Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Bača Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vápeník ján, Důchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tománek Radek, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulas Branislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilsa, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelik Bohumil, pedagogóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Boby, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušný Frak, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Diogenes, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Karolína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Antonia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušný Jozef, návestný majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák Andrej, brigádnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geréfoová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimaš Vladimír, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčáková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák František, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčáková Paulína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babarík Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Imrich , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Antonia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babaríková Františka, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Marian, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Ján , Administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, zdravotná sesstra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčová Irena, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Darina, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďa Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurda Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laborecký Marián, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karkošiaková Ela, verejný zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Randár Slavomír, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješko Tomáš, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Ernestína, admin.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, pracovník IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochuliakova Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lorinczová Ľuba, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šálek Ladislav , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenicová Eva, asistent auditora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalininová Martina, materská dovolenka, Pod hájom 961/23-32, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Zachar Jozef , Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubínyová Lucia, pedagóg a momentalne matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoterová Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Július, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Milos, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Jozef, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagačová Eva, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ožvoldíková Terka, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ožvoldík Radoslav, strojný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiňová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polasek Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabčová Diana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabadajova Eva, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocáková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocák Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Andrej , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinová Janka, živnostníčka, Močiar 38, 969 82 Podhorie
 • Mihaličová Janka, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenica Ivan , Profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlík Miloš, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguš Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Katarína , doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Margita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečo Peter, dopravný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasňovská Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanák Jozef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezakova Viera, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krcmery Vladimir, profesor mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzej Jan, RTG pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhovčáková Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chribik Vladimir, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Jana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duhar Igor, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trtikova Renata, bankovy uradni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, r.k.duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluščáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehak Michal, developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Eulália, chemická inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeň Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládková Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rehakova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Ľubica, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamov Ján, Projektant, Cyrilova 1, 82108 Bratislava
 • Sabol Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krajc filip, student, urbankova, 971 01 prievidza
 • Malota Patrik, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Róbert, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušička Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefkova andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sonia calbu, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazanova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valašťanová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorkovská Dagmar, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Deverová Emília, Učiteľka Mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútovcová Františka, dôchodca, I.Kolónia 62, 036 08 Martin 8
 • Šútovcová Anna, projektant, I.Kolónia 62, 036 08 Martin 8
 • Tarana Ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volfová Štefánia, QE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojík Štefan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojíková Veronika, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscelanská Mariana, správca IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčik Lubomír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčiková Cecília, zubný lekár, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting