Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Stanček František, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurove Petra, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitríková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Herchelová Jana, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Stanislav, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolinayová Alena, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Ing.Miroslav, SZČO-elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ážková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stročková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafár Štefan, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František , administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafárová Ľubica, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fráterová Lenka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanikova Tatiana, Auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KODHAJ PETER, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanik Anton, Ludske zdroje a personalistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Mária, zdravotný laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knorr Alexander, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miro, zamestnanec Min. kultúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Milan, správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holásková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormanec Jan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kľúčiková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Záhoráková jana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romančíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gibalová eva, učitelka, nová doba 491, 02743 nižná
 • Degrová Dana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paulišinová Magdaléna , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Eva, odborný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Anna, lesná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roncova Ivona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matík Alfred, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Milan, konateľ sro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štein Matej, Sperávca siete, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesanská Dagmar, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Januš Jozef, živnostník, Sadová 539, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 • Drahošová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Magdalena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber Elena, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrin Martin, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Helena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Randár Slavomír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišák Juraj, živnostník, I.Houdeka 41, 03401 Ružomberok
 • Haviarová Magdaléna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič Marcel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčíková Lucia, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupáš Marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubkovičová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páralová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páral Martin, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva, absolventka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva, ekon., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Viera, Admin., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tabák Peter, rodičovská dovolenka, Komenského 1, 05205 Spišská Nová Ves
 • Botur Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • svec juro, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltys Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Kristína, účiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodhajová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • risko jan, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schonová Pavla, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?anská Helena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrušová Darina, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stančeková Katarína, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaková Patrícia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Miroslava , učiteľka ŠZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Katarina, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šofranko Ladislav, rehoľny k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Midlerová Renáta, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dostálová Alena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobranská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentova Stanislava, Matka na materskej dovolenke, Mytna Nova Ves, 956 11 Ludanice
 • Galandová Daniela, živnostník, Staničná 1031/14, 069 01 Snina
 • Domsová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Zoltán, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Kozelova, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerová Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Veronika, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gera Ján , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilmanis Jana, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borzíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harniš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kehl Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ma?koš František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ma?košová Helena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Viera, socilálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štvartáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikora Tomas, It administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtún Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • miklášová stanislava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brejčáková Anna, adm.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielešová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavčanová Monika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terebová Nadežda, Špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tereba Alojz, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domiterová Margaréta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiešna Alžbeta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnovičanová Katarína, koordinátorka materského centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schneider Jozef, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmeringaiova Darina , biochemicka laborantka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michna Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting