Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Božeková Katarína , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božek Branislav, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vencel miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrasikova katarina, mikrobiolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buhaj Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedičová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošovská Viera, Odborná prac. štátnej správy, Štúrova 9, 951 15 Mojmírovce
 • Buhajová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šroba Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Striežencová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannová Ranková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefanec pavol, veduci servisu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majorošová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňáková Mária, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekety Robert, Medzany 20, 08221 Prešov
 • Šuvada, Ing. Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fendekova Gabriela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošovská Veronika, admin. pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavková Jana, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Peter, proj. manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmann Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gavurová miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlošáková Miroslava, MD (učiteľka), signatár si neželá zverejniť adresu
 • herceg stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zdarilek Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanská Renáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukacik Igor, vyvoj.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukacikova zdenka, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovský Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovsky Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rusina peter, otec 7 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bírová Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelingová Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmelko Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Marta, učiteľka, Sv. Cyrila a Metoda 14, 038 61 Vrútky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lakatoš Marián, Personalista, Sv. Cyrila a Metoda 14, 038 61 Vrútky
 • Richnavský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flamik Robert, reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarský Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janickova Blanka, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogaš Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tisoňová Anna, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdý Michal, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovec Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunčák Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilová Ivana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Andrea, MD, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážiová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefan Ťažár, farmár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lisík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burciar Gabriel, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanusova Emília, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišenčíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chromiak gabiel, lavičkova 8, 91108 trenčín
 • Koštialiková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčanová Dagmar, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Andrej, game developer, Magurská 13, 97411 Banská Bystrica
 • Bago Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masar Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoričková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohúňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Daniela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Naďová Magdaléna, Malinová 220, 925 53 Pata
 • Boďa Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boďová Katarína, korektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladová Mária, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malarikova Adela, technik kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rašková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubová Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Branislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefinová Kristína, učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peskova bibiana, sanitarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dovicovic peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dovicovicova Lubomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Predáč st. Ing.Jozef , dôchodca, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • Predáčová Anna , dôchodkyňa, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • Štefanková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bender Miroslav , svetelný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáčová Ing. Simona , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Renáta, lekárka-vysokošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lišková Alžbeta , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisudova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • iglarčiková janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Ľudovít, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarikova Daniela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Viera, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Peter, Grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Zuzana, právnička na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtášová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pošteková Monika, administr. pracovníčka, 1. mája 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou
 • kupská anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegova Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Oľga, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Weny Monika, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Peter, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiasová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Ján, Kňaz - rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčík Ivan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčíková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • trimmings katarina, lawyer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husovsky Fero, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridza Magdalena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Júlia, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caputova maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting