Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Milan Baldovsky, Vodic
 • Adriana Spisiakova
 • Miroslav Forgač, Pracovnik obecneho uradu
 • Elena Skuckova, Chyzna
 • Janka Miková, Učiteľka
 • Katarína Ondrášová, Učiteľ
 • Mária Pavlendová, RD
 • Roman Matuška, Veduci obchodu
 • Filip Ľupták, Právnik, Vígľaš 304, 962 12 Detva
 • Marta Ducháčková, dôchodkyňa
 • Anna Vargova, Dôchodkyňa
 • Daniel Macak, manažér , Abelova 41, 98513 Abelova
 • Daniel Macak, manažér , Abelova 41, 98513 Abelova
 • neverejný podpis
 • Viera Ďurianová, dôchodca
 • Martin Kubuš, vysokoškolský učiteľ, Mičinská cesta 34, 97401 Banská Bystrica
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • milan cseri
 • Lenka Mojžišová, predajca
 • Lucia Koňaková , Učiteľka
 • Marián Koka , Dôchodca
 • Hedviga Bencova, dochodkyna
 • Mária Červenková, Dôchodkyňa
 • Jozef Andrejčák, Dochodca
 • Alena Mladá
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Dudáš, Dôchodca, Michal na Ostrove 19, 930 35 Michal na Ostrove
 • neverejný podpis
 • Bronislava Jankovičová, invalidný dôchodca, Nový rad 184/10, 96271 Dudince
 • vlasta gaberova, dôchodca
 • Róbert Goliáš, Vedúci výroby
 • Blanka Laukova, projektant, dochodca, Tulska 28, 97404 Banska Bystrica
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • mária Hajdonyová, dôchodca
 • Veronika Gnipová
 • Adriana Vraniaková , SZČO
 • Pavel Hricko, Maliar
 • Andrej Sňahničan, študent
 • Slávka Pročková
 • Mária Smetanová, študentka
 • Miroslav Kováč, elektromontér
 • Michal Sopiak, Študent
 • Albína Paliderova , Zdravotnik
 • Jarmila Moncolova
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky