Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • Peter Komár
 • Ján Gaža
 • neverejný podpis
 • Kamil Jakabčin, zamestnaný
 • Františka Sláviková , živnostník
 • neverejný podpis
 • Jozef Uhlík
 • neverejný podpis
 • Michal Kmeť
 • Michal Kravec
 • Mária Šoleková
 • Ivana Stískalová Mordiová, dôchodkyňa
 • Erik Zeleňák, administratíva
 • Ondrej Srenkel, CMM Programator
 • Katarína Andráš Lešková, advokátka
 • Katarína Typčuková
 • Juraj Foltan
 • neverejný podpis
 • Viera Drotovánová, opatrovateľka
 • Katarína Mičechová, Špecialista prevádzky aplikácií
 • Štefan kopera, robotník
 • Mária Bujňáčková, dôchodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Svonavova, Matka na materskej dovolenke
 • Anna Šebestíková, učitelka
 • Marta Drličková, dôchodkyňa
 • Marian Lenner, konštruktér
 • Ervína Nejeschlebová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Janka Maníková, Učiteľka na strednej škole, toho času na materskej dovolenke., Tulipánová 628/14, 08216 Fintice
 • Zdenko Kováč, dôchodca
 • Jozef Šoltýs
 • Ľubomír Chymo, Technik
 • neverejný podpis
 • Zuzana Rajňáková
 • neverejný podpis
 • Marianna Vojteková, pedagóg
 • Maroš Michalík, SZČO
 • Štefan Valíček, manager
 • Albín Kočiš, dôchodca
 • Ondrej Ertl, technik
 • Juraj Kuchtanin, szčo
 • Lýdia Stopková, materská dovolenka
 • Aneta Kocisova, V zahranici
 • neverejný podpis
 • Ján Marec, Ing.,technikna dôchodku, Vladina 658, 02744 Tvrdošín
 • neverejný podpis
 • Ján Kaňuch, lekár
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky