Singhoffer ml. Peter, skladník-reklamátor, Medveďovej 34, 85104 Bratislava
 • Blažeková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Singhofferová Beata, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Róbert, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pecho Ľuboš, zachranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmárová Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacko, Mgr. Marián, starosta, 217, 916 35 Modrová
 • Lacková, Mgr. Anna, 217, 916 35 Modrová
 • Vojteššáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myjavec Pavol , katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obmedzena Vacsina, Uz sa zobudte 34, 2012 Horna Dolna
 • Vavríková Zuzana, konštruktér-modelár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičian Lukáš, privátny bankár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medveczky ladislav, softwarový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valentovič Štefan, SZČO, Čierny Lúh 34, 96801 Nová Ba?a
 • Kolčáková Margita, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škubníková Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adámková Monika, učiteľka v materskej škôlke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naniaš Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naniaš Radoslav, živnostník, Hlavná, 95176 Tesárske Mly?any
 • Murín Jozef, Nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Augustín, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľ Bohuš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jursová Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusá Jarmila, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jursová Petra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • BENCO JAROSLAV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puček Ondrej, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thurzo Alexander, bezp. expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predsedky?a združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Ružena, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badžgo? Matej, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacho Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gičová Andrea, Logistický špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtech Rastislav, pracovník cestovnej kancelárie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupa Jaroslav , Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Anna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgo? Michal , nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnár Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerestesova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerestesova Adriana , Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerestesova Juliana, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerestesova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jeskova Alena , učiteľka, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homzová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repka Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Karol, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloziková Silvia, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Karol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupka Erik, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutláková Lenka, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frankovska Viola, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvetanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hešková Emilia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorský Jozef, krajinný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Martin, Inšpektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemba Peter, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanic Peter, systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Peter, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Milan, verejný činiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkova Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spielböcková Mária , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Capuliak Jozef , lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Miroslav, technik, Robotnícka 63/47, 905 01 Senica
 • Liptaková, JUDr. Helena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Eva, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patay Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liskova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Miroslav, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnáčová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schramková gabriela , hosp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez Ondrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kislanová Jaroslava, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Alexander, úradník, Majunkeho 9, 05801 Poprad
 • Bujnová Romana, učiteľka, MPČĽ 43, 977 03 Brezno
 • Bizo? Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová Alena, referent ĽZ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parigalová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškufová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?a Štefan, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráková Eva, pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodilová Katarína, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľuch Ján, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schudich Radoslav, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mički Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chova?ák Peterq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hriniková Katarína, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pamphile Anna, urad prace, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleimanová Andrea, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomiová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanec Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelárová Anna, vedecký pracovnik na LF, Bernolákova 31,, 04011 Košice
 • Stefanec Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marmanová Andrea, QC officer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Jaroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškuf Eduard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zárecká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Pavol, konateľ, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Smole?ová Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoroková Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladaný Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Tatiana, predavačka, Baničová 3395/14, 010 15 Žilina
 • Smole? Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gobo?a František, vedúci obchodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Zuzana, Materská, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Zorvanová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnisko Marián, product manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišak Jozef, ekonóm, Do políka 371/6, 03203 Liptovský Ján
 • Paľková Elena , úradníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marmanová Laura, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahušiaková Jana, SZČO, Nábrežná 8, 038 61 Vrútky
 • Krivda Marian, vedec.-tech.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondica Slavomír, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaský Ondrej, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • slavik miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazo dominik, student, padiveho7, 91101 trencin
 • Dano Stano, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelanská Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanovčanová Veronika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazova Dana, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaj?áková Mária, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kapusta Peter, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Dušan , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Nartália, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Peter, Zvárač , 1.Mája 3, 04018 Košice
 • Sokolovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobôtka Ľudovít, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornová Jozefa, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Marek, Elektrikár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Martin, Vedecký pracovník, Gen. Asmolova 2006/88, 960 01 Zvolen
 • Ocilkova Renata, komunalna poslankyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vereš František, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyskočová Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Michal, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valová Eleonóra, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Jozefa, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huttová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feťková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feťko Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalič Pavel, technik, SNP 1, 900 31 STUPAVA
 • Jablonická Lujza, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšavská Ružena, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiaková Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andilová Mária, mama, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furková Veronika, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočišová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sova Jaroslav, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurenda Vladimír, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagelka Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ondrej, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlinková So?a, odborná asistentka na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hu?adyová Zuzana, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fe?ová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliaš Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hu?ady vincent, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kičinová Mária, dôchodky?a, Novohorská 38, 83106 Bratislava
 • Wechter Ján, kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Legi?ová Silvia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Pavol , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Compel Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cederlova lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Eva, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparovič Matej, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haburajová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ráchelová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • szabova judita, dochodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vretenička Karol, Elektro-inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudák Slavomír, kostolník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staro? Ivan, Asistent kazateľa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencer David, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignáth Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liba Tomáš, ZVJS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • launerova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagelková Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seidlová Magdaléna, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seidl Karol, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zárecký Juraj, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiťma Patrik, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiššová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišutová Martina, reh.sestra, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovec Stanislav, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavarský Jozef, básnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandák Ondrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • skodova maria, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Stanislav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Anna, učiteľka, č.d.19, 065 01 Lacková
 • Vlna Lukas , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sálusová Eva, Š.Moyzesa 20, 03401 Ružomberok
 • Čačková Miroslava, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraško Jozef, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľ Stanislav, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregorovičová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Miroslava, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genská Miriam, Slobodná, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prodajová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlíková Helena, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančiová Martina, učitelka hudby, teraz na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Márton Peter, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusáková Jana , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláková Mária, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, pracovníčka knižnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Štefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Oľga, dôchodky?a, Fialkové údolie 16, 81101 Bratislava
 • Zvolenská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajteršic Jozef, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hluchý Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinak Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Milan, ekonom, elektroinžinier,, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smelý Igor, lekár-psychiater, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčík Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprláková Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelova Anna, studnet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šťastný Bohumil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Lenka, financny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďatková Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigasová Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saraka Matúš, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Michal, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaník Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švidro? Valentín, vysokoškolský učiteľ, Turgenevova 10, 040 01 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudackova ruzena , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáčiková Anna, účtovníčka, Trenčianske Mitice 36, 91322 Trenčianske Jastrabie
 • Tomašová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katuscakova Miroslava, Veduca SJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedinar Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassai Zoltán , chemický inžinier-rádiochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krok Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodníková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladomerská Ivana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafár Emil, kat. naz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcsovics Lorant, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovská Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Mária, admin.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Kamila, špec.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Lukáš, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdá Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapcová Renáta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lupták Pavol, luptakova.k@centrum.sk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbančok Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Veronika, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piaček Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamrak Jaroslav, vodohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanič Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, tv dramaturg, katolícky k?z, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • strizova katarina, farmaceut na dochodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herdová Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gancarčíková Ľudmila, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Matúš, študent, Gerlachovská 4, 974 11 Banská Bystrica
 • Krivdova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčnko Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herda Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, technologický vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • S?ahničan Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Rado, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Handzuš Janek, SZČO, 7, 059 37 Štôla
 • Kubiš Andrej, Zivnosttnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paurová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?áková Monika, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollóová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Marek, študent, Františkánska 34, 91701 Trnava
 • Demsky Martin, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurianová Jana, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Alžbeta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajníkova Anna, vychovavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milla Gabriela , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabovičová Noema, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvátová Valeria, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katri?ák František, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szerdová Valéria, navrharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagaská Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Katarína, referent CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Martin, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Ján, cem. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orbanová marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?ová Jozefa , VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagurková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smejova Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beljaková Anna, diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labancová Monika, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lačný Peter, živnostník, Riečka 312, 974 01 Riečka
 • Halajová Katarína, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejčiová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, Dôchodky?a, Golianova 34, 917 02 Trnava
 • Lačná Viera, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáčová Anna , admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Střelec Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huncarova Beata, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalica Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viš?ovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Daniel, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koysova Martina, Szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magulová Otília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Róbert, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerech Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovišová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JACOS BOHDAN, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledenyi Ivan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durkovic Andrej, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belá Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feriancová Marta, finančná účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LOjan JOzef, učiteľ, Rastislavova 1837, 069 01 Snina
 • Rejduga Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkala Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyšeľa Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laciková Hana, pedagóg/logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kocmunda juraj, produktovy specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothova Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuka Anton, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kekelyova alžbeta, kurier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Mária , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščák Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?adik Klára, Liuečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smeja Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Auxtová Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kavkova barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palková Alena, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačo Ľubomír, manažer, Ružová 35, 040 11 Košice
 • Bencová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belan Jan, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novožilová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Jana, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrik Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mazúch pavol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debrecká Viktória, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biesová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bebčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • filo radoslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?o Roman, manažér, Na záhrade 34, 91105 Trenčín
 • Hricová Ľubica, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachová Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéšová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján , študent, Tatranská 33, 059 07 Lendak
 • Miženková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajdáková Alena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovsky Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťák Marek, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdenka, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristofova Marta, rehoľna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • schmogrovits brano, kazatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krutá Jana, finančník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppanová Zlatica, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somrová Eva, učiteľka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovský Ivan, št.zam, Snp, 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • Bírová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Elena, učiteľla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušovský Marek, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kvantová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hunčár Martin, spisovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostelníková Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čintalová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecký Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmogrovitsova Jana, mama na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števa?áková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ernest, administratívny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o viliam, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poloha Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Peter, Sitnianska 3, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peniašteková Magdaléna, botanička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mankovecká Veronika, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Rastislav, referent, Orgovánová 14, 960 01 Zvolen
 • Hrubovcak Tomas, OS Admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Anna, referent odd. soc. vecí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudečková Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tešľová Mária, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Peter, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruscakova Marta , fakturantka, Janosikova 63, 080 01 Presov
 • Janusová Mária, koordinátor práce s mládežou, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, admin. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeifová Jana , liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeif Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Jozef, obchodný manažér pre zahraničie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janeka Michal, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sekerka Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herbrik Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbán Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Martin, študent, Potravinárska 23, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Závacká Milena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polner Kamil, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Matúš, cirkevný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paštrnák Ondrej, Admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrišová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgašová Veronika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filip Anton, pracovník ŠS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rohal Peter, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavillová Ing.arch Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohalová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golejova Helena, Skripov 1072, 97228 Valaska Bela
 • Zavilla Mikuláš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana, administratvny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Szuhay György, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricko Jozef, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaniková Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasova Miroslava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krak Peter, webdeveloper, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Csánová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigová Otília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jellúšová Mária, projektova manazerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčík František, grafický dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Mária, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Dávid, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macho Peter, konatel spol., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šindler Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraus Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Lýdia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošteková Anna, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palcová Marta, učiteľka, Ratnovce, 92231 Ratnovce
 • Čabáková Hana, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ženčuch Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiakova Alžbeta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosszúová Adriana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Marián , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigová Lenka, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka Michal, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, adrianarepelova@gmail.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vysny Roman, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havrilová Marcela, administ. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bacigálová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Mária, inšpektorka-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stručková Petra, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Viktor , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščáková Ruženka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Jozef, filozof, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ko?anová Michaela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semánková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudcovský Juraj, Plachého 11, 84102 Bratislava
 • Artim Mikuláš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malikova Lucia, Na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palenčárová Žofia, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednar Jan, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloha Miroslav, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackuliaková Eva, ošetrovateľka, Marček čd:77, 0133 2 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luciková Lýdia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Jan, rim. kat. k?az, Limbova 17, 010 07 Žilina
 • Peterova Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Matúš, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazurová Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffa Štefan, poslanec NRSR, Zochova 53, 06001 Kežmarok
 • Mináč Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Anna, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferko Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zrebný Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferková Mária, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balejová zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikula pavel, muž, kostolná č. 4, 086 41 raslavice
 • Kolačkovská Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Jozef, r.k. duchovný, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosakova Katarina, ucitelka ZS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonovič jozef , herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačutová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimorová Monika , štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostik Daniel, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodnanova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iliaš Igor, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruščák Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matta Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečínková Elena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Matúš, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitterová Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnár Vladislav, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Štefan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ba?áková Anna , zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martaus OFM Branislav, rehoľník, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosik Martin, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelský Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Štefánia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • sleziak simon, student, aleksince 237, 951122 nitra
 • Kubík Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinkova Marta, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macko Andrej, Senior SW Enginer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Miroslava, JUDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchčáková Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chautur Milan, biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plevová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fra?o Daniel, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Stefan, security, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šťofanová Stanislava, študent tretieho VŠ stup?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefranková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Martin, r.k.k?az, Hlavná 5, 97696 Medzibrod
 • Kubíková Iveta, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habo Patrik, manažer, A.Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
 • Gallusová Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamarová Hedviga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zverecová Iveta, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Viliam, elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Mária, vedúca SJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliak Michal, Brat v reholi menších bratov - Františkánov, Roľnícka 490/51, 03105 Liptovský Mikuláš
 • Benčat Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojnanska Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bargerova Eva, inzinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kret Stanislav , Vážska 397, 01863 Ladce
 • Kúdelčíková Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojto Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojtová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • olasová blanka, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grachová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Marcel, vysokoškolský učiteľ, Nám. Majstra Pavla 8, 054 01 Levoča
 • Gajdošová Katarína, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotlarčíková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Triščová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • augustín miloš, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ambros Rafael, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrosová Rozália , dôchodkyˇma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, Nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haburčák Stanislav, Salezián- k?az, M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica
 • Horn František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Ľudmila, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaffová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badura Štefan, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Patrik, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvarteková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinec Miroslav, Vodič MKD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrikova Zuzana, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, Mjr. Gondu 151, 935 02 Žemberovce
 • Bačkor Vladimír, vedúci strediska obchodu, Nová 6, 034 06 Ružomberok
 • Fodreková Veronika, Vychovávateľka,sociálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Petr, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomanová alexandra, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváček Erik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gužiniak Pavol , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, Studentka VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koryťáková Beáta, Asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejčáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebničanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapková Daniela, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remencová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hric Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hacker Marian, SW podpora zakaznika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaj Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľovčiková Vlasta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hostovičáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šolcová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klučková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonka Peter, Dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačutová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrášiková Katarína, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačutová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lexmann karin, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrasik Ivan, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Znášiková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacovsky Peter, student na vysokej skole, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakšová Michaela, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanko Dávid, podnikateľ, Repná 21, 07501 Trebišov
 • šipoš oto, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár František , Kazateľ a pracovník s mládežou v Cirkvi adventistov s.d., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luciková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Löbbová Erika, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trubkova Alexandra, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rihariová edita, socialný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Ján, Chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eninhi Pavlo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milly Lukas, dizajner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lesnakova alena, allik@inmail.sk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Granakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecká Ľubica, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolná Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilčišinová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grivalský Ján, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pír Miroslav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselovská Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šťavinova Renata, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polacsek Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuneš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slivka Daniel ml., VS uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivková Martina, uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • laposova anastazia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lapos Cyril , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Stanislav, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strapková Magdaléna, expedičná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florekova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančík Šimon, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromeková Eva, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demetrová Antónia, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak, ml. Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlk Juraj, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cagá? Igor, Predavač, 1. mája 35/4, 014 01 Bytča
 • Kukučka Partik, študent SOŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukučka Andrej, žiak ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kravec pavel, nezamestnanný, Dubová 243, 966 11 Trnavá Hora
 • Koperova Milada, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Bernadetta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyba Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glova František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Shaqiri Lenka, danovy poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohutiarová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bulkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aulitisová Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraj?áková Marta , mat.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencova Bibiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančuška Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pivka Ľubomír, predavač, Podkrivá? 14, 98551 Podkrivá?
 • Jančušková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančuška Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančušková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvatova jana, vyr.operator, ul.Bratislavska443/24, 01841 Dubnica nad Vahom
 • Kukučka Pavol, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hric Peter, Inzinier telekomunikacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašárová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloha Slavomír, kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • beganova magdalena, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigál Tomáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dinova Monika, ucitelka nabozenstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bella Pavel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurková Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábová Daniela, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lišková Mária, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača František , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Magdaléna , rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najarová Anita, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavel, inšpektor bezpečnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hodásová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mondoková Katarína, SSZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašnárová Anna , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošík Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • holubkova Silvia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simočková Viera, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Jaroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molent Martin , Predavač-skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žit?anský Pavol, Ortopedický technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karoľ Pavol, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkošová Dagmara, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolikova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Marta, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zverecová Helena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hallová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečka Jozef, katolícky k?az, Kalvária 3, 94901 Nitra
 • Ježová Monika, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerova Jaroslava, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harabinová Beata, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bertonciniova Elena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babača Ivan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gabrisova jana, rod.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Alena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečasová Magdaléna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromádka Pavol, robotník, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricova Angela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková mária, chůva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pacalaj vit, sochár, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramčík Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žársky Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uriča Ján, pracovník v automobilovom priemysle, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Dominik, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kundraciková Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kajanová Eva , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanula Marcel, klinický fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Marta, sanitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanulová Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gažová Helena, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Anna, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Jozefína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Matúš, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puna Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Dominika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavikova Ludmila , dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulov Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivkova Inga, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubekova Johana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašper Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Miroslav , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danisovska Daniela, katechetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Pavol, expedient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliaš Ing. Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varholová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasová Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajči Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkačíková Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Sylvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačík Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Jana, Zdravotna Siesta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Michal, žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugoš Michal, študent, Muškátová 1520, Sečovce, 07801 Sečovce
 • Hrošová Ing. Mariana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petro Marek, Gr.kat. k?az, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miškech Ľuboš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábik Marek, Ing., analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • milla zuzana, predavacka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořák Petr, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková Helga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hořáková Mária, horak.ke@gmail.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sančiová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavec Matej, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florek Martin, študent - Robotika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haydenová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rahlová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opiela Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májeková Ľubica , mzdárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasikova Lucia, psychologicka, Sokolovska 9, 04010 Kosice
 • Kopilova Ivana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniak Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková Mária, dôchodkz?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Štefan, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaterková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hesková Erika, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Kvetoslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcovic Pavel , muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Legatova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizerák Václav, štatný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Vladimír, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová, RNDr. Ludmila, technik,matka 8 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gre?a Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thuroczyová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čavajdová Klaudia, technická pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sucha Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková ml. Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálfyová Katarína , podnikatel, Uralská 28, 05810 Poprad
 • Somogyiová Ingrid , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lendelova Andrea, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindroch Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volanska Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • halmkan livia, graphic design, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovarova Anna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somogyiová Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubisová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áková Iveta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišurová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boršová Patrícia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliarikova Sylvia, úradník VS, Makovickeho 4/11, 971 01 Prievidza
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanečková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlavickova anna, kniharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nevolny, Mgr. Peter, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koperniech Ján, študent, Rajecká 17, 01001 Žilina
 • Urban Frantisek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karvašová, Mgr.Ing. Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, Ing., banský technik, L.Svobodu 64, 058 01 Poprad
 • Poláček Juraj, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašov Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bauer Peter, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašuth Ondrej, dataminer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Marian , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Sebastián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lastincova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapin Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalka Pavol, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tehlárová Vladimíra, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sonlajtner Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputová ´Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kornaj Anton, živnostník, Strážske námestie 504/10, 05801 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zibala Marek, Obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluš Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššák Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurík Milan, Stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokolová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olivová Priska, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šesták Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Edita, špeciálny pedagóg/ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Tomáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malinová Mária, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Mária, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivana Kaličiaková , domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martina Kaliciaková, študenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Ivan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak ml. Juraj, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešš Attila, vývojový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • manakova edita, dochodca, teplicka 135, 135 piestany
 • Podivinská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Robert, biotechnológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajan Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicherčíková Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Partl Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Rágulová Petronela, PhD., matka 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maretta Jozef, Exorcista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Marek, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubban Jozef, inkvizitor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Dagmar, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, t.c. na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljak Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragulský František , hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aradská Antónia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrbcek Stefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusi?ák Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domenová Mária, inval.dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagac Gustav, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cincilova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Mária, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vikartovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habová Andrea, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szőkeová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kreká?ová Darina, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Margita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piták Augustín, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťková Anna, osvetový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sabova olga, veduca sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barošková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SIMON KLENOVICS Kristína, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špano vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domesová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliar Peter, študent, Vavilovova, 85101 Bratislava
 • Smiešna Elena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fillerová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zihlavnikova Jana, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zihlavnik Rastislav , obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacvinská Beáta, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Vladimír , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarota Henrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškufová Monika, Administrátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smorada Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Jarmila, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecka Tatiana, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulek Peter, prijektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštik Julian, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Marta , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinková Daniela, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrinárová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššákova Katarína, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jungová Anna, SZČO, Družstevná 1253/8, 95201 Vráble
 • Švento Michal , prednosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosáľ Dušan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Giertlová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládkovič Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Zuzana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Anton, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrocková Veronika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Rastislav, SZČO, Žlkovce 120, 92042 Červeník
 • Perželová Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Henrich , vzťahový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hor?áková Erika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Ľubica, odborný referent pre rozvoj univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Martina, Hviezdoslavova , 95301 Zlaté Moravce
 • Poláková Iveta, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocková Sabina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Daniela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulová Jana, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Ján, vedec - geograf, H. Meličkovej 11/B, 84105 Bratislava
 • Šuvadová Ľubomíra, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machynová Anna, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčajová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Allmanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Katarína , učiteľka,t.č. rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahálková Silvia, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čásar Viktor, Tlačiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocek Peter, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tresa Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečo Marek , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvikova Magdalena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Iveta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilenčíková Ivona , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ján, projektový expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarvašová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Oľga , doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chabreckova anna, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stančeková Zuzana, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Erika, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamjaková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabanová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovič Stanislav , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzijak Agáta, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajníková Jana, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Juraj, Banský inžinier, Humenská 27, 040 11 Košice
 • Gre?ová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečik Miroslav, bankový úradník, Jána Kostru 30, 08006 Ľubotice
 • Nemček Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krettová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuniak Ľudovít, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Lea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalíková Jana, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janšto ján, zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janstova beata , shr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janšto mário, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkora Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilček Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vyskocova iveta, lektor ang.jaz., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčeková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vetrík Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Pavol, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straussová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoč Mathew, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Želiz?áková Terézia , špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zápražný Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborská Anna, učiteľ, Pražská 541/8, 04011 Košice
 • Ščibrániová Mária , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigrovičová Valeria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Miroslav , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicova Katarina, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavičková Jozefa, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pener Martin, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garajová Monika, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Les?ák Tomáš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Jana, stavrbná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnáta Milan, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Viera, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Svetlana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Milan, údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovacik Jan, Robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klčová Oľga, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guteková Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borošová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaš?ovská Gabriela, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančak Ladislav, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Martin, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrišová Jaroslava, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglárová Alena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Katarína, matematik-dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostal Juraj , el. inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka , ul. Uhlisko 345, 976 75 Jasenie
 • Košta Pavol, kontrolór, Pečnianska 23, 851 01 Bratislava
 • weiter otttoooo, nemocnicna, 12345 Bratislava
 • Ralbovský Marek, el. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Vladimír, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zábojníková Ingrid, medical representative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • IVAN Radoslav, SEZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mbera Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floriánová Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Valeria, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Daniel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Johanová Lívia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geletová Beáta, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Johan Miroslav, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hornišová Květoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľachká Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecuch Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najslova Eva, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Katarína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roma?áková Veronika, študent, Klin, 02941 KLIN
 • novakova erika, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosorín Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Jaroslava, VŠ pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kapinová mária, učitelka, Žaškov 97, 02721 Žaškov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cenkerova Alena, opatrovatelka, Pri mlyne 7, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skodny Ing Milan, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Branislav , Moravská 1634/19, 02001 Puchov
 • Komárová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Žofia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Štefan, lekár, D.Makovického 9, 03401 Ružomberok
 • Csenkeyova Angela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekar, Kyjevske namestie 9, 97404 Banska Bystrica
 • Botló Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balko Jozef, Finančný sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molotová Eva, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obtulovičová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukacovicova Dana, personalny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murin jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sladkovicova Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaříková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Planka Miroslav, Polygraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolova Zuzana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranská Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Voško Roman, OZ Allianz s.p., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajdelová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovacsova Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Branislav, Lekár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorencová Mária , Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minkova Gabriela, soc.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitná Alena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitná Barbora, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný František, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunčáková mária, dôchodky?a, Podzáhradná 49, 82106 Bratislava
 • Remenár Jozef, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenárová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Zuzana, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr Mazúrová Mária, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briš Anton , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulová Helena , na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarcikova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteka Roman, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kis Vjera, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubáková Júlia, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraus Viktor, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurajtová Katarína , soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gromoš Juraj, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Anna, admin. pracov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barčáková Gabriela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šišková Daniela, materská dovolenka, Habovka 396/2, 02732 Habovka
 • Majka Marian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • gatial igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nogová Marta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Juraj, šéfkuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohú?ová Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geršičová Štefánia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koša Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlasák Jakub, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Jaroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Milena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galas Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Ľuboš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jókai Mária, doch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Anton, SZčO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Jana, Študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Magdaléna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lezak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalicová edita, zubný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sladekova katarina, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavatzka Jana, technik ZP a BOZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudobová dana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ťapák milan , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťapáková dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalica pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • michalica andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrabala stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarovičová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Česlová Marta, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnajder Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Klára, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snováková Margita, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snovák Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Tibor , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidor Ľubomír, konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markos Dominik, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančáková Lívia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Melišík, manipulant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kras?an František, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behúnová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belošičová A., dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Mária, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašáková Radka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magulová Ľudmila, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Rastislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenajova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kludilová Blanka, Zubná technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Nadežda, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leváková Zuzana, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačan Branislav, Ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupka Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magdolen Valentín, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magdolenová Anna , historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Ladislav , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacho Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dikejová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachmanová Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švarc Miroslav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siposová Mária, dôchodky?a, Brezová 730/13, 900 42 Dunajská Lužná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korený Jozef, obchodný zástupca, Okoličné 4, 03104 Liptovský Mikuláš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huljaková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leto Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Štefánia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorková Mariana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biel Ferdinand, výpravca ŽSR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčár Martin, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kečkéšová Miroslava, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Peter, Invalidný dôchodca, Mierová - 1909/78, 06601 humenné
 • Leváková Anna, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stankovičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múdra Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertys ml. Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kloknerova Lucia, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščerbová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moštenan Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Gabriela, lisovacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondruška Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Anna , technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacova Dana, Lucna 386, 95176 Tes. Mlynany
 • Gondová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalenková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišák Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FECKO Jan, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerman Marian, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunovska Lívia, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancák Pavol, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačišin Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroch Peter, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malotová Viktória, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mliečková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclav Jan, sluzby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magerčáková Adriana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenický František, Welnes poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Michal, živnostník, Podhorie 1422, 01861 Beluša
 • Štrbová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčík Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaneková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčíková Gizela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčík Ondrej, účtovník, Třebíčská 15, 06601 Humenné
 • Červenická Mária, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenaj Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beničáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krcmarikova Monika, novinarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, Energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčagová Katarína , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Langova Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borosová Mária, Majster OU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvangová Silvia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabura Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ondrej, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrochova katarina, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Jana, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líška Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Božena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pytlova helena , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľová Silvia , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Branislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabóová Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fandliová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prevuž?áková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Ľudmila, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Martin, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Magdaléna, manželka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simanová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlecikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkoš Marko, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marček Peter, technik IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitniak František, projektant, Rakovo 173, 03842 Rakovo
 • ludvig dalibor, vajnorská 75, 83103 Bratislava
 • Plocar Vladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plocarová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tušanová Helena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriskovicova Eva, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Milan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lisinovič Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jáger Róbert, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibla Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Michal, Radiova 44, 821 04 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanko Jaroslav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubecký Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulčíková Gabriela, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondulová Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomko Marek, Technicky konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašova Veronika, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadejova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Jana , sestra, Pov.čes.ľudu 16, 04022 Košice
 • Racskóová Anna, býv.správca daní - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racsko Jozef, vodič autobusu, už dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptak Stefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sinkova Helena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sinko Jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peer Zuzana, byv. ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lachová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Katarina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kralova dagmar, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čermáková Alena, speváčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Patoprsty Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medviď Pimen, mních-k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovecký Dominik, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Anna , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranský Tomáš, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalinay Vladimír , technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repiský Peter, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoroková Marta, Dôchodky?a, Záhorce, 99106 Záhorce
 • Nosáľ Ivan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Ervín, št.zamestnanec, Rúbanisko 3/2, 98403 Lučenec
 • Jakubcová Renata, opatrovateľka, Rubanisko 3/2, 98403 Lučenec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurdík Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenakova anna, uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Pavol, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunová Miroslava, asistentka učiteľa v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dlugosova Jana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesíková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Saová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavcová Anežka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanič Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labaničová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčiková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hartl Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrosová Rozália, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrtak Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrtakova Eva , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Oľga, rodinná terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matlová Slavomíra, Administratívny Pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulčíková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiš Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?ák Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cániková Erika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valocka Ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lanstyák István, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kronová Jarmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejuvová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bambúch Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejka Martin, SZCO, Macharova 9, 85101 Bratislava
 • Havrila Jakub, obchodný manazer, Na piesku 8, 82105 Bratislava
 • Filipova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Viera, opatrovatelka, Rakovec nad Ondavou, 07203 okr.Michalovce
 • Lehuta Dominik, Študent, Ostrov 447, 922 01 Ostrov
 • Hrmo Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foldešiová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranec František, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ludvigová Miriam, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peres Sámuel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Mária, študent FF PU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kopernická ida, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seidlova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Antónia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ladislav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pechová Blanka, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lomen Jaroslava , učiteľka hry na klavír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Ján, stavebný majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeva Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčík Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittnerová Barbora, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasaralejko Martin, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Citrjaková Beatrica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Milica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • György József, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáčová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brečka Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirotková Lenka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik PETER, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dian Mario, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusi?áková Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kianičková Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koneval Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefúnová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ponechalova Daniela , Liecebny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harajdová Marta, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlo Pavol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihajlová Zuzana, notár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luba SAC Adam, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčevičová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, študent, Mládežnícka 9, 97404 Banská Bystrica
 • Puškárová Mária , katechét, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Jozef, profesionalny vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Marta, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Mária, cukrár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černo Michal, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černova Monika, Fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štuk Martin, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišiaková Kristína, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horníková Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maceková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojčík Michal, Pracovník Technických služieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimant Miroslav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Klaudia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrbiak Jaroslav, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Beáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Martin, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumorová Johana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Viktor, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzi?áková Lýdia, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drdulová Terézia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Hedviga, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ponechal Radoslav, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Frantiska, detska sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurišová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harajda Martin, aktuár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Eva, detkký lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fu?áková Renáta, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrekova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Inamová Stanislava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabóová Jarmila, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrova Zuzana, bezpecnostny technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kompáneková Malvína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leško Marek, Ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerčak Pavol, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalininová Martina, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martináková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Ivana, hygienik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Michal , Procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Račkovský Radoslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búriová Jana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búri Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Radka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniak Pavol, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krett Karol, Stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krettová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borková Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosáčiková Daniela, soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miškech Marek, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciganikova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotovy Juraj, doktorand, Pifflova 6, 85101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanuliaková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • franekova elena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallovičová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šinaľová Jana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Megelová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezáni Miroslav, zdravot. zachranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hallerová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haller Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányi Ivan, k, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molčányiová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gebura Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macek Jaroslav, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalíková Mária, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvátalová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovská Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovský František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovská Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • koprdova katarina, invalidna dochodkyna, slepcany, 95152 slepcany
 • Teply Janko, spravca IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čirkeová Jana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bigdelizaree Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lawhorn Maria, sekretarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jana Malatincová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nadova magdalena, recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihál Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miško Ján, riaditeľ vydavateľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhársky Tibor, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glovová Ing. Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyravá Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Marek, asistent/predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušková Radoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švancár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnik Jaroslav, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnikova Adriana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kabat Jozef, kuchár, M.Hattalu, 02601 D.Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurian Peter, Obsluha ČS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobšovič Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajt Martin, Inžinier požiarnej ochrany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Charvát Martin, Student informatiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križo Viktor, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Ján Mária, rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagínová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Dušan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priwitzerová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubelíny Peter , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanesová Dana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčák Miloš, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volko Ľuboš, Sociálny terénny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lisík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižáková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekereš Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jursová Daniela, ing.ekonómie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašáková Zuzana, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heredošová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Müller Michal, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittó Ladislav, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorová Eva, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleník Patrik, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furiel Peter, Konzultant BOZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harabin Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktorová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrudka Vladimír, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuleková Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablovič Ján, Výpravca vlakov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Jozefa, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Erika, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Lenka , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartal Tomáš Karol, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Dominika, lekárka, t.č. na materskej dovolenke, Štefanov 151, 90645 okres Senica
 • Milova Emilia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecký Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaj Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulajová Stanislava , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medlenová Silvia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Ružena, controller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohár Miroslav , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohárová Silvia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knapik jan, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pjataková Eva, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Bc.Roman, majster OV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Ing. Jana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majchrova veronika, informatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Patrícia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenar Jozef, horolezec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Marta, učiteľka Mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošadová Ľudmila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Tomas , Pizzer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántor Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škriputa Libor, duchovná služba, Križovany nad Dudváhom 552, 919 24 Križovany nad Dudváhom
 • Kovaľ Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sališova Helena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhárová Adriana , študent ošetrovateľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčák Stano, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chvátalová kristína, operátorka výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmár Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majsniarová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Rastislav, Gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittóová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanková Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanková Ľudmila, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmár Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očovay Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmárová Tatiana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sisková Marta, odb.referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozlova luba, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Beáta, materská dov., Agátová 2, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bóna Martin, pamiatkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riška Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rišková Valentína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkova Lucia, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maureryová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feja Peter, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánisová Andrea, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bucherová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilianová Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižárová Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špec.pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joscakova Patricia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižár Rastislav, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDRUŠOV? EVA, SALES REFERENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova Elena, CSD agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mondok Istvan, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčicová lenka , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Libant Kristián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuleková Margita, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerková Zuzana , opatrovateľka , Mateja Bela 31, 92101 Piešťany
 • Janček Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gizlova julia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Kamila, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovalcikova Zuzana, dizajnerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová So?a, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojzešová Mária , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmotorková Marianna, sadzačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mojzeš marcel , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valkovičová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salayova Zuzana, pravny assistant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obušeková Mária, operátorka vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kudolani martin, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravkinová Dáša, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčinová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greško Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčin Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cipka Dušan, K?az, Bunkovce 105, 072 44 Bunkovce
 • Tarabus Peter, letecký technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolaj Jan, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimirova Daniela, výtvarníčka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjatákova Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghy Andrej, samost. odb. bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puhkyová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bebejová Anna, analyticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebis Tobiáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Štefan, poligraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sviatková Adriana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bordáčová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šalapková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačič Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Zuzana, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balla Ľubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olša Peter, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dér Branko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeša Pavol, Výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálka Marek, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrina Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrádocký Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Migra Tomáš, študent, Matuškova 11, 91701 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rosenbergerová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ka?ková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribilova Viera, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Török Ondrej, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrosso martin, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuračka Vladimír, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrossova janka, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bindas Stanislav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petríková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčák Ján, Študent, Sládkovičova 737/68, 01901 Ilava
 • Hološ Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrisek Jozef, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlošáková Mirka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šefčìková Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skuhra Milan, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehová Silvia, učiteľa v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiak Ján , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvalová Katarína, učiteľka, riaditeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovečková Petra , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lajcha Michal, katolícky k?az, Martina Kukučína 12, 914 01 Trenčianska Teplá
 • Lajcha MiIchal, katolícky k?az, Martina Kukučína 12, 914 01 Trenčianska Teplá
 • Šušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovská Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovský Ján, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galiková Martina, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križo Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergut Miroslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, elektro-projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavenda Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Marek, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič PETER, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vošček Dominik , SW inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vigodová Darina , predavačka , Szaničná 7 , 95618 Bošany
 • Halamová Valéria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šúst Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hološová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slobodová Magdaléna, športový lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poppelka Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zboran Milan , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halková Ľudmila, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Zuzana, na materskej dovolenke, Švermova 37, 974 04 Banská Bystrica
 • Žabenský Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamodi Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Andrej, herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Bohumil, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Revák Ondrej, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garberová Marianna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smekalova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášová Mária, Fyzik v nukleárnej medicíne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stropkovičová Oľga, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajačková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúryová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Miroslav, školník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúryová Alena, terénna opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúryová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šabo Michal, Špecialista PO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicka Jana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Johanová Justína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tišliar Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valovič Jozef, Mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podskočová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenáková, MUDr. Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zolak Anna, Soc,pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Jozef, vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteková Lucia , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cepceková Mária, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Ivana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčová Monika, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strme?ová Renata, ženská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, obch. zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ciemalova veronika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrihonova Maria, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefančíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrík Štefan, nezamenstnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lokšík Roman, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DAR?K Jozef, meraci technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kratka Alena, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábiková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačišáková Erika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagová Gabriela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šišková Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géciová Veronika, etnograf na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolouchová Jana, Učiteľka v materskej škole, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sucho? Dušan, programátor, Tehelná 18, 91701 Trnava
 • Silvia Krišková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaľ Július, asistent manažéra kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ovšanyová Lucia, záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovšany Jaroslav, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simjak Milan, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Váchová Beatrix, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulinová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botlová Lenka, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašáková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašáková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Souhradová Ingrid, dizajnérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavský Tibor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tressová Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tarajová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kánová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Príhodová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovicova Eva, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kán Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Singer Marek, Kamenar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holoďáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaľová Juliana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabíková Petronela, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbušková Mária, zdrav.laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andráš Anton, strojný inžinier, Huszova 263/13, 058 01 Poprad
 • Bielová Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubín Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marettova Terezia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitková Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusina Peter, otec rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalíková Oľga, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmariková Margaréta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cmarová Monika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidt Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Marek , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Tereza, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teťák Vendelín, Výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Daniela, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habi?áková Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Ľubica, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašubová Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petreková Albína, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocáková Lenka, učiteľka, Mierová 3, 066 01 Humenné
 • Salaničová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Daša, diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svinčáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Klaudia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Dominik, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lashkay Susanna Nataliya, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Jana, duch. poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašš Slavomír, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Degro Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božeková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmerova Lucia, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bartosikova magdalena, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigdova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borsányiová Mária, vedecko-výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháč Vojtech , katotlícky k?az byzantského obradu-vysokoškolský pedadóggóguého, Bukureštsjá 19, 040 13 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemec Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gereg Slavomír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geregová Andrea, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinakova Etela, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • FUSKA Peter, Jurkovičova 31, 94911 Nitra
 • Majirská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FUSKOV? Gabriela , Jurkovičova 31, 94911 Nitra
 • Majirský Jozef , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebe? Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihal Karol, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Tomáš, elektroenergetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chocholackova Jana, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blašková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lanáková Gabriela, dôchodky?a, Bajzova 2, 010 01 Žilina
 • Lach Vladislav, udržbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lanák Milan, dôchodca, Bajzova 2, 010 01 Žilina
 • Uhrina Milan, starobný dôchodca, Javorová 10, 010 07 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribulová Božena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuckova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Marián, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dancáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulišinová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Lenka, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dancák Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancák Pavel, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefan malcek, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • garanova eva, upratovacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sámson Ivana, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gálová Lívia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťašová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaščáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčišinová Barbara, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirotova Katarina, IT , Vilova 6, 85101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hlbočanova zuzana, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalková Kvetoslava, Jánošíkova 27, 90301 Senec
 • Šuštiaková Alena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jevocinova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofková Eliška, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székely Patrik, gr. kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebe?ová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicova Vanda, Specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaščáková Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chmelíková Ilza, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Samuel, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetárová Alena, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strme? Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlík Peter , ekonom , Na Križovatkách 37, 82104 Bratislava
 • Baroška Alfred, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barošková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopatkova Anna, zena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obonova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janeček Peter, logista, F.P.Drobiševa, 90201 Pezinok
 • Štefanovič Peter, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frandofer Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovásová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švidro?, CSc. RNDr. Valentín, Vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repka Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Katarína, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semaníková Marcela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frandoferová Renáta, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spuchláková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčíková Irena, operátor v stáv.kancelárii, M.Rázusa 14/6, 97101 Prievidza
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednár Simeon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miháliková Ivica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritkova Lucia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritka Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcekova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdilova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • wyhowskyy jeven, diakon, ul.Shevcenka 43, 90400 Chust
 • Hudec Daniel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovská Gabriela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, pracovník v neziskovom sektore, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučíková Zuzana , detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOSTREJOVA STELA, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunová Elena , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborský Martin , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroščáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroščák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitek Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytlic Jaroslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaidoš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Becani Ivan, vodic kamionu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Pavol, Nezábudková 20, 821 04 Bratislava
 • Pekarova Andrea, doma s detmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bukovinova Frantiska, pörodna asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podivinská Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricova Ľuba, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janíková daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Ján, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varínsky Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruscak Gabriel, X, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas Miloš, nezisk.org, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solár Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrva Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nagy Alexander, dôchodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • Minárik František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Esztergályos Arpád, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidaiová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťovčík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belcáková Mária, Záchranár, Třebičská 1834/7, 066 01 Humenné
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javor Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez, RNDr. Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janík Pavol, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hakel Martin, statna sprava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Magdaléna, manželka - matka, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Zdarilek Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čimová Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koky Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, geofyzik, Záhradná 50, 97613 Slovenská Ľupča
 • Nogová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižáková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sustiakova Veronika, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kucharova daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlikova Daniela, pokladnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišík Jozef, gréckokatolícky k?az, Cho?kovce, 07263 Cho?kovce
 • Oravcová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajzok Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanusková Oľga, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hreško Ján, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedík Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Štefan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubík Ivo, rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klempova So?a, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščigulinský Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Cyril, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlov Ľuboš, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažko Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popelka Branislav, rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášová Jana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosi Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovič Marián, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišháková Erna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gamanová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holly Martin, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vnukova Jana, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Stanislav, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • prof Phdr.Rybák, Csc Julius, dôchodca, Vajanského 1, 05601 Gelnica
 • Zelenay Michal, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oprchalová Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakubčík karol, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tiso?ová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hepnerová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betakova Tatiana, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazúrová zdenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Jana, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gyalogova katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanderková Marta, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole?ová Mária, fotograf-grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole? Milan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koyš richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urminská Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkuliaková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Kateřina, štusent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paučová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bihariová Mária, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demitrovičová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babečka Vlado, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavaldová Viktória, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliačiková Katarína, ekonómka, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazúrová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík Matej, realitný maklér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút František, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marenčáková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Etela, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Englártová Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaputa Vladislav, odb. asistent na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paluš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrášová Iveta, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanekova Monika, ucitelka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orenič Peter, riaditeľ šk. úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koszeghyová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarová anna, odb. radca, Bernolákova 4, 811 07 Bratislava
 • Kadlečíková Zdenka, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabó Zsolt, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmakova Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Martin, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • polomská alena, lekár, gerlach 42, 05984 Vyšné Hágy
 • polomský stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiar Juraj, Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, univerzitný učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková So?a , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák Richard , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacková Anastázia, technický pacovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strme?ová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Pavol, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdlicka Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beľová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiernik Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanšut Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašek Peter, Rožkovany, 08271 Rožkovany
 • Tuhárska Veronika, referent SPF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohušová Bohdana, misijná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Viktória, historička umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Tomáš, finančný kontrolér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Ľubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Jozefína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Helena , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúsková Veronika, aranžerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albertyová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Matúš, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovcová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valachová Mária , finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorbová Eva, Soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohuš Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Vladimíra, účtovníčka-moment.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Židzik Ján, učiteľ, Pod Kútmi 17, 085 01 Bardejov
 • Ciekerova Maria, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášek Martin, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babicová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondičová Dominika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slobodová Maria, doručovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Mária , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Oľga, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Illová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skupinová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Erika, fyzioterapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sloboda Ján, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konečný Tomáš, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovská Mária , poradca klienta VUB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mečiaková Anna, učiteľka, Murgašova 1106, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Mária, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo?áková Lucia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačoévčinová Stanislava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Benedikt, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Jan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štasselová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brajerová Cecília, vedúci zariadenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, IT Security specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tományová Renáta, zdrav. personál, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik František, podnikateľ, Mederská 11, 94001 Nové Zámky
 • Malota Jakub , študent, K Ihrisku 262/14, 956 21 Kumice
 • Miklušičáková Mgdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simova Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Mária, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žáková Daniela, produkčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Martina, t.č.materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklušičák Jozef, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatmady Miloš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stempelová judita, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašistová Viera, zást.riad., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumanová Beata, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuková Terézia, zdrav.sestra-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebusová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášková Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštíková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halžová Mária, zdrav.sestra-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová Mária, učiteľka - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapová Anna, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajda Benedikt, absolvent VŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Ivana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Cyril, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbojan Michal, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardy Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalovič Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trncakova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čabaková Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorbová Mária, odb. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskra Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecko Miroslav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohlmajerová Zlatica, invalidná dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejova Antonia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Viera, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudinská Ľudmila , ekom.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Marian, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zorvan Emil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabian Martin, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Földeš Jaroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe? Juraj, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zorvan jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Renáta, technická referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, saleziánka spolupracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilongová Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bellák Štefan, Knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyova Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fabianová gabriela, fyzioterapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáš Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilček Pavol, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Martin, profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlačková Terézia, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešundák Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pancak milan, logistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušovská Eva, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ondrej, vodič, Konská, 01313 Rajecké Teplice
 • Liška Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovic Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchariková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrilák Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovičová Alžbeta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komrsková Oľga, lektor, psychoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ján , riaditeľ výronej firmy, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Medveczká Anna, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Gabriela , sekretárka, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Filová Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sucha eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššo Mário, akvizítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondreasova jarmila, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimo Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDREK Martin, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palička Andrej, študent, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochanová Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Bronislava, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liv?anská Zuzana, finančný kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Böhm Allan , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmová So?a, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhm Allan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarova Jolana, katechetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaščíková Petra, študentka, Jesenského 7, 96001 Zvolen
 • Gabura Peter, manager, 1.mája 10, 900 21 Svätý Jur
 • Olgyay Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavle Ondrej, učiteľ, Za parkom 857/31, 951 15 Mojmírovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeligová Anna, referentka, Dr. Kmeťku 956, 013 01 Teplička nad Váhom
 • Pullmann Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krucina Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leka Dana, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poppelková Ľudmila, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Alena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenáš Miroslav, SZČO, Krivá? 518, 962 04 Krivá?
 • Sobôtka Bohumír, horizontkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlova Erika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobôtková Beata, nez., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokolová Iveta , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľuptáková Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brédová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honz Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glova Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilian Jaroslav , strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špániková Tatiana, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lelkešová Ružena, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulovičová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pallo Miloš, št. zamestnanec, Hraničiarov 1206/20, 02801 Trstená
 • Fialova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Daniela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syneková Mária, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitašík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaletová Bohuslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovicova Juliana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašková Gabriela Mária , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazderová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • juras jozef, muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannova Janka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaščáková Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slotík ing Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mockova Maria, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piskáčková Anna, klasický filológ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peržel Stanislav, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvár Marián, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčíková Drahomíra, systémový analytik-programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauková Eva, vychovávaťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannový Ranková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csémi Ildiko, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnadelova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csémi Ildiko, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Ildiko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Ondrej , dochodok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošíková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojan Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nogová Ľubica, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočiš Albín, dôchodca, Na Odálke 103/31, 08216 Fintice
 • Balážová Barbora, správa daní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartal Katarína, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Stanislava, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jakub, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária , zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borot Pavol, automechanik, Novomeského 10, 949 12 NITRA
 • Balcak Imrich, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Triščová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenhardtová Petra, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Peter, informatik, Krosnianska 69, 04022 Kosice
 • Bučko Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabekova Maria, kozmeticka poradkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • xxx Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáťová So?a, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mindžáková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbert Milan, obchodník, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledenyi Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Marta, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bedečová Gabriela , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbák Juraj, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová-Rihová Katarína, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchsova Maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sobota Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HERNANDEZ BARTEL JANA , na materskej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutý Alojz, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutá Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buranský Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišíková Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flajžík Ján, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Andrea, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťáková Jana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Rudolf, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorová Martina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magerčáková Barbora, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prada Patrícius, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Jana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikita Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengroš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fetkovič Tomáš, konsultant IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlíková Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlík Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričovský Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština František, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fronc Vojtech, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češek Rudolf, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Marián, Rodičovský príspevok, SDH 8, 080 01 Prešov
 • Polák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komi?ák Otto, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčík Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenášová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Martina, Kuzmányho 31, 05801 Poprad
 • Oberhauser Viliam, národohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčáková Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • herzá?ová júlia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čambalová Ivana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozlárová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straková Ľudmila, na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Kotoucek Pavel , Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Streďanská Oľga, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčák Ľubomír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Milan, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sečka Lukáš , Architekt-projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jambor Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová PhDr. Zuzana, marketingový manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szücsová Ľudmila, referent, Hradné námestie 25, 060 01 Kežmarok
 • Ivanko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petranská darina, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič juraj, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krupova maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • VALJAN JAN, LEKARNIK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HRADISKY STEFAN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hároníková Kamila , vysokoškol. učiteľ, Astrová 2, 821 01 Bratislava
 • Kavčáková Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repá?ová Terézia, mama na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ragas pavel, grafik, Gozovská 60/2, 90055 Lozorno
 • Kovaľ Marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matúšová Helena , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugroczyova Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izrael Pavel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bánska Katarína , stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospechova Monika, graficka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fekete blažej, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radič Stano, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stredansky Juraj, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Izrael Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuříková Dana, žena, Hornádska 30, 82107 Bratislava
 • Panák Ján, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galleová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maďar marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halasová Jana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Miloš, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Ondrej, CAE engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesák Miloš, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubašková Lucia, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stredansky Juraj, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková, Ing. Anna, referent odbytu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbakova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyk Stanislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valeria Pituchova, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Mariana, informatik, Októbrová 67, 08001 Prešov
 • Repá? Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecka Alzbeta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišaníková Erika, projektový manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasalova Valentina, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Anna , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cubinek Patrik, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapcová Anna, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Juliana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herstek Bernard, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdová Miroslava, manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčák Tomáš, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovičová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Mária, zdravotná sestra, Nám. sv. Jakuba 30, 08221 Veľký Šariš
 • izrael peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, pracovník pre oblasť rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášek Ľubomír, manažér, Sladovnícka 14, 91701 Trnava
 • Maďorán Ján, k?az, 23, 09435 Hlinné
 • Poliaková Andrea, bankovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vigašová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Zita, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimermannová Maria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Lucia, kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Mária, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Dionýz , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovács Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Monika , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierna Maria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kühnel Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Mária, inv.dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakaľová Mária, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďubeková Mária, literárny historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučáková Margita, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plutzerová Žaneta, špec. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchar Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arbetová Beata, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasper Pavol, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuviková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesnarik Marcel , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cibulova kubaskova kristina, farmaceut, mlynska 131, 97409 banska bystrica
 • Petrovič Jozef, stavewbný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Zuzana, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kov aľová Stanislava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Pamela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humaj Miroslav , programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Falisová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Deverová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murinova dana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pandulová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvárová Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Satina Ivan , technik, Trebichava 40, 956 53 Trebichava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Humaj Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeť Martin, pedagog, cyprichova 42, 83105 bratislava
 • Kisová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Maria, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Votočková Emília, stredošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pobocikova katarina , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tolarovičová Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chocholáčková Lucia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nová Natália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeńanská Dagmar, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšná Juríková Jana , materská "dovolenka", signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšný Robert, obchodno-technický manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darnadiová Viera, obchodná menežérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tittelová Lýdia , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurbicz Richard, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklušičáková Ľudmila, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikušová Marcela, Farmaceutický laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavkovský Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydla Jozef , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joščák Marek, učiteľ, Sedlice 71, 08243 Sedlice
 • Ondrejkova Alina, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekáčová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamborová Helena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Helena, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartová Dana, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Iveta, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Marianna, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benedik Ján, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križalkovičová Klaudia, špeciálny pedagóg -učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovová Alžbeta , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčínová Beata, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancakova Maria, Reh.sestra CJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sladkovská Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovská Anežka, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbková Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Ivan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičková Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatincová ml. Anna , mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tressa Mikulas, gr.kat knaz-reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behancová Apolonia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Martin, gr.kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejková Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Edita, učiteľka, nám.sv.Cyrila a Metoda 5, 922 03 Vrbové
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamčín Jozef, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mudrak Anton, zelezniciar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rampáčková Kristína, sociologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupárová Janka, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vytykáč Marián, asistent učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Menšíková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárik Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izsmán Jónás, ref. farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pančíková Mária, administratívny pracovník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weiserová Zuzana, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hronská So?a, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachanová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kovalova helena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?áková Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Mária, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florková Lýdia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapšanská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herceg Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegová Andrea, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamen Adolf, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machilová Marcela, stredoškol. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Marek, poradca v banke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Merganic Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudy Radovan, šetrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyak Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muránska Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prachár Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novomeský Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václaviková Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priputníková Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szepesi Jan , muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianova Pavla, bioeticka, Kyjevske namestie 9, 974 04 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prístupník Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • B O R I T ? Š Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrekova Maria, korektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragošek Edmond, obchodny reprezentant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovoda Ľuboš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozárik Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudec vladimír, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čačová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Alezár Kamil, pamiatkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topoľančinova Lenka, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlakova Olga, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berinšterová Iveta, st.inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajdelová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrů Mária, tlmočníčka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feco Peter, tesar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kazíková Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmeliar Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulkova Maria, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Viera, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašíková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuruc Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, Konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Róbert, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palša Ján, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Joštiaková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joštiak Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Zuzana, ekonóm - účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timko Jaroslav, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrikova Kata, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benický Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Agnesa, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosedlikova Irena, mzdová učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodorikova anna , soc. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuľková Helena, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klanert Mária, Manger, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krahulik Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balajty Martin , rozpočtár, Králická 187, 97634 Králiky
 • Bandzuchova Elena, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straková Alžbeta, tech, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vadkerti Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Jaroslav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef , agronom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borová Mária, majsterka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutny Jozef, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef , opatrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Helena , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belanský Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vansačová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sivčo Andrej, dôchodva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihurová Veronika , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaková Monika, Komenského č.1, 064 01 Stará Ľubov?a
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prístupníková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhliarik Juraj, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčík Anton, starobný dochodca, Mlynská 634/35, 02901 Námestovo
 • Prístupník Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Alžbeta, administr. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čisárová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prístupník Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavel Rastislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prístupníková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Peter, montážnik, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • Ľuptáková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína , MD, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačkovič Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiarová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiar Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniak Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Jolana, detská sestra, Moskovská č.18, 97404 Banská Bystrica
 • Babiar Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budická Anna , Dôchodky?a,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majcherová Anna, zasvätená osoba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Išto?ová Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivančáková Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovičová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kupčová Helena, dôchodky?a, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frindtová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilincová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vencelová Adriana, relatinship manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Monika, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikócziová Marta, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brajerová Margita, ekonómka,dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Rozalia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mulíková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Denisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerecká Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makara Ondrej, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kucminova Eva, adm. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ptačovská helena, mat.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hochschornerova Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pócsová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužáková Lenka, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasparkova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbík Ján, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lesundakova maria, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyriaková Jana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halušková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krempaská Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillarová Anna, zdravotná setra - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogašová Anna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grambličková Monika, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanik Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strišovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cikhartová Dana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malár Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašíčková Alena, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Da?ková Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mock Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hucik Pavol , muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitašíková Marcela, tč. rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, vedúca ZSS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaiová Erika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolinská Danka, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Morozová Eva , hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odelgová Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmon Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzamová Daniela, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDRIK Stefan , uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humajová Veronika , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Bohumil, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repková Irena, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuričová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fencák Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlárová Mária, učiteľ, Spišský Hrušov 265, 05363 Spišský Hrušov
 • grivalská anna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faktorová Jana, wtudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brodñanová Silvia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pástorová Elena, kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomajkova Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popjaková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luczaková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badíková Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrišek Róbert, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučivjanský Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pančák Vladimír, správca farnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Terézia, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popík Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popíková Stanislava, manager kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kilianová Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gál ?rpád , vozmajster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lamancová Eva, školníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablech Mario, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harviľak Alexander, 3t. zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lamancová Eva, účtovíčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nágelová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berko Kristián , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuva Ján, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuvová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Sylvia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Longauerová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kentošová, Ing. Lenka, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macáková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinčák Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makaj Ján, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makajová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Vladimíra, asistent manazera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bavoľárová Ľudmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobularčík Pavol, samospráva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brach?ák Milan, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulen Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Broz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyšeľa Miroslav , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kertys Ján , Inštalater, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Telekomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huba Ján, vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Peter, k?az, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanská Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubová Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valachová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivecová Janka, fakturant, pokladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličná Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossaczka Lubica, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Emília Bordáčová, it, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Monika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?ák Rastislav, Senior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?áková Dana, zdravotnícky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Martin, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?ák Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labuda Matej, Obchodný reprezentant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulík Jozef, zdrav. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?áková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnenčák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravčáková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, VŠ pedagóg, Helsinská 6, 04013 Košice
 • Jurčišin Martin, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Michal, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vontorčíková Pavlína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužbeťáková Katarína, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Matúš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Peter, projektant dopravných stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltýnová Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltýn Martin, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajužik Vlastimil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Daniela , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juščáková Henrieta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Juraj, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartuš Pavol, nezamestnaný, Opatovce nad Nitrou, č.d.8, 97202 Opatovce nad Nitrou
 • Uhrin Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Kamila, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Dušan, právnik, Valachovej č. 3, 84101 Bratislava
 • Špulierová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kesselová Jana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľ Imrich, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergelčíková Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergelčík Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Jana, učiteľka katolíckeho náboženstva, Kalinov č.976, 02302 Krásno nad Kysucou
 • Šidlovský Peter, študent, Forbasy, 065 01 Stara Lubovna
 • Lehocká Nikola, študentka gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapcová Elena , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľ Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašutová Lucia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Melichar , robotník, Partizánska 73, 911 01 Trenčín
 • Baran Milos, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škombár Pavol, architekt, Ľ. Štúra 750/18, 02901 Námestovo
 • Púčiková Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Daniela, zdravorná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudolániová Melánia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák Slavomír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Mária, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Štefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Miriam, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Miroslava, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evansova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrubcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Marek, medik, Námestie slobody 1, 97401 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnáková Katarína, kvalitárka, Budapeštianska 12, 04013 Košice I
 • Kučová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figura Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaura Ladislav, Údržbár, Znievska 3, 85106 Bratislava
 • Lehocký Jaroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galliková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubas Mário, učiteľ ZUŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Stanislav, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černáková Gabriela, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matoľák Jaroslav, k?az, Jolany Cirbusovej 37, 083 01 Sabinov
 • matosova lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Alena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazánová Katarína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivnakova Dana, prevadzkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Marianna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ochránek Peter, úradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulová Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuraš Viliam, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčík Serafin, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Jaroslav, udržbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanobik František, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Anna, pošt. doručov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinák Michal, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peszekiová Patrícia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popik Daniel, Country manager, Zelenecska 89, 91702 Trnava
 • Ruttkay Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eštvan Erich, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčová Júlia, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudolani Pavol, Geodet, Štefanov 177, 90645 Štefanov
 • Jančišinová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Marian , sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčáková Ľudmila, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguli Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galuška Vlastimil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Deák Ladislav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • maretta peter, zivnostmiku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škubníková Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacher Tomáš, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizeráková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Beáta, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fatrsíková Ľudmila, filmový animátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolová Milena, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapcová Elena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikitová Tatiana , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikita Miroslav, fytoinšpektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popovcová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timkova Lenka, pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markusova Zuzana, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravčáková Gabriela, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • onisik martin, knaz, vyšné nemecké17, 07251 krčava
 • Potocká Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špes Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špesová Tatiana , Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Široká Renáta , lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onisiková Zlatica, obch. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetešová Viera, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harvilko Richard, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Helena, zasvätená osoba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacharová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbiková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Tomáš, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirot?ák Pavel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabin Robert , zamestnec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šturáková Gabriela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbik Ján, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasparikova Emilia, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nestorik MIchal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steranka Michal, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrusová Monika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steranková Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibala David, kamenár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menke Jozef, obchodny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzalová Anna, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menke Zuzana, Administracia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ürge Tomáš, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pramuková Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabašová Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmihuľa Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lach Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Júlia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meščan Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozej Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vencel Juraj, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štelbaský Jaroslav, reholny k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • madar marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kornecký Jozef, administrátor farnosti - k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wallenfels Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Exner Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapec František , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meščan Marek, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin František, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahorjanová Ivana , administrátívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Hana, ucitel a vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyjovsý Štefan, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavá Antónia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Marianna, vytvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavá Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porochnavý František, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák Marek, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zborovjan marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krehlík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, Ekonómka, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1330
 • Bicková Mária, dôchodky?a, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
 • Tkáč Marcel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stopková Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galanska Iveta, Marketing. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašistová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčíková Eufrozina, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorkovičová Jarmila, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rendek Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Ján, podnikateľ, Oščadnica, 02301 Oščadnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zahorjan Slavomír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišurda Šimon, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinová Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuríková Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Otília, koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Ignác, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubovičová Kvetoslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožanová Angelika, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláková Katarína, asistentka učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačan Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Helena Kahancová, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knap karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Stanislav , pracovník vo verejne správe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Mária , študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domanický Štefan, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Barbora , študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleničová Katarína , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančišinová Antónia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alchus Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puci František, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezniaková Dana, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fusko František, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Alexandra, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • viera romanová, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brhel Rudolf, udržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brhelová Mária, materská dovolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nastišinová Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nastišin Matúš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerčáková Silvia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Zuzana, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvarták Ľubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipiak Michal, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová, Mgr. Mária, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimešová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dyttert Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašper Rastislav , Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorská Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valiček Peter, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurincová Anna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapcová Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčíková Emília, Krajčirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučáková Ľudmila, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budinský Juraj, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčík Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Recicarova Jozefina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turjanicová Monika, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turjanicová Monika, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marton Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žoffčák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belišová Slávka, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dulla Juraj, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marťák Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový, Ing. Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • takacova gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linkesch Samuel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?uš Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hamdi viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maria bosakova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nigutova Monika, absolvent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dôchodky?a, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Kovacsova Jana , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gretschová Barbora, materská dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Oliver, biskup, Lidická 7, , 05951 Poprad
 • Hrčka Ján, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gretsch Eduard, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kassay Daniel, Systémový administrátor IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojáková Anastázia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čujová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Matúš, PLC programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dreveniaková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelušiak Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csontos Ladislav, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ždiľa Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekáriková Ľudmila , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudlej Miroslav, konštruktér, Kláštorská 4, 949 01 Nitra
 • liptakova erika, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekáriková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovič Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrych Stanislav Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasova Elena, magister teologie,materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Anton, autorizovaný stavebný inžinier - projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáč Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitalova Veronika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloneková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachleda Teodor, lekár, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachledová Elena, lekárka, materská dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturek Martin, Finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtús Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Zdenka, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgašová Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Dobroslava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marešová Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mareš Marián, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Monika, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?ová Viera, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Karin, veterinar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olbert Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacova Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilek silvia, Zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harviľaková Mikuľaková Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubinec Pavol, Murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melkovic Anton, inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišský Marek, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondriskova Eva, bytovy designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Róthová Valentína, mzdový účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melošová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Renáta, asistentka učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejčiková Marta, učiteľka Nv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Michal, SW Enžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Beáta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmeringai Ján, Geodet na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barok Jaroslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michna Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmeringaiova Darina , biochemicka laborantka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schneider Jozef, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnovičanová Katarína, koordinátorka materského centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešna Alžbeta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domiterová Margaréta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tereba Alojz, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terebová Nadežda, Špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavčanová Monika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielešová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejčáková Anna, adm.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • miklášová stanislava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtún Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikora Tomas, It administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvartáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ščasná Viera, socilálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ma?košová Helena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ma?koš František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kehl Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harniš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borzíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilmanis Jana, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gera Ján , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Veronika, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerová Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Kozelova, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Zoltán, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galandová Daniela, živnostník, Staničná 1031/14, 069 01 Snina
 • Valentova Stanislava, Matka na materskej dovolenke, Mytna Nova Ves, 956 11 Ludanice
 • Dobranská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dostálová Alena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Midlerová Renáta, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, rehoľny k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáčová Katarina, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Miroslava , učiteľka ŠZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaková Patrícia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančeková Katarína, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrušová Darina, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čer?anská Helena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schonová Pavla, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • risko jan, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodhajová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Kristína, účiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltys Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • svec juro, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Botur Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabák Peter, rodičovská dovolenka, Komenského 1, 05205 Spišská Nová Ves
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašistová Viera, Admin., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva, ekon., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva, absolventka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páral Martin, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páralová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubkovičová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupáš Marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šiškovič Marcel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviarová Magdaléna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišák Juraj, živnostník, I.Houdeka 41, 03401 Ružomberok
 • Randár Slavomír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Helena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabol Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber Elena, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Magdalena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahošová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Januš Jozef, živnostník, Sadová 539, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 • Lesanská Dagmar, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štein Matej, Sperávca siete, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubjak Milan, konateľ sro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matík Alfred, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roncova Ivona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Anna, lesná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Eva, odborný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulišinová Magdaléna , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nagyová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Degrová Dana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gibalová eva, učitelka, nová doba 491, 02743 nižná
 • Romančíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhoráková jana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kelemen Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kľúčiková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kormanec Jan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holásková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Milan, správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricík Miro, zamestnanec Min. kultúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knorr Alexander, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Mária, zdravotný laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanik Anton, Ludske zdroje a personalistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KODHAJ PETER, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanikova Tatiana, Auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fráterová Lenka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafárová Ľubica, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František , administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafár Štefan, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stročková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ážková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Ing.Miroslav, SZČO-elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolinayová Alena, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Stanislav, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herchelová Jana, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitríková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurove Petra, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanček František, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karpišová Michaela , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Udvardi Dusan, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bella Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurášová Ľubica, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnát Peter, predajca aut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bella Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žabková Janka, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feher Richard, servisny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Michal, IT pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobotka Peter, vyskumnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovský Martin, učiteľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Veronika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdova Mariana, zdrav.sestra,t.c.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bros Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palguta Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuľák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krúžeková Marcela, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hatala Karol, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bírová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, Chemik-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polak marek, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozak Jan , programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Ondrej, študent,