Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Odelgová Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morozová Eva , hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolinská Danka, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaiová Erika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, vedúca ZSS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitašíková Marcela, tč. rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucik Pavol , muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mock Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Da?ková Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašíčková Alena, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malár Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cikhartová Dana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strišovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanik Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grambličková Monika, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogašová Anna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillarová Anna, zdravotná setra - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaská Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halušková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyriaková Jana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lesundakova maria, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbík Ján, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasparkova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužáková Lenka, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pócsová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hochschornerova Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ptačovská helena, mat.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucminova Eva, adm. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makara Ondrej, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerecká Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Denisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halčinová Rozalia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brajerová Margita, ekonómka,dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikócziová Marta, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Monika, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vencelová Adriana, relatinship manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilincová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frindtová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupčová Helena, dôchodky?a, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalovičová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančáková Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Išto?ová Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majcherová Anna, zasvätená osoba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budická Anna , Dôchodky?a,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiar Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Jolana, detská sestra, Moskovská č.18, 97404 Banská Bystrica
 • Maruniak Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiar Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiarová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačkovič Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Katarína , MD, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • Ľuptáková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Peter, montážnik, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • Prístupníková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavel Rastislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prístupník Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čisárová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Alžbeta, administr. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prístupník Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčík Anton, starobný dochodca, Mlynská 634/35, 02901 Námestovo
 • Uhliarik Juraj, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prístupníková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šaková Monika, Komenského č.1, 064 01 Stará Ľubov?a
 • Švihurová Veronika , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivčo Andrej, dôchodva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vansačová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belanský Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačová Helena , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef , opatrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutny Jozef, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borová Mária, majsterka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef , agronom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jaroslav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vadkerti Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straková Alžbeta, tech, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bandzuchova Elena, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balajty Martin , rozpočtár, Králická 187, 97634 Králiky
 • Krahulik Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klanert Mária, Manger, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuľková Helena, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodorikova anna , soc. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosedlikova Irena, mzdová učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Agnesa, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benický Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrikova Kata, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timko Jaroslav, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bullová Zuzana, ekonóm - účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joštiak Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joštiaková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palša Ján, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Róbert, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, Konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jašíková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Viera, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulkova Maria, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmeliar Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kazíková Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feco Peter, tesar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrů Mária, tlmočníčka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajdelová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berinšterová Iveta, st.inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Olga, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Topoľančinova Lenka, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alezár Kamil, pamiatkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čačová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudec vladimír, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting