Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Zuzana Hovancová , Učiteľka
 • Jozef Blahušiak, operator
 • neverejný podpis
 • Jana Kaššová, chemik
 • Jozef Sokol
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Fedel Bartová, kunsthistorik
 • neverejný podpis
 • Barbora Jandorfova, RD
 • neverejný podpis
 • Viliam Fedorko, farmaceut
 • lucia balunova, učtovnička
 • Zuzana Leckova
 • Mária Borčinová, Učiteľka
 • neverejný podpis
 • Anna Kušnírová, Učiteľka
 • Zdeno Lauf, SZČO
 • monika Bédiova, úradník
 • Stanislav Lakota
 • Dušan Biž, podnikatel
 • Daniela Straková
 • Jozef Kučerák, dôchodca, Š. Králika 13, 84108 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Emilia Lazová, logopédka
 • neverejný podpis
 • Mária Gazdíková, dochodkyňa
 • Mária Gazdíková, dochodkyňa
 • Aleš Dojčár , manažér
 • Michal Macák
 • neverejný podpis
 • Marta Sisková, administratívna pracovníčka
 • Katarina Gunčagová, dôchodkyňa
 • Peter Grofčík, SZCO
 • Juraj Chovanec, štátna správa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Ďuricová
 • neverejný podpis
 • Katarína Rosinová
 • Marek Petrek, Expedient
 • Jana Jonakova, MD
 • Ingrid Labaničová, účtovník
 • Milan Nguyen Huy, IT technik
 • Terézia Liptáková, príprava stavieb, Bajzova 4, 821 08 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Adalbert Šucha, polnohospodar
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky