Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Časnocha Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schikorová Mária, Dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mózová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Móza Anton, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Marika Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schikor Karol, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Eva, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • barošová veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patay Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábik Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Slavo, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HOGEROVA sr.Tarzicia, reholnica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutná mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kazíková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarova Maria, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženko Miroslav, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasášová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyčka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miženková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Milan, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renčko Jakub , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralovičová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafaj Michal, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Eva, Asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Elena, administratívny pracovcník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutníková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašíková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašík Tibor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čauderová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Edita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimová Lenka, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minarčinová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierťažská Helena, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Jolana, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martyák Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišíková Kamila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisik Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kroftová Gabriela, makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecká Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobotová Petra, Socc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korschová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitana Milan, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dale Aneta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarilek Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budacova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Anna, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokorný Petr, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiak Miloš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecká Alžbeta, Učiteľka, Suchá hora 35, o60 01 Kežmarok
 • Báreková Ingrid, hygienik, Schurmannova 3, 949 01 Nitra
 • Teplan Peter, hygienik, Čulenova 66, 949 01 Nitra
 • Sádecký František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mangová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapotoková Anna, technička, Šoltésovej 4, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Matúš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitasova Antonia, administrativna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Lenka, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remeňová Daniela, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejickova Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renčková Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Andrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Rastislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchánek Cyprián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaborčáková Soňa, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejkova Jana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mayer Pavel, nemocniční kaplan, Slovenská 14, 779 00 Olomouc
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčovičová Katarína, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Alžbeta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabcarová Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielaková Marta, administratívana prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiflíková Magdaléna, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bešenyiová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandegehuchte MSC Frank, kňaz-misionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faja Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csáky Erzsébet, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, Vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Mišek Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Lenka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Dušan, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcarová Jana, mateřská dovolená, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valiček Peter, sociálny manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kascak Lubos, Priest, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
 • adamikova jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Dominika, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Anna, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolanová Paulína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzek Jozef , stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašnárová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mészárosová Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pénzeš Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bálint Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidličková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlíková Katarína, Žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Ivanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Jakub, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlovská Andrea, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javornický Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodejska Milos, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rovňak Jaroslav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlúbiková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hartmannová Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezdedova Marta, katechetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogova Monika, dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting