Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Zapriháč Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondreickova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puvák Marcel, k?az, Na Karasiny 63, 97101 Prievidza
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zbínová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, Manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guniš Tomáš, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števko Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knašinská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bena Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerský Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulíncová Gabriela, odborný pracovník v kultúre, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kucharova Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankurova Eva, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hesková Marta, úradník, Mieru 21, 920 01 Červeník
 • Belobradová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúrová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupková Terezia, dochodca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Helena, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Helena, poštový doručovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Igor , pracujem v ČR, a nikdy nie v nedelu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuník tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Mazúrová Mária, SŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaroslav Barta, k?az a pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prihoda Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seemann Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrová Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guman Dušan, sprievodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, študent FMFI UK, brigádnik v IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovcová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stieber Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pussova Gabriela, mamicka na plny uvazok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadkova Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotvanová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Pavel, Robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valaský Peter, k?az, Družstevná 26, 95617 Solčany
 • Ďuriš Marek, lekár, Dlhá 21, 94901 Nitra
 • Peško Štefan, VŠ učiteľ, Ústecká 1/23, 010 08 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurenikova Mária, dochodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jureník Vladimir, logistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Vladimír, Nižné Nemecké 72, 072 52 Nižné Nemecké
 • Beleš Miroslav, projektovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezovská Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovančík Lukáš, Šarišské Dravce 82, 08273 Šarišské Dravce
 • Hámor Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marinič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Jozef, inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privalinec Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dieneš Zoltán , mont. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púpala Miroslav, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudačková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hronsky Martin, pracujem v zahranici, pretoze nas stat mi neponukol moznost normalneho zivota. ci v sluzbach, zdravotnictve a financne :(, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potoč?ák Igor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižanin Ján, Majster výroby, Vyšná Šebastová 91, 08006 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Illová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajčiová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Miroslav, bankár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reichlová Helena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanecká Barbora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Háber Rastislav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Háberová Henrieta, tanečný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Zuzana, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodáček Pavol, vedúci prevádzky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lupták Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanský Miroslav, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Teodor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidtová Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiarová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, pracujúci študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorkovic Norbert, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?as Dominik , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš , obyčajný dedinský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačíková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltés Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vik Anton, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starovský Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Segedyova alžbeta, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Martin, asistent riaditeľa, Matuškova 10, 04011 Košice
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlovský Peter, študent, 62, 06501 Forbasy
 • Krehlík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermna Ladislav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petková Kristína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáč Kamil, živnostník, J. K?azovického 6/366, 97655 Ľubietová
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Marián, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Viera , rehoľna sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocková Iveta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mock Andrej, vš. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habi?áková Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babečka Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimko Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnik Jaroslav, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margetaj Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marta Gromošová, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kenderová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skube?ová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting