Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Erik Senderák, Kpt. Nálepku 37, 085 01 Bardejov
 • neverejný podpis
 • Timotej Záhumenský, Futbalista
 • Veronika Solárová, Back office špecialista
 • Ing. Marta Bernátová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Pavol Šipoš, Systémovy inžinier
 • Eva Slamena, dochodkyna
 • emil turiak, pedagóg
 • Michal Laclavík
 • eva kačová, dôchoddca
 • Helena Baroskova
 • Barbora Gunčagová, IT
 • neverejný podpis
 • Kristína Donovalová, študent
 • Helena Kmecová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Matúš Gaborčík, podnikateľ
 • Anna Molnárová , hydrológ
 • Marián Kocák
 • Eva Hanušová, rehoľná sestra
 • Mária Bešeniová
 • neverejný podpis
 • František Dzurjuv, živnostník
 • Marek Kocák, Krajinný architekt
 • Alena Venglarova, Administrativna pracovnicka
 • Ondrej Spevák, dôchodca
 • Gabriela Dzurjuvová, živnostník
 • Miroslav Mušuta, Projektant
 • Žofia Daniščáková, učiteľka
 • Oľga BERNARDOVÁ, dôchodca
 • Boris BERNARD, dôchodca
 • Peter Kamenský, majster výroby
 • neverejný podpis
 • Peter Levický
 • Ivana Parcová, učiteľka na materskej dovolenke
 • Alžbeta Macáková, dôchodkyňa
 • Stanislava Kovácsová, súkromní podnikateľ, Hlavná 521, 91627 ČASTKOVCE
 • Monika Fedáková
 • Marek Kovács, Výrobný Riaditeľ, Hlavná 521, 91627 ČASTKOVCE
 • Magdaléna Bančáková, zdrav. sestra
 • Daniela Pšenáková
 • Mikuláš Hučko
 • Mária Hladíková, dôchodkyňa
 • Mária Hladíková, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Marcela Ľubová
 • Helena Kmecová, dôchodkyňa
 • Peter Novák
 • Mário Kubas, učiteľ
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky