Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Nemethova Alena, poistov. makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišská Mária , rehoľ.sestra-účtovnčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrova Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Irena , rehoľná sestra-krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Adriana, reh.sestra-učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marta Kovaľová , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Vojtech, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesneková Janka, reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harničarová Anna, reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babél Marian, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košík Adam, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltesová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurková Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heskova Eva, sestra ADOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvál Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Máriia , študentka, Kľušov 127, 08622 Bardejov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lovicova Jana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakos Pavol, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pakosova Mariana, referentka v administrative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bonova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlíková, Ing. Ľubica , chemik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovská Anna, adm. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Janka, redaktorka, 214, 08273 Šarišské Dravce
 • Hodásová Martina, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najarová Anna, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisová Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipekova Magdalena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tapušíková Lucia, recepčná, Hôrka 435, 059 12 Hôrka
 • Tapušík pavol, med. reprezentant, Hôrka 435, 059 12 Hôrka
 • Janigová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rédliová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mojáková anastázia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hešková Emília, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrdová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melkovič Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zubková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Marianna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištofová Marta, charitná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aninová Viera, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebana Dominik, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnocha Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kravjanský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravjanská Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravjanská Ivica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mickova Katarina Mickova, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachan Marian, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathiova Magdalena, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czobor Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lorencová Lenka Marie-Magdalena, péče o osobu blízkou, U Kasáren 1375, 293 01 Mladá Boleslav
 • Lorenc Martin Pavel, invalidní důchopdce, U Kasáren 1375, 293 01 Mladá Boleslav
 • Bezák Kristian, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petričová Jela, adminisstratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolej Dušan, Senior IT Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fortuníková Milada, anesteziologická sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boršová Patricia, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutjaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brillová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovský Ján, technik, Hlavná 152, 900 89 Častá
 • Niemec Peter, obchodno-technicky zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovičová Brigita, ekonóm, Tranovského 36, 841 04 Bratislava 42
 • Repka Branislav, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Katarína, dizajnérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koželová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendralova Marianna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evin Štefan, kazateľ Cirkvi bratskej , 29. augusta 25, 934 01 Levice
 • Strba Jan, Technicky riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pruša Adrian, Diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Projektant, Víťaz 406, 082 38 VÍŤAZ
 • Smolník Dalibor , Kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava Pavol, architekt, ružový háj 1376/38, 929 01 Dunajská Streda
 • Michalickova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikitová Zuzana, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicher Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakajsová Adriama, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvak Marian, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacho Ján , biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Sreznevského 2, 831 03 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letko Marek, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surekova Daniela, matrikarka, Juzna 1, 060 01 Kezmarok
 • Kimličková Daniela, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žolnír Cyril, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fogeltonová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bachanova magdalena, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, učiteľ, Dlhá Lúka 74, 968 01 Nová Baňa
 • Zubkova Gabriela, doktorand VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec, Kremnická 10, 04011 Košice
 • Melicháčová Katarína, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuskova Stanislava, administrativny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brilla Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • letková andrea, úradníčka MV SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Štefan, kňaz, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čutková Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavackova Anna, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabinová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, Staveb.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikala Miloš, farar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moško Martin, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišových Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinek Pavel, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kopacova kristina, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinkova Eva, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melušová Valéria, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piláková Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovič Jozef, systémový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová Valéria, administr.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloncová Ľudmila, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Mikuláš , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Ľuboš, poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulejová Martina, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulej Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulejová Alena, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kocur jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Anna, pracovník v poľnohospodárstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovan Martin, výrobný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimunek Ján, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimuneková Alena, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan Jozef, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Hana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketová Jozefína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eleonóra, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting