Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Ela Karkosiak, verejný zdravotník
 • Natalia Balazova
 • Eva Mihová, kancelária kontaktu s občanmi - MsÚ Poprad
 • Ján Murín, lekár
 • František Dubecký, vedecký pracovník,
 • Ferenc György, rím.-kat. farár, Hlavná 212, 99111 Balog nad Ipľom
 • Kamil Alezár, pamiatkár
 • Zuzana Mrvova, Materská dovolenka
 • neverejný podpis
 • Antónia Stiffelová, učiteľka
 • neverejný podpis
 • Dominik Mrva, Muž
 • Renáta Kovalčíková, referentka
 • Emil Dalmady , Zamocnik , Lučna 158/14 Prievidza , 97191 Prievidza
 • Peter Kuljaček , kňaz
 • Miroslav Hricík, gr.kat. kňaz
 • Ivan Molčányi, kňaz
 • neverejný podpis
 • Melánia Balunová, Dôchodca
 • Eva Vörösová, sestra
 • Stanislav Veselský, dôchodca
 • Jana Racova , Materska dovolenka
 • Iveta Chabadová
 • Andrea Wéberová, študentka
 • Michal Krajňák, kňaz
 • neverejný podpis
 • Stanislav Bohunicky
 • neverejný podpis
 • Peter Kudláč, kňaz
 • Miriam Gulyásová, štátny zamestnanec
 • Anna Macková, Ekonomka
 • neverejný podpis
 • Jozef Burza
 • Miriam Smolinská, študentka
 • neverejný podpis
 • Helena Radošovská, podnikatelka
 • Tibor Kepencay, chemický inžinier na dôchodku
 • Jaroslav Mujgoš, Rím. - katolícky kňaz
 • Michal Moric
 • Anton Chocholáček, stavebný inžinier
 • Ondrej Vráb
 • Anna Stanková
 • Ján Poliak, živnostník
 • Vladimir Skačan, dôchodca
 • neverejný podpis
 • maria skacanova, dôchodkyňa
 • Peter Hvizdoš, elektromechanik
 • neverejný podpis
 • Elena Ridzoňová, Dôchodkyňa
 • Zuzana Jurašeková
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky