Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • poizl juraj, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malobicky Lubomir, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ratica vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Martin, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hobrla Ján, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurgalyová Mária , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pallová Natália, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičova Emília, uctovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvrškovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubiková Apolonia , inštruktor autoškoly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajná Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lach Milan, greckokatolicky reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Renáta, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajný Anton, tunelový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducháčková Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružanský Pavol, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pleva Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Alena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Schmidtová Denisa, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holečko Ľubomír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandíková Ľuba, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastova Gita, charitatívna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniak Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piršč Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leščinská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanská Vanda, občianska aktivistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamov Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peťo, Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goliášová Ľudmila, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvalný Ivan, konštruktér, M. Bela 4752/50, 921 01 Piešťany
 • Cvengroš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bednáriková janka, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin , Projektant, Víťaz 406, 082 38 Víťaz
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borzíková Anna, materská "dovolenka", signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, Š. B. Romana 1, 036 01 Martin
 • Uhlíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabela Pavol, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borzík Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kabáč Jozef, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Marianna, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusenda Ján, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, Na záhumní 5, 044 14 Gy?ov
 • Holos Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluvanec Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrobárová Ľubomíra, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová Cecília, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solár Peter, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirzova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidaiová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čandová Iveta, Knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciglian, Ing. Rudolf, hlavný odborník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabček Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamara Matúš, importér vín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderová Monika, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Patrik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Katarína, produktová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting