Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • Jozef Varholak
 • Radko Supek
 • Anna Václavová, dôchodca, Galbavého 3, 841 01 Bratislava
 • Jana Kuracinová, učiteľ
 • Mária Gajdová, dôchodca
 • Peter Pilathy
 • Lenka Ščensná
 • Petr Pejchal, podnikatel
 • jozef kobela, technik
 • neverejný podpis
 • Branislav Janec, robotník
 • neverejný podpis
 • Zuzana Halászová, Materska
 • Matúš Gajdoš
 • Ivana Ganobčíková, Učiteľka
 • neverejný podpis
 • Mária Verčimáková, rodičovská dovolenka
 • Libuša Balážová, sekretárka
 • Stanislav ŠEDINÁR, dôchodca, Štvrť SNP 143/58, 91451 Trenčianske Teplice
 • Tibor Béres, Živnostník
 • Ľudmila Janigová, učiteľka
 • Zdeno Bursa
 • Darina Bartková, pedagóg
 • iveta zimmermannová
 • neverejný podpis
 • Martin Fridmanský
 • Mária Nemčeková, účtovník, Káčerovská 515/19, 027 21 Žaškov
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Motýľ, vychovávateľ
 • Zuzana Koštová
 • Natália Sashalmiová
 • Mária Dvorščáková, účtovníčka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Némethová, ekonómka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Patrik Mihálka
 • Ján Karabelly, odborný referent
 • Martin Papčo, učiteľ
 • Elena Hrudková
 • neverejný podpis
 • Pavel Šintaj, elektrotechnický inžinier
 • Maria Fenikova, učitel
 • František Šverha, Živnostník
 • neverejný podpis
 • Ján Rudačko, dôchodca
 • Gabriela Malastová, dôchodca
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky