Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Grebečiová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Děd Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Ladislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Gabriela, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanik Vlado, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Lukáš , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kažmír Dušan, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tapajova Veronika, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janosik Lukas, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bortel Peter , Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičieka Slavomir , student, Kolárovice 338, 01354 Kolárovice
 • Snopková Drahomíra, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleková Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papiernik Jaroslav, CAD designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Píšová Marta, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Píš Milan, kazateľ - , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budáčová Stanislava, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoboda Boris, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabó Ľubomír, Študent, Sládkovičová 6, 94063 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandráč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pisojova Anna, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malisova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťašovská Lucia, študent, Brigadnická 6, 040 11 Košice
 • Sochova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orvoš Pavel, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktiš František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Čuj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korytkova gabriela, student, snp 81923, 07801 secovce
 • Šunderlíková Gabriela, fotografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachar Mario, OTP, Bystricka 442/15, 96701 Kremnica
 • Hujová Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišjaková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prno Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moďorošiová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szekely Tibor, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagnerová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wagner Radislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovska Maria, študent, 51. Divizie 6, 21425 Selenča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurko Milan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalík Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Telehaničová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sallaiová Blanka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranova margita, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matľák Jakub, študent, Trebejov 6 , 04481 Košice
 • Staroňová Ester , Podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staroň Ivan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géze Tomáš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žišková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Pavol, prevádzkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudakova Veronika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Bernadetta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němá Pavlína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerhátová Beata , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lomjanski Samuel, IT profesional, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiško Ľuboš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčko Ján, pomocný duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Miroslav, Kazateľ BJB v SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monsportová Anna, Důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kakaš Zoli, Kazateľ Bjb v SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťanová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savko Jozef, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelatíková Božena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Tomáš, kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořáková, Ing. Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořák Petr, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitoňáková Ľubomíra, stredoškolská učiteľka, č. 6, 059 76 Stráne pod Tatrami
 • Mucha Martin, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fazekasová Zuzana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Marian, Strojnická 997/15, 17000 Praha
 • Fazekas Pál, kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bittšanský Ján, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUdec Petr, pastorační asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aksamít Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horehajova Maria, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraljik Darko, Farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesňák Tomáš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drdúlová Edita, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyla Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chribik Vladimír, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kulová Margita, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bursa Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Božena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milan František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Eva, lektorka ŠJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linder Štefan, kňaz, Osuského 32, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sasáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kútnik Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majtán Ľubomír, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojňanský Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Milan, kňaz, Farské námestiev 4, 90301 Senec
 • Letz Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orkuty štefan, Čínska 7, 04013 Košice
 • Šatava Prokop, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkac Vincent, Zdravotnicky asistent, Letna 7, 07101 Michalovce
 • Gajdosova andrea, vychovavatelka, Slnecna 24, 903 01 Senec
 • Hricišinová Adriana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Basova Silvia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavičková Jozefa, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavička Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jílek Josef, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľudma Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szulowski marian, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chupáňová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Andrej, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Miroslav , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danihelová Nela, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Jana, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslák Karol , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masláková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslák Pavol, stavebný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bežová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palider Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderová Katarína, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajanča Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasala Karol, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelatíková Adriana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting