Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • orolín anton , signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnoha peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Jan , vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stano Milan, traktorista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Iveta, pomocna kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stano Jan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanova Vilma , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanova Miroslava , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanova Paulina , Vykladacka tovaru, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krpalova Júlia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovska Marta, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Ján , murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Alžbeta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kazíková Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanzlikova Jana, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosinová Milena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korpášová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knaus Petrr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ová Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Vllastimil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fanšánková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doskoč Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulov Karol ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Kristán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmovský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmovska Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďupírová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Martin , SZČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Jana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako ml. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Luboš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magušinovál Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin ml lMarian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Marian , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orosi Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havalová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havala Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obo?ová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babocká Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurdová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurdová Mgr.Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurda Mgr.Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kouřila Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kouřilová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kouřilová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čepček Ivan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodokova Štefania , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dodok ml. Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Mária, Hostie, 951 94 Hostie
 • Dodoková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodokova Dana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ištoková Eleonora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok ml. Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová Lucia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Martina, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Dasa, administrativa, Bohrova 5, 851 01 Bratislava
 • Rajtarová Miriam, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtár Marián, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtár Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širučková Anna , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľubica Krajčová, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pondelova Miriama, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčo Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melencova Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povodová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Nora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dodoková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Tomaš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Emilia , Majster vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polešensky Daniel, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polešenska Miriam, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RAJNOHA CYRIL, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maduda Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madudová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečadný Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečadný Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Alica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunclík Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunclíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matys Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matysová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosad Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovsenáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matysová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovic Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovicová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting