Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Rúček Vladimír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolova Zuzana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Filip , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taračová Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirožeková Monika, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Anton, súdny znalec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Fratntišek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klon Pred, honelník, Na Fajčovke 69, 91864 Trnava
 • fendek ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvarová Zlatica, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Končalová Jana, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferancová Alena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavacká Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zápražný Zdenko, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáč Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešičková Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balikova Veronika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubek Tomas, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fogeltonová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Golias Lubos, veduci pobocky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ba?asová gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • antalikova viera, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčániová Ivetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovský Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slotka Róbert, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosc Ladislav, Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ulicny Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobová Zuzana , ekonomický referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novosedlikova Ludmila , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavcova Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinova Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mr?a Karol, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birošová Marta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajančová Lucia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gašparovičová monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guľašová Andrea , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuťaková Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyk Martin, PC technik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Méryová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stajanča Ján , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Anna, poverená riadením SCVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššovic Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?asová Marta, riaditelka CVC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Maroš, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Jarmila, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tordová Sylvia, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zábojníková Terézia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balažiová Barbora, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikitová zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučko Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicková Xénia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulgan Marián, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • beresova beata, referent obchodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšný Stanislav, team leader, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubecký Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štetina Peter, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bachan Marian, Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Petra , psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecký František, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrík Martin, Rímskokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chravalova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remiš Peter, kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavec Vladimír, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Osadska simona, ucitelka v ms, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabkova Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schnierer Dušan, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavec Jozef, Kolonia Hviezda 62, 03608 Martin
 • Karľová Margita, Radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroš Jozef, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčiková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grzybová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčik Milan, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabelová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimermannová Beáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garčarová Monika, asistent výživy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorák Karol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maďar Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palčo Patrik, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palčová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kuciak daniel, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ovčariková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvostálová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomčíková Jožka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomčík Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Darina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taneckova Paula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Emil, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovská Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šemráková Milena, učiľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebo Michal, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matasova Adriana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ksiažek Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bebjaková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Procházková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ženčuchová Iveta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ženčuch Ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výbošťoková Helena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výbošťok Zdenko, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth Vojtech, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Viera, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenčár Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šemrák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taščicová Jana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tapajova Veronika, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krokkerová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting