Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Šimjaková Iveta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefánik Matúš, študent, -, - Nové Zámky
 • Drozd František, vysokoškolský pedagóg, kpt. Nálepku 105, 059 21 Svit
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čabáková Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelisková Helena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodrek Tomáš, konfekcionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvalová Veronika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gorlicki Zbigniew, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodreková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdovská, PhD. Ing. Ivana , podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirohová Monika, skladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchar Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovska Sona, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajník, ml. Dušan, Grafik, webdizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalajová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovac pavol, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilicová Adriana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meluch Michal, helpdesk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Eduard, učiteľ, Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
 • Holeša Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučera Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Mária, účtovníčka, Krosnianska 3, 040 22 Košice
 • Kriška Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Lívia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mut?anská Oľga, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačinský Jaroslav, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špirka František, Mierová 24;, 064 01 Stará Ľubov?a
 • Bačinská Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva , medička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Magdaléna, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubčíková Erika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakab Július, investičný špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovič Maroš, maturant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Franekova Marta, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šišulák Imrich, katol. k?az, Vysoká 52, 969 01 Ban.Štiavnica
 • Lengyelová Anna, sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mgr. Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kypus Milan, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurkovská Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruber Rudo, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vorošová Silvia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdová Hana, Študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Martina, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Martina, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bechný Ľubomír, živnostník, fotograf, Bezručova 6, 01001 Žilina
 • Pjatak Slavomir, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiaková Tamara, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuskáč Pavol, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koštialiková jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišlinská Stanislava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančiga Tomáš, študent, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrová Mária, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Duricova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pős Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrinova Anna, dôch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Kristina, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gráfová Janette, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brestovanská Mária, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovacik Jozef, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarník Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trajdová Jarmila, farm. laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kožlej Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomas Brieda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský Zdenko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobela Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Briedova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mittelmann Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mittelmann Ervin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubovská Mária, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senajová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žigo Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef , CSR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chytra Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethova Katarína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Karol, Profesionalny rodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Oto , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlovský Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Ladislav, ikonopisec, Martinčekova 10, 82109 Bratislava
 • Matej Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matej Erik, Uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščáková MUDr.Lívia, lekárka, Šafáriková 286, 06901 Snina
 • Kizek Radomír, sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaščák Blažej, športovec, Široké 268, 08237 Široké
 • Süll, PhD. Tamás, Duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laluha Tomáš, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švehlíková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáč Simon, recepčný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staro?ová Lucia , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľach Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ba?ár Marian , podnikateľ, Drietoma, 913 03 Drietoma
 • Lachová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptáková Elena, fundraisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonka Zdenko, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študentka medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungrady Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Eliška, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Tomáš, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • babjáková katarina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Júnoš Miroslav, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Románek Vlastimil, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fongusová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášková Mgr. Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paločko Jozef, podnikateľ, Prachatická 41, 96001 Zvolen
 • Bakosova Zuzana, Administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koricina Jozef, manažér IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kádek Tibor, web developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cidorik Marek, vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Dominik, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting