Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohútová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút František, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík Matej, realitný maklér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedliačiková Katarína, ekonómka, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica
 • Gavaldová Viktória, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babečka Vlado, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demitrovičová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bihariová Mária, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paučová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Kateřina, štusent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkuliaková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urminská Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koyš richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole? Milan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole?ová Mária, fotograf-grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanderková Marta, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gyalogova katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Jana, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazúrová zdenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betakova Tatiana, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hepnerová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tiso?ová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jakubčík karol, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oprchalová Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenay Michal, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • prof Phdr.Rybák, Csc Julius, dôchodca, Vajanského 1, 05601 Gelnica
 • Ligačová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Stanislav, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnukova Jana, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holly Martin, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gamanová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišháková Erna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovič Marián, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marosi Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Jana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Popelka Branislav, rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažko Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlov Ľuboš, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Cyril, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščigulinský Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klempova So?a, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubík Ivo, rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Štefan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedík Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniezová Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanusková Oľga, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajzok Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravcová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišík Jozef, gréckokatolícky k?az, Cho?kovce, 07263 Cho?kovce
 • Sedlikova Daniela, pokladnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kucharova daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sustiakova Veronika, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mižáková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, geofyzik, Záhradná 50, 97613 Slovenská Ľupča
 • Koky Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čimová Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarilek Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Magdaléna, manželka - matka, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Hakel Martin, statna sprava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janík Pavol, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniez, RNDr. Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belcáková Mária, Záchranár, Třebičská 1834/7, 066 01 Humenné
 • Maťovčík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidaiová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Esztergályos Arpád, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Alexander, dôchodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrva Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solár Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klas Miloš, nezisk.org, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruscak Gabriel, X, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varínsky Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Ján, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricova Ľuba, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podivinská Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bukovinova Frantiska, pörodna asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekarova Andrea, doma s detmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Pavol, Nezábudková 20, 821 04 Bratislava
 • Becani Ivan, vodic kamionu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaidoš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytlic Jaroslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitek Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroščák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroščáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborský Martin , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunová Elena , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOSTREJOVA STELA, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučíková Zuzana , detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, pracovník v neziskovom sektore, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovská Gabriela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Daniel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • wyhowskyy jeven, diakon, ul.Shevcenka 43, 90400 Chust
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bzdilova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcekova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritka Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritkova Lucia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miháliková Ivica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednár Simeon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalčíková Irena, operátor v stáv.kancelárii, M.Rázusa 14/6, 97101 Prievidza
 • Spuchláková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frandoferová Renáta, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semaníková Marcela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Katarína, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting