Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • horváth michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Antónia, vedúca pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Marta, ekonómka, Kamenná Poruba 420, 01314 Kamenná Poruba
 • benco jaroslav, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošková Lucia, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vivodik Marian, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedíková Veronika, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pevná Danka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dugasová Blažena, učiteľka, Jabloňová 16, 08256 Pečovská Nová Ves
 • Penvý Ján, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnarova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svetlíková Zuzana , administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šandor Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandorová Margita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupková Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šandor Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandorová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Júlia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarova Janka, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohaničová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovičová Stanislava, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matis Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Jozef, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovská Adriána, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcikova Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrždák Pavol, dôchodca, Gaštanová 14, 080 06 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pulmannova Jana, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Matej, Ratislavova 154, 95141 Lužianky
 • zapotokova mariana, doktorand, martina benku 1, 08001 presov
 • zapotoka jakub, financny poradca, soltesovej 4, 08001 presov
 • Hafera Miroslav, kňaz, Čadečka 2436, 02201 Čadca
 • okal marian, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš František, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášiková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šprlak Bohuslav, kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Zuzana, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • wallenfels ivan, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokošková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerka Pavel, stolař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banas Lubomir , manager , 18 cottage farm close, le32xz Leicester
 • Klimovic Stefan, obch. zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackuliak Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimovicova Martina, recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hunadyova vincent, vodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hunadyova zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ondrej, reholník, Bazovského 3, 84101 Bratislava
 • Zmeškalová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúková Lenka, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tretina Jan, elektrotecnik-udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škerko Vladimír, študent, Veľké Rovné 472, 013 62 Veľké Rovné
 • Gáliková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rušínová Eva, výchovný pracovník CČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankolová Zita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukačková Mária, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cudzišová Viera, učiteľlka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durec Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madariová Helena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklášová Diana, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groch Erik Jakub, spisovateľ, básnik, Uloža 69, 05371 Uloža
 • Rakovanová Lucia, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linhart Martin, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Šimon, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Šimon, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrikova Jana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimak Miroslav, Stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuboš Ján, kňaz, pedagóg, Železničná 385, 027 43 NIŽNÁ
 • Valková Miriam, manažér nákupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skolodova Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Oldřich , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Veronika, Hviezdoslavova 646/14, 916 01 Stará Turá
 • Proks Andrej, quality management, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmešová Alena, VŠ - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaborova sidonia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef , zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámek Vratislav, montážny pracovník v elektrotechnike, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ebušák Roman, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koprdová Katarína, Hlavná 310, 95152 Slepčany
 • Cus Richard, profesionalny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cusova Andrea, novinar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimaliak Martin, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocáková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števulová Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhascikova Maja, misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dianová Helena, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Conkova Anna , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rerková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmilňák Pavol, projektový manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Jaroslav, odborný asistent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mucha Marek , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolanová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badurová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmelková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocanová Danka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riskova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Risko Jan, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Janka, riaditeľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Pavel, ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatý Tibor, socialny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting