Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Petrík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palencik Samuel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Gabriela, Ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečkárová Daniela, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlíková Marta, Stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mut?anský Adam, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečkár Miloš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocká Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jergel František , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Zuzana, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Jarmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandorfova Barbora, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judáková Bc.Zuzana, študujúca mamička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčayová Mária , , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flimel Oto, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Končál Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubinec Milan, technik, Heyrovského 12, 84103 Bratislava
 • Bc. Hájek Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Ľuboš , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goffová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaščíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • JUDr. Juhaščík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošková Helena , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacharová Aneška, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyková Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goffa Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menceľová Adela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotorová Elena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smutelovičová Jolana , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dakos Gabriel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Katarina, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paliderová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • riskova iveta, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michal Chvojka, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Fabián , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uherková Veronika, tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rentková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Igor, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimončič Jozef, poľnoh.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mincová Zuzana, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minca Peter, SZCO, Platanova, 01007 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antl Jozef, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučinová Katarína, ekologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macek Milan, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muller Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prostejovská Dana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srš?ová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Redaj Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Ivan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steiner Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojakova Anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šariská Zuzana, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulik Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondis Štefan, moderátor PMD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoleková Mária, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lad?ák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokráš Mário, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabčáková Mária, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbrichová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Jana , rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harzek Jozef, Kresťan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Rastislav, Ved. predaja ND, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančáková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letkova Marta, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruško Július, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fazekašová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynčeková Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiaková Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žikavský Martin, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pjataková Dajana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár ?rpád, reformovany duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Darina, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majlathova Denisa, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniaková Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rehorčíková Kristína, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slotík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sliacka Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Mária, analytik, Slnečná 22, 900 42 Dunajská Lužná
 • Králik ml. Bohumír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Ivana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polatsek Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacušková Anna, zdrav.sestra, Nová 7, 90043 Hamuliakovo
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kužmová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertésová Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Anna, reštaurátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastirčák Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maceková Anna, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darula Miroslav, Vývojový technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marková Terézia, študent, Hanulova 9, 84101 Bratislava
 • Ginis Peter , invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Ľuboslava, nezamest., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hruby Jan, Rytec kovov, Radola172, 02336 KYs.Nov.MESTO
 • Vnenčák Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polacikova Adriana, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Mária, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špirková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rabatin Ondrej, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Martin , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gejdošová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mária, sociálne služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?áková Marcela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Karolína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murárik Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiss Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buc Ján, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting