Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kulklová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulkla Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulklová Jaroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulkla Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulklová Pavlína, riaditeľka úseku plánovania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulkla Ľubomír, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blizmanová Anna, teleoperátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copjan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatinec Eduard, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupová Edita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrejbar Petr, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemciková Božena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Agnesa, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohucký Miroslav, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kitaš Tibor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • habovstiakova julia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňáková Mária, koordinatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Subjakova Helena, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajla Žigmund, kartograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašovský Vlastimil, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerčiak Michal, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Anna, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Magdaléna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmetova andrea, detsky lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Griglakova Ivana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Miroslav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baráthová Alžbeta, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Mária , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Mariana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahútová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Mária, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegedus Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bereta Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halouzka Jiří, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karamanová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vacek Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prachár Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčo Mikuláš, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpiš Ondrej, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humajova Michaela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčár Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brinkáčová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypák Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pločicová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtech Lukács, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drančáková Lívia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izraelová Parcová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krasňan František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesanská Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vernusová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salmasova Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Činčárová Mária, dochod., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matejka Radoslav, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Eugen, technik IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubeňáková Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durkáčová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • jaššová janka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vysokaiova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Školek Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topolovská Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešvová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešvová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Graina Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Stanislav, doktor chemie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Daniela, zdravotnicky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Karol, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutyra Jiří, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeša Pavol, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janšto Miroslav, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápay Jozef, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakvirt Andrej, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošňáková Agneša, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Daniela, očná optikčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakóczy Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Matúš, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doms Alexander, stredošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baťková Barbora, št.úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusová Iveta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SISIC ZUZANA, Phlebotomist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Monika, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlak Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uramova Maria, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaková Lívia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vicianova danka, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanuliakova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Roman, Quality specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandray Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocko Štefan, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebesnak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebesnakova Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrusovska Klara, veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Štefánia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ábel, univ.prof., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Emília, Stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balek Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krumpolc Eduard, vysokoškolský pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajdová Viktória, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanicova Karin, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanic Peter, gr.kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dado Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting