Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Soňa Paceková, dôchodkyňa
 • Renáta Notová, učiteľ
 • neverejný podpis
 • Mária Danielová, dôchodkyňa
 • Jana Andrasova, Učiteľka
 • Ján Spevák, dôchodca, Oremburská 13, 97404 Banská Bystrica
 • neverejný podpis
 • Terézia Šmidová, Dôchodca
 • Lýdia Ondrejkova, Opatrovateľka
 • Ivan Krempasky
 • Jakub Kováč, Software developer
 • Karol Kováč , Konštruktér
 • Lukáš Šibík , Študent
 • Dagmara Bartošová, RD
 • Květa Hornišová, pedagóg
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Daubner, Technológ
 • Ľubomír Daubner, Technológ
 • Ľudovít Krempaský, vedecký pracovník /Ing,PhD/, Bratislava, Pohraničníkov 10, 85110 Bratislava - Rusovce
 • andrej sýkora
 • Marian Baláž, remeselník
 • Marcela Strakova, zdravotná sestra
 • Ján Husovský
 • neverejný podpis
 • Marta Sudorová, administratívna pracovníčka
 • Zdenko Kováč, dôchodca
 • Jozef Šoltýs, dôchodca, Šarišská 249/9, 08633 Zborov
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martina Diškantová , Rehoľná sestra
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Vlasta Tesakova, Opatrovatelka
 • Anna Zvrškovcová
 • Ján Blcháč, konateľ spoločnosti
 • Bartolomej Salanci
 • neverejný podpis
 • Július Juhász, SZČO
 • Mária Gburíková, Zdravotník
 • Jaroslav Kapa, SZČO
 • Anna Šoltysová, adm. pracovník
 • Robert Molnar
 • Jozef Časnocha, Technik
 • Anna Motýľová, Študent
 • Peter Smetana, technik
 • Katarína Vansova, Štátny zamestnanec
 • Vlasta Kukulová, detská sestra
 • Stanislava Kočanová
 • neverejný podpis
 • Róbert Belák, Elektrikár
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky