Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Miroslav Heister, verejná správa
 • neverejný podpis
 • Stanislav Tomek
 • Mária Filipová, Fyzioterapeutka
 • neverejný podpis
 • Lukáš Mikovíny
 • Maria Halickova
 • neverejný podpis
 • Martin Klimek, Pedagóg
 • neverejný podpis
 • Jana Blažíčková, učiteľka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • ladislav Fačkovec, dôchodca
 • Milan Blažíček, technik
 • Anna Kovaničová, dôchodkyňa, 1.mája 16, 907 01 Myjava
 • Jana Vajsová, učiteľka
 • Anna DeAryan, Opatrovatelka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Slavomír Poloha, kazateľ
 • Anna Perháčová
 • Monika Rudíková , Lekárka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viera Ivanova, Dochodkyna
 • Lubica Misurova, opatrovatelka, A.Trajana 22, 92101 Piestany
 • neverejný podpis
 • Jarmila Šebestová
 • neverejný podpis
 • Mária Barnášová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Miroslav Strič, inv.dôchodca
 • Andrej Strič, uradník
 • Iveta Stričová, Osobná asistentka
 • Mária Semanová, učiteľ
 • Zuzana Kekenakova, farmaceut
 • Monika Homoľová, opatrovateľka
 • neverejný podpis
 • Petra Sorgerová
 • Radomír Sorger, dopravný referent
 • Ludmila Rudincova
 • neverejný podpis
 • Rafael Suchý, dôchodca
 • neverejný podpis
 • Margita Tóthová, Dôchodkyňa
 • Božena Jurgová, Invalidný dôchodca
 • Monika Plavčanová, učiteľka
 • Beata Jančovičová, Mgr., učiteľka hudby
 • Beata Jančovičová, Mgr., učiteľka hudby
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky